HOME INDEX
NEM NYER BOCSÁNATOT AZ, AKI SZENTLELKEMET KÁROMOLJA


1992. szeptember 7.

Szavad lényege a hűség, és szavad maga a teljesség! Életünk a Te kezedben van, és mégis szabadok vagyunk. Ez a Te adományod. De mit tettünk szabadságunkkal? Arra használtuk, hogy kelepcét állítottunk magunknak, és pusztító fegyverré tettük lelkünk ellen. Szükségünk van Szentlelked közbelépésére, hogy ránk árassza kiapadhatatlan forrásának vizét.

Ó Vassula... Végül majd egyenessé válnak e nemzedék ösvényei, és az embereket hűségre és igazságosságra fogják tanítani. Csak várj, és látni fogsz... amíg csak élsz és lélegzet van testedben, addig én gondoskodom rólad. Továbbra is bölcsességem teljességére tanítalak. Megóvlak az elbotlástól. Én, a Magasságbeli kedvedben jártam. Légy boldog lélek, légy boldog! Figyelj most, és értsd meg: A lélek számára nincs erősebb méreg, mint a Szentlelkem elleni káromkodás. Nem nyer bocsánatot, aki Szentlelkemet káromolja. Vigyázzatok, nehogy úgy találjam, hogy Szentlelkemet káromoljátok! Ezért mondja nektek a Bölcsesség: Vigyázzatok, nehogy elhagyjátok a hitet és visszautasítsátok az igazság Szentlelkét, aki e napokban leszáll hozzátok, hogy életre keltsen fásultságotokból.

Engem ok nélkül gyűlöltek földi életemben, a kereszten mégis azt kértem mennyei Atyámtól, hogy bocsásson meg nekik. A világ, amely ma visszautasítja, kigúnyolja, rossznak és nevetségesnek tartja a kegyelem Szentlelkét, nem fog bűnbánatot érezni, amikor eljön az én napom. Ti, akik egykor már részesültetek Szentlelkemben, el fogjátok veszíteni a kegyelmet és nem fogtok másodszor megújulni, hiszen nem tudtok bűnbánatot tartani szívetekkel, és amikor eljövök, bánat nélkül, kőkemény szívvel, szárazon és gyümölcstelenül talállak benneteket... 1

Ki kell majd vágnom és tűzre kell vetnem benneteket, hogy elégjetek.

Ezért, a teljes igazságban mondom nektek, hogy nyissátok ki szíveteket és értsétek meg, hogy Szentlelkem ott fú, ahol Neki tetszik, és szabadon lélegzik küldötteimben. Ismerjétek föl őket gyümölcseikről, és ne legyetek saját elgondolástok rabszolgái! Tudnia kellene minden léleknek, hogy a gúnyolódás, a féltékenység, az elmarasztaló kritika, az elítélés és a rágalmazás ellentétben áll az igazság Szentlelkével. Ébren kellene lennetek, és imádkoznotok kellene, nehogy próbára legyetek téve! Ma ezt mondom nektek: Ha ajkatok visz bűnre, böjtöljetek ajkatokkal 2 , nehogy ítéletet hozzon rátok ajkatok és lelketeket szenvedéssel égesse meg. 3 Úgy szeressétek felebarátotokat, mint saját magatokat! Most azt mondjátok: Hiszen már megadtad nekünk ezt a parancsolatot. Igen, megadtam, de követtétek-e? Imádkozzatok, és kérjétek Szentlelkemet, hogy jöjjön, és pihenjen meg bennetek!

Vassula, az én Szent Nevem legyen mindig ajkadon és szívedben! Én vagyok a te Nevelőd, jót akarok neked. Vigasztalj meg, és legyen szíved az én menyországom! Fontold meg, ki vagyok én! Örömmel imádkozz, és kedvedben fogok járni. Dicsérj engem, és el nem múló világosságomba merítelek. Áldj engem, és adj elégtételt Szívemnek! Én magam fogok eljönni hozzád, átemellek küszöbömön és házamba viszlek. Igen, éppen úgy, ahogy a Vőlegény emeli át menyasszonyát a küszöbön, én is vigyázva, nagy gyengédséggel és szeretettel viszlek, és megmutatom neked dicsőséges trónomat. Elküldtem hozzád Szentlelkemet a magasból, hogy megpihenjen benned, és olyan dolgokat tanítson neked, amelyekről sohasem hallottál, és hogy megmentsem veled együtt az embermilliókat. Maradj közelemben, édes tanítványom! Utunknak még nincs vége! Még meg kell tennünk egy mérföldet, hogy többi gyermekemet is megtanítsam a szent dolgok ismeretére.

Szent Nevem tiszteletére elküldelek sok nemzethez, és rád lesz írva tanításom. Megadom neked, hogy úgy beszélj, ahogy én szeretném. Most örvendezzen a szíved és értékeld azt, amit mondtam. Soha ne hagyj el! Szeress, és merülj el bennem! Szeretet vagyok.


1Jézus itt hirtelen elhallgatott, majd igen komolyan mondta a következőket:
2Jézus úgy gondolja, hogy tegyünk ígéretet a hallgatásra
3Jézus a tisztítóhelyre gondol

previous index next