HOME INDEX
KÉRJÉTEK SZENTLELKEMET, HOGY SEGÍTSEN!1992. szeptember 17.

Üzenet azok számára, akik ezekért az üzenetekért dolgoznak:

Gyermekem, bízzál bennem! Saját erődből még kisujjadat sem tudod felemelni. Tőlem származik minden hatalom. Viszonzásképpen ajánld fel nekem most akaratodat! Várakozom.

AZ ÉN AKARATOM A TIED


Én Jézus mondom neked: te jóindulatomat élvezed, mert hatalmam alatt állsz. Mondd meg mindazoknak, akiket Szívem kiválasztott, hogy sohasem hagyom el őket. A Jegyes fog gondoskodni mindarról, amire szükségük van. Mindenki lássa meg bennük az igaz tanúkat! Mindenki tudja meg, hogy igazság van bennük, arról ahogyan megosztják másokkal.

Kiküldöm őket, hogy szembenézzenek a világgal. Tartózkodniuk kell az éles kritikától, nehogy megölje vagy megossza őket nyelvük. Egyikük sem érdemelte meg ezt a kegyelmet. Én, Jézus kínáltam fel nekik ingyen. Ezért egyikük se kérjen érte pénzt! Az erős támogassa a gyengét, a gazdag a szűkölködőt! Ahogy mondtam: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni”.1 Annyit mindig fogok nektek adni, hogy fedezze kiadásaitokat, ezért soha ne tegyetek engem próbára!2

Legyetek egyek bennem és egymással! Megpróbáltatásaitokban ne adjatok helyet az elkeseredésnek! Tegyétek meg mindazt, ami tőletek telik, a többit én teszem meg. Bátorság! Imádkozzatok, hogy el ne vesszetek! Fedjétek fel a világ előtt Szentséges Szívem gazdagságát és dicsőségemet! A Magasságbeli tanúi akartok lenni? Akkor haljatok meg magatoknak! Egyek akartok lenni velem? Szakadjatok el a világtól! A Szeretetet akarjátok szolgálni? Kövessétek áldozatom Vérével átitatott lábnyomaimat!3 És ne feledkezzetek meg még valamiről: Kérjétek Szentlelkemet, hogy segítsen megszabadulni emberi hajlamaitoktól és gyengeségeitektől! Kérjetek, és kapni fogtok. Szelíd vagyok és alázatos szívű, és ismerem szíveteket. Kérjétek Lelkemet és Lelkem segítségetekre fog jönni. A Lélek most azt kéri, hogy gyakran mondjátok ezt az imát:

Jézus,
sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelemségek,
sem jelenvalók, sem jövendők,
sem magasság, sem mélység,
sem hatalmasságok,
sem egyéb teremtmény
el nem szakíthat engem Tőled.
Megfogadom, hogy hűséges maradok Hozzád!
Ez az én ünnepélyes fogadalmam.
Segíts ezt mindörökkön örökké megtartanom!
Ámen.

Állj fel leányom, és arass! Gondolataid legyenek az én gondolataim! Hagyatkozz rám, és akkor bármit teszel, azt Lelkemben teszed és az én elgondolásom szerint. Engedd, hogy Lelkem szabadon lélegezzék benned, és véghezviszem benned akaratomat. Boldog vagy gyermekem, te, aki elmélkedsz és megengeded Bölcsességemnek, hogy személyes Tanítód legyen! Még sok titkot fog felfedni előtted. Fogadd be és adj, adj!


1 ApCsel 20,35
2 Jézus úgy érti, hogy senki ne vállaljon adósságot, bármely személy vagy hely felé.
3 Jézus igazi áldozatokat kér tőlünk.

previous index next