HOME INDEX
SZÍVEM A TE SZERETETED UTÁN VÁGYAKOZVA EMÉSZTI MAGÁT1992. augusztus 23.

1 Jézushoz imádkoztam, és Ő így válaszolt: „Örülök, hogy időt szakítasz arra, hogy ilyen korán reggel szólj hozzám! Mondd meg nekik2, hogy Szívem kimeríthetetlen Szeretet. Mondd meg nekik, hogy nem kellene engem többé próbára tenniük!” 3

Később:

Ó Uram Jézus Krisztus, a Te Szentséges Szívedre bízom ezt a szándékot:

Segíts rajtunk és őrizz meg minket!
A Te békédet add nekünk,
Örök Atyának Fia!
Tégy kicsivé minket,
hogy ránk tekinthessen szemed
a magasból, mennyek Királya!
Atyánk szeretett Fia, ne engedd,
hogy embertömegeket semmisítsenek meg!
Emberek halnak meg a romlottság miatt.
Gyorsítsd fel művedet, Atyának Szent Fia,
és sietve térj vissza!
Atyának Gyönyörűsége,
ne engedd, hogy a világ
továbbra is ellenálljon
Szentlelked dicsőséges jelenlétének!
Feléd fordítom szemem Uram,
és a Te Szentséges Szívedben
talál menedéket szívem,
hogy békét és szeretetet kapjon.
Ne hagyj védelem nélkül!
Amen.Megadtam neked, hogy ne félj az emberektől. Én tettem ezt. Az én napomon majd válaszolok azoknak, akik most kigúnyolnak engem. Ám a te semmiségedben, leányom, gyönyörűségemet lelem.

Atyádnak Fia

mondja neked: Továbbra is terjeszteni fogom üzeneteimet. Aki ellenem szegül, a szegletkőbe ütközik és megsemmisül.

Az Atya Gyönyörűsége

mondja neked: Nagy művet viszek végbe, amelyet senki sem tud megakadályozni. Azokról mondom, akik keserű vádakkal terheltek téged: Kezük lehanyatlik és tervük meghiúsul. Szívem a te szereteted után vágyakozva emészti magát, nemzedék, és mint tüzes kemence lángol. Teljes Szívemből szeretlek benneteket! Teljes Szívemből szeretlek benneteket! Elárasztalak benneteket szeretetemmel, hogy felékesítsem nyomorúságotokat.

Uram, hogyan lehet, hogy ilyen romlottá lett a világ?

Nem olvastátok? Ahol nincs vezetés, ott széthull a nép. A romlott ember szája nem mond bölcsességet, a megrontót pedig leleplezik. Semmi sem marad rejtve szemem előtt. Az irgalom e napjaiban még kinyújtom kezem mindenki után, aki bűnbánatot akar tartani. Ők megmenekülnek. A Szeretet melletted van, kicsi, hűséges barátom! Az Amen megáld téged. Jöjj, és imádj engem! Én vagyok.


1 Ma hajnalban igen korán hallottam ezt a lokúciót.
2 A rodoszi csoportnak.
3 És el kellene olvasniuk az 1Kor 14,26-32 verseit!

previous index next