HOME INDEX
GYERMEKEM! PRÓFÉTÁLJ!


1992. augusztus 20. Rhodos

Drága és hűséges gyermek, te gyenge vagy, de én Király vagyok. Lám visszaküldelek a tieidhez, hogy emlékeztesd őket tanításomra.

Egyesek gyengévé és langyossá váltak közületek, mert bizalmatlanul fogadtátok szavaimat, amikor összegyűltetek Nevemben. Jaj azoknak, akik eladják Véremet, hogy az Ő nevüket tiszteljék. Jaj azoknak, akik elégedettek, életüket természetes hajlamaik szerint élik, és semmibe veszik Lelkemet! Jaj azoknak, akik az ajtóba állva megakadályozzák, hogy azon az ajtón keresztül hirdessem üzenetemet, amelyet magam nyitottam ki.
  Jaj azoknak, akik úgy gondolják, hogy bölcsen bánnak a világ dolgaival! A világ szolgái ők, nem az enyéim. A világ szolgái ők és eljegyezték magukat a képmutatással, a romlottsággal és mindazzal, amitől Szívem iszonyodik.

Örvendjetek, ha Szent Nevem miatt igazságtalanság ér titeket! Az én napom hamarosan tűzzel virrad rá mindnyájatokra. Örvendjetek, és legyetek boldogok, amikor az emberek megvádolnak, nyilvánosan megszégyenítenek és gúny tárgyává tesznek miattam és üzenetem miatt! Annál nagyobb lesz jutalmatok a mennyben, minél nagyobb szeretettel viselitek el a világ bántalmazásait! Imádkozzatok, hogy feloldjam láncaitokat, amelyek még a világhoz kötöznek titeket! Imádkozzatok azokért, akik nem tudják megkülönböztetni jobb kezüket a baltól! Senki sem tudja kiérdemelni hívásomat, ezért ne kárhoztassátok a büszkét!

Most kegyelem van felettetek és irgalom vesz körül benneteket. Királyotok őszintén felkínálta nektek Szívét, de látom, hogy nem mindenki adta át nekem teljesen a szívét, nem mindenki akarja megfogadni tanításomat. Nem, nem mindenki követte Szívem kívánságát, hanem saját hangjára, saját törvényére hallgatott gyenge hite miatt. Ezeknek mondom: Imádkozzatok, hogy megmaradjatok kegyelmeimben! Imádkozzatok, hogy meg tudjátok tenni akaratomat! Terjesszétek most szavaimat, és ne hallgassatok saját emberi gondolkodásotokra! Még három kérdésem van hozzátok:

Miért nyomtátok el hangomat?
Mit tettetek azokkal az üzenetekkel, amelyeket azért adtam, hogy elolvassátok?
Hová lettek azok az emberek, akik egykor oly buzgón akartak nekem tetszeni?
Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! ...
Gyermekem! Prófétálj! Legyen Szavam a te szájadban olyan, mint a kétélű kard! ...
Szolgálj nekem! A Szeretet közel van hozzád.

Uram, mi történik, ha nem teszik meg akaratodat?

Visszavonom Szívemet, kegyeimet és kegyelmeimet, de keresztem megmarad.

(Ezt az üzenetet azok kapták, akik akadályt állítottak arra az útra, amelyet Urunk megnyitott. A kísértések, a félelem, a kétség egyeseket arra késztetett, hogy ne bízzanak abban a tervben, amelyet Jézus Rhodos számára készített, és ne hagyatkozzanak rá. Jézus figyelmeztette őket.)

previous index next