HOME INDEX
SZENTELD NAPPALAIDAT ÉS ÉJSZAKÁIDAT AZ IMÁDSÁGNAK, AZ ÁLDOZATNAK ÉS A BŰNBÁNATNAK!


1992. június 5.

Kicsim, mindhalálig védelmezd bátran az igazságot! Továbbra is add át magadat nekem, a te Istenednek, és szenteld nappalaidat és éjszakáidat az imádságnak, az áldozatnak és a bűnbánatnak! Ajánld fel nekem akaratodat, és az ellenségnek nem lesz alkalma arra, hogy megközelítsen téged. Őrizd meg az igaz tanítást, amit tőlem tanultál, és ne bánkódj, amikor vádlóid megrágalmaznak! Keresztemről egységre szólítalak benneteket, ezért ne veszítsétek el bizalmatokat, mert én, a Feltámadott hívok mindenkit. Nem te hívod őket, hanem én, Krisztus, a te Megváltód hívom szétszéledt juhaimat. Vassula, légy szelíd és türelmes vádlóiddal, mert nem tudják, mit tesznek.
  Ha úgy szereted őket, ahogyan én szeretlek téged, gyermekem, és ha áldozatként adod oda magad, akkor örömet szerzel nekem. A te áldozatod árán fogom helyreállítani házamat, és sok lelket fogok visszahozni magamhoz. Keresztemet, az egység keresztjét bíztam rád, aki kisebb vagy legkisebb gyermekeimnél. Az egység keresztje nehéz, de szeretettel és türelemmel kell viselned! Légy visszhangom, és hirdesd mindenkinek Szentséges Szívem végtelen gazdagságát. Hirdetned kell, hogy az egység csak a szeretetre és az alázatra épülhet. Maradj hűséges hozzám, a te Uradhoz, és ne feledd, hogy Atyám kifejezetten arra teremtett téged, hogy dicsőíts minket 1 . Állj helyt, és ne sodródj el a viharral! Melletted vagyok. Ne félj! Az igazság hangja erősödni fog. Igen, hűséges segítőm, mindazt meg fogod kapni Lelkemtől, amit el kell mondanom. Szavaim olyanok lesznek, mint a lámpás, mely a szent lámpatartón világít. Szavaim olyanok lesznek szájadban, mint a kard. Kinyitom szájadat, hogy félelem nélkül szólj. Légy bátor, gyermekem, én magam veszem kezembe ügyedet. Figyelj, vádlóid ma homályban vannak, de meg fogsz menekülni kardjuktól. Ez ... 2 ez a te menedéked! Érted? Itt vagy te... Én vagyok a te Erőd, a te Erősséged. Bár szüntelenül veri hátadat a korbács, ne veszítsd el bátorságodat! Ne feledd, hogy én önként, zokszó nélkül adtam oda hátamat a ti üdvösségetekért. Te vagy az, papom, akit a világ vissza fog utasítani, mert azt az igazságot tanítod, amit én adtam neked. Te nem magadtól beszélsz, nem, a leírt szavak az enyémek, a te Abbád szavai. Benned élek, és te énbennem. Te az én templomom vagy, és tebenned élek. Most hogy felöltöztettelek, még egyszer emlékeztetlek: Egyik szolga sem nagyobb Mesterénél! Ha a világ nem ismert fel engem, aki Mestere és Istene vagyok, és saját népem sem fogadott el, bár saját birtokomra jöttem, vajon felismerne-e és elfogadna-e a világ ma bárkit, akit én küldök? Nem fogadná el! Azért mondtam el neked, gyermekem mindezt, hogy emlékeztesselek, ha a világ üldözött engem, üldözni fog téged is. Ha rajtam sebet ütöttek, rajtad is sebet fognak ütni. Ha kigúnyolták és nevetségessé tették Királyukat, akkor egész háza népén is gúnyolódni és nevetni fognak. Ha engem, az ő Istenüket keresztre feszítettek, titeket is fel fognak vinni a Kálváriára és keresztre fognak feszíteni.

Vassula, a te futásod még nem ért véget... Ajánld fel nekem életedet, mint egy jó katona, mivel szolgálatomba vettelek és elküldelek ebbe a szent ütközetbe, hogy küzdj a tévedés ellen, és kelts félelmet a Sátánban és egész birodalmában. Ne félj a rád törő szenvedésektől! Légy bátor a megpróbáltatásokban! Légy olyan türelmes, amilyen én vagyok. A Sátán ma sokakat megtéveszt közületek. Közöttetek van a megtévesztés embere, aki tévedéseit terjeszti az emberek tudatlan és álmos sokaságában, mert jobban szerették saját kedvteléseiket, mint engem, Istenüket. Egyesek a vallásosság külső látszatát keltik, de elvetették belső erejét, Szentlelkemet. Aki az én szolgám és az én házam népéhez tartozik, biztos lehet abban, hogy megtámadják, de hűséges segítőm, hamarosan hazaviszlek mennyországomba. Imádkozz és hozz áldozatot, imádkozz és hozz áldozatot! Olykor tekints nyomorúságosságodra, hogy ne ess kísértésbe! Soha ne légy elégedett önmagaddal! Tekints nyomorúságodra, hogy ébren maradj és vigyázz! Vesd meg és alázd meg magadat, hogy mindig fel tudjalak magamhoz emelni és tökéletesíteni tudjalak. A Sátán hatalmas, de már nem sokáig. Remélj Vassulám, dicsérj és dicsőíts engem! Én, Krisztus vagyok az, aki benned beszél.


1 A Szentháromságot
2 Jézus mindkét kezével Szívére mutatott, amely mintha lángolt volna, de lángja arany színű volt,

previous index next