HOME INDEX
HOZZ ÁLDOZATOT! TÉGED AZÉRT GYŰLÖL A VILÁG, MERT SZERETSZ ENGEM


1992. november 10.

Béke legyen veled! Az országokat ma már teljesen ellepte a szenny, és rajtam kívül mindenük megvan. Ami a világ előtt helyesnek tűnik, az szememben iszonyatos és már mindezt elítéltem. Téged azért gyűlöl a világ, mert szeretsz engem. Tedd hitelessé tanúbizonyságodat szememben! Mondom neked, tanúbizonyságod csak akkor lesz hiteles, ha teljesen feláldozod magadat a lelkek üdvözüléséért, és ha bebizonyítod szeretetedet azáltal, hogy feláldozod életedet barátaidért és azokért, akiket ellenségeidnek nevezel, hogy amikor az én napom eljön, ne kelljen szégyenkezned. Én magam foglak saját erőmmel ellátni téged. Addig pedig folytasd azt a művet, amelyet én adtam neked és kiálts örömödben! Örvendj, mert erőmmel át fogok törni falaikon és mindent napvilágra hozok, amit elrejtettek előled.

Mindenféle állatot és kígyót fogsz látni, amint előtted csúsznak-másznak, de ne félj azoktól, akik megölik a testet! Mondom neked, a lelket nem tudják megölni. Inkább attól félj, aki pokolra vetheti a testet és a lelket is! Kövesd lábam nyomát, és ne várj tiszteletet vagy dicséretet! Bár a világ csalónak tart, tudd, hogy igaz vagy, mert én voltam az első, akit a világ csalónak tartott. Szeress és bocsáss meg! Imádkozz azokért, akik hihetetlen cselszövéseket terveznek Szentlelkem ellen, és ne ítéld el őket, nehogy végzeteddé váljék az Ő végzetük! Hagyd, hogy én figyelmeztessem őket! Szeretetben tégy mindent! Gondoskodni fogok rólad, és eltöltelek vigasztalással. Végül nem marad több tövis Testemben. A Szeretet diadalmaskodni fog!KÖNNYEK SZÖKTEK A SZEMEMBE, ÚGY SZERETLEK


1992. november 15.

„Ha mérlegre tudnám tenni bánatomat,
és minden bajomat megmérhetném,
tenger homokjánál nehezebbet nyomna
. Azért vétettem el szavaimat.” 1
Megborzadok a félelemtől, ha arra gondolok, hogy esetleg tévedek! Tisztátalanul fogok előtted állni, Istenem? Pedig gyökeret vertem Benned. Láttam, hogy itt állsz csendben, kinyújtott kézzel, mint aki alamizsnát remél. Majd hangot hallottam. 2 Egy Nevet 3mondtak, és lelkem Atyám karjába roskadt. Ó Istenem, mennyire szeretlek!

Gyermekem, gyermekem... mennyire szeretlek, én, az Úr! Könnyek szöknek a szemembe, úgy szeretlek... ne hallgass tovább az ördögre, aki igyekszik tönkretenni mindazt a jót, amit adtam neked. Higgy az én szeretetemben! Én sohasem foglak elhagyni téged... 4 soha . 5 Fogadd békémet, ezt a békét, amelyet én adtam neked, és tudd gyermekem, hogy sohasem fogsz az én szeretetemnél nagyobb szeretettel találkozni... Ó gyermekem, kapaszkodj ruhám szegélyébe! Itt vagyok, és veled vagyok.


1 Jób 6,2-3.
2 az Atya hangját
3 Jahve
4 ezt szinte suttogva mondta
5 ezt is suttogva mondta

previous index next