HOME INDEX
EGYHÁZAM MEGOSZTOTT


1992. november 29.
Fülöp-szigetek, Manila,

Én vagyok a ti jó Pásztorotok. Hallottam hívástokat a magasból. Hogyan tudnék ellenállni kiáltástoknak, amikor hallom panaszotokat és látom nagy fájdalmatokat? Ily módon jöttem el, hogy beszéljek hozzátok és emlékeztessem szíveteket kérésemre 1 Kiengesztelődtetek-e fivéreitekkel, nővéreitekkel és mindenkivel? Csak kevesen tették meg... Itt vagyok, és újból hozzátok intézem szavamat. Nem bíróként jövök, még nem, és ha szemrehányást teszek nektek, az irántatok való nagy szeretetem miatt történik...

Féltékeny Isten vagyok, és imádságot akarok, szüntelen imádságot. Ó szeretett gyermekeim, ha tudnátok, mennyire gyötrődik Szívem, valahányszor valaki későbbre halasztja kívánságaim teljesítését... Mondom nektek, hamarosan teljes hatalommal leszállok Szentlelkemmel együtt, hogy látást adjak e vakoknak, és elvegyem a látást azoktól, akik azt állítják, hogy látnak...

  Az a lélek, aki e világ felett lebeg, lázadó lélek, arra biztatja a világot, hogy istentelen életet éljen, és így gyalázza meg szentélyemet. Hiszen mindannyian az én szentélyem vagytok! Örvendeztessétek meg mennyei Atyámat, és imádkozzatok e világ kiengesztelődéséért!

Boldogok a békeszerzők, akik a békéért dolgoznak! A Magasságbeli gyermekeinek fogják hívni őket. Imádkozzatok, hogy Egyházam legyen egy! Ma olyan megosztottság van Egyházamban, mint még soha, Káinhoz és Ábelhez hasonlóan, akik testvérek voltak, mégis különböztek egymástól. Egy volt a vérük, mégis különböztek. Az egyik őszinte volt, a másik nem, az egyik alkalmas volt, a másik alkalmatlan és nem volt tetszésemre. Az egyik hűséges volt és jámbor, a másik hűtlen és lázadó. Ilyenek Egyházam mai tagjai: az egyik jámbor, a másik lázadó. Egyházam megosztott.

Bizony mondom nektek, hogy közöttetek van az én országom.
  Szentlelkem ma mindannyiatokra rálehel, hogy életre keltse azt a keveset, ami még bennetek maradt, és hogy észre térítse a lázadókat. A kegyelem Szentlelke rátok leheli szenvedélyes szeretetemet. A hozzám tartozó juhok messziről föl fogják ismerni hangomat. Hamarosan, igen hamar tanítványokat fogok felragyogtatni. Én, a ti Királyotok, teljes Szívemből megáldalak benneteket. Legyetek egyek!


A VILÁG NEM FIGYEL SZÍVÜNKRE - FIGYELJETEK ATYÁTOKRA!


(Áldott Édesanyánk ad üzenetet a Fülöp-szigetek népének:)

Édesanyaként jövök hozzátok, hogy megkérjelek, figyeljetek Atyátokra! Hallgassátok és tegyétek meg, amit kér! Különleges módon mutattam meg nektek Szívünk sebeit. Most már csak egy rövid ideig maradok veletek ily módon, de nem foglak elhagyni benneteket, akik a Pásztor bárányai vagytok, anélkül, hogy oltalomhelyet és legelőt biztosítanék számotokra.

A világ ismét rosszul ítélte meg az időket, és nem tudja felismerni a jeleket. A világ nem figyel Szívünkre, és nem is érti meg, visszautasítanak minket... pedig közel van az óra, amikor világosság fog felragyogni a magasból, és Szívünk mint két lámpás, egymás mellett ragyogva újból életre kelti, a sötétségből a világosságba viszi ezt a világot. Végül győzni fog az a két Szív, amelyek ellen a világ küzdött! A világ országai el fognak múlni és Fiam országa kerül a helyükbe... Ez most igen közel van! Az Úr békéje és az én békém legyen veletek, amikor innen elmentek! 21 1991. október 24-én üzenetet adott az Úr a Fülöp-szigetek népének arra kérve őket, hogy engesztelődjenek ki:
2 abból a templomból, ahol voltunk

previous index next