HOME INDEX
A SZERETET LE FOGJA GYŐZNI A GONOSZT

1987. május 1.

Én, az Isten, elég erőt fogok neked adni ahhoz, hogy képes legyél mőveim beteljesítésére. Ne tagadj meg engem soha! Ne keresd saját érdekedet, csak az enyémet! Engedd, hogy szabadon használhassalak, hogy rajtad keresztül leszálljak a Földre Szavam kinyilvánítására, amíg el nem jövök, hogy megszabadítsalak.Vassula, előre megmondom végnapodat.Választott lelkeim sohasem féltek a haláltól.Misztériumaimból még további ötöt fogok felfedni előtted. Jöjj most, és csókold meg mind az öt Sebemet!

Megtettem. Először kezét, aztán lábát, aztán oldalát.Bár még nem tudom felfogni, mit ért Jézus az öt titkon, ami kapcsolatban áll öt Sebével, de tudom, hogy ha az idő megérik rá, tudomásomra hozza. Így tanultam meg, hogy ne kérdezzek.

Vassula, akkor mondom el titkaimat, amikor már egy kicsit felnőttél hozzá. Kérd kegyelmeimet és megadom.

Istenem és Atyám,csak egy dolgot kérek Tőled, amelynek több pontja van, és amely csak a Te céljaidat és a Te dicsőségedet szolgálja! Érje el üzeneted a Föld határait, és vonzzon sok lelket Tehozzád; tegyék meg a Te akaratodat, és dicsőítsék szent Nevedet! Veszítse el hatalmát a gonosz, és semmisüljön meg mindörökre! Ez az, amit most kívánok, és valahányszor meghallod kérlelésemet, az kizárólag a Te dicsőségedért lesz, nem másért. Minden kegyelem, amit Tőled kérek, az a Te dicsőségedre lesz. Minden tőlem eredő segélykiáltás a Te érdekedben lesz, és egyik sem magam miatt. Mindenható Isten, minden erőt, amit Tőled kérek, a Te érdekedben kérem.

Kicsim, lépj nyomomba és kövess engem!

Később:

Én vagyok az,Jézus.

Jézus?

Én vagyok az, kedves. Nevezz Jegyesnek és Atyának is! Szeretlek, jöjj, dolgozzunk! 1 Szeress engem forrón, és engesztelj mások helyett, akik megbántanak.

Istenem, arra gondoltam, hogyan is hasonlíthatnék én galambhoz, amely a "bűnös világ" felett repked, amikor magam is rossz és bűnös vagyok, ugyanabban az állapotban, mint a többi ember. Képtelen leszek "mindent látni és mindent meghallani", ahogy mondtad, mert magam sem vagyok jobb a többinél, akik megbántanak Téged.

Vassula, maradj bennem, igyekezz megszerezni a tisztaságot, meríts belőlem tisztaságot, amit felkínálok neked, meríts, igyál belőlem, fogadj magadba engem! Végtelen gazdagság vagyok és minden lélek meríthet belőlem.

Olyan sok kegyelmet adtál nekem, hogy kevéllyé válhatok, és könnyen megkísérthet a gonosz!

Mindig emlékeztetni foglak méltatlanságodra és múltad árnyékaira. Emlékeztetni foglak arra, hogyan utasítottál vissza és hogyan vetetted el nagy szeretetemet, amikor közeledtem hozzád, és hogyan találtalak halottan, a holtak közt fekve, a sötétségben, hogy irgalomból és szeretetből miképpen keltettelek újra életre keblemre ölelve téged. Jöjj, imádkozzunk!Mondd:

"Atyám vezess oda,
ahová kívánságod szerint mennem kell.
Engedd, hogy fényedben éljek, melegítsd fel szívemet,
hogy izzásba jöjjön, és melegséget adjon azoknak,
akik hozzám közelednek.
Áldott legyen Neved, mert semmiségem ellenére
megadtad nekem mindezt a kegyelmet.
Áldott legyen Neved, azért a jóért, amit tettél velem
és azért az irgalomért, amelyet irántam tanúsítottál
Szívedre emelve engem.Amen.

Ismételjük meg! Emlékezz arra, hogy mindaz a kegyelem, amit neked adok, az én céljaimat szolgálja. Ne tarts meg semmit magadnak! Dicsőíts engem, osztozzál velem boldogságomban!

Szeretném, ha dicsőíteni tudnálak Téged, és ha az egész világ dicsőítené Nevedet. Imájuk érjen el Hozzád, a magasba emelkedve, mint a tömjén füstje. Így visszhangozzék a menny imájuktól, mintha ajtódon kopogtatnának.

A Szeretet le fogja győzni a gonoszt. Szeress engem teljes lelkeddel és teljes elméddel. Hadd legyek mindened! Én, az Úr, mindvégig gondoskodom rólad.

Rendelkezz velem, bár semmi vagyok, és tégy velem, amit akarsz. A Tied vagyok.

Jöjj, hadd örvendjek, amikor a tökéletes odaadás e szavait hallom. Szeretlek leányom.

Szeretlek, Atyám.


1 Jézus ezt olyan kedvesen és boldog derővel mondta, ahogyan csak az Isten képes szólni

previous index next