HOME INDEX
ÉN VAGYOK A TI LEGJOBB BARÁTOTOK


Villeneuve, Svájc,
1992. július 10.

"Új éneket énekeltek a trón, a négy élőlény és a vének előtt. Az éneket senki sem tudta megtanulni, csak a földről megváltott száznegyvennégyezer." 1

Uram?

Én vagyok. Én beszélek, azért ne kételkedj! Szentséges Szívem Vassulája, engedd meg, hogy néhány sort írjak e délutánra!

Drága barátaim! Lejöttem az égből, hogy új szeretet-himnuszt énekeljek nektek, és emlékeztesselek benneteket hűséges szeretetemre.
Én vagyok a ti legjobb barátotok,
a ti drága, Szent Társatok.
Mindvégig mellettetek voltam, és bár sokszor nem vettetek tudomást rólam, veletek maradtam, hogy éreztessem veletek jelenlétemet. Valahányszor ellenem akartatok lázadni, én, az Úr, telve könyörülettel, jobb kezeteknél fogva Szívembe vontalak, hogy megmutassam nektek végtelen szeretetemet.

Lelkem áldottja! Nem vagy egyedül. Mindig veled vagyok, hogy megvigasztaljalak és vigyázzak rád, ahogy a szeme világára vigyáz az ember. Ne mondd: "Sötétség van körülöttem." A közeledben vagyok, hogy kivezesselek ebből a sötétségből. Csak annyit kell mondanod: "Jöjj, Uram!", és én repülve jövök hozzád, gyermekem. Éjjel és nappal várom, hogy rám hagyatkozz, ne késlekedj!
  Teljesen bízzátok magatokat rám, hogy képesek legyetek az én világosságomban lenni! Ha szerettek engem, meg fogjátok engedni, hogy azt tegyem, amit a legjobbnak gondolok számotokra. Ne féljetek! Ajánljátok fel nekem szíveteket, és én Szentséges Szívembe teszem és magamba olvasztom szíveteket. Ha úgy van, ahogy mondjátok, és szerettek engem, el fogjátok énekelni a nemzeteknek új szeretet-himnuszomat, hogy dicsőítsetek engem, és új életet adjatok minden léleknek.
  Felkínáltam nektek Szívemet, ti is felajánlanátok nekem a tiéteket? Mellettetek van a Szeretet, megáldalak benneteket és családjaitokat szeretetem sóhaját hagyva homlokotokon.
  Legyetek egy!


Szent Édesanyánk szól:

Mellettetek vagyok, hogy megvigasztaljalak benneteket, de nekem is, aki Édesanyátok vagyok, szükségem van a ti vigasztalásotokra, mert nagy az én Szívem aggodalma. Sok gyermekem lázad a Magasságbeli ellen. Szükségem van imátokra! Ajánljátok fel imáitokat az én szándékaimra!
  Vassula, mondd meg nekik, hogy éljenek úgy, mint Isten gyermekei!1 Jel 14,3.

previous index next