HOME INDEX
MIT TEHETTEM VOLNA MÉG, AMIT NEM TETTEM MEG?
BELEÍRTALAK BENNETEKET A SZÍVEMBE


1992. április 20.

Jöjj vissza hozzánk, és lakjál szívünk közepében!
Legyen a mi szívünk neve: hűséges város és a Te szent hegyed.

Kicsim, az én békémet adom neked. Figyelmen kívül hagyták Szent Édesanyám 1 tanácsait, könyörgését, az én szenvedésemet és a világnak szóló kiáltásomat szent keresztemről. Azért jöttünk, hogy mindannyiotoknak felkínáljuk a mi békénket, és felkészítsünk benneteket égi utazásotokra, de ti visszautasítottátok a Szeretetet, és a békét csalfán közömbösséggel és a gonoszság lelkével helyettesítettétek.
  Mindenhova elmentem és kerestem, milyen eszközökkel tudnálak benneteket állandó közömbösségetekből felébreszteni és magam felé fordítani, hogy szentül éljetek, de hangotokat sem hallottam. Mit tehettem volna még, amit nem tettem meg? Barátaim! Ti nem vettétek komolyan hívásainkat!
  Azért szálltam le hozzátok, hogy fölkínáljam nektek Szívemet. Beleírtalak benneteket a Szívembe. Szeretet-himnuszomat mindannyiotok számára írtam.
Meglátogattalak benneteket.
Szememből könnyek árja folyik, és a mi két Szívünket sebek borítják, mert nem tartottatok ki a szentség útján. A világ nevetségessé tette irgalmas felszólításainkat, és senki sem figyelt igazán. Istenetek és Pajzsotok vagyok. Gyengéd vagyok, és arról ismernek, hogy a szorongattatás idején gyorsan közbelépek. De ti inkább a sötétség árnyékában és a halál völgyében jártatok.
  Gonoszsággal fizettétek meg jóságomat, és megvádoltatok, mert meg akartalak menteni benneteket... Folytonosan gúnyoltátok, becsméreltétek és káromoltátok nektek szóló szeretet-himnuszomat 2 , mert lelketekben a sötétség lelke honol. A megtévesztőnek földjén arattok, hogy megmutassátok a világnak, Szent Szavaim szégyenteljesek és lényegtelenek. 3 A tisztulás idején hiába fogtok hozzám fordulni segítségért 4, szólítani fogtok engem, de nem foglak meghallgatni titeket.
  Az emberek hallgatásra akarnak kényszeríteni, és csapdákat állítanak nekem. Mások álnok terveket szőnek naphosszat. A gonosz azt reméli ugyan, hogy tönkre tehet téged, gyermekem, akit én választottam, és úgy bánik veled, mint a föld salakjával, de én megesküdtem, hogy megvédelek téged, megőrizlek terveim érdekében... Megmondtam neked, gyermekem, meg fogom engedni üldözőidnek, hogy szembetűnő sebeket üssenek rajtad, de az az én dicsőségemre és a te tisztulásodra lesz. Életpályád semmiség, átsuhanó árnyék vagy csupán a Földön. Sebeid és szenvedésed, melyeket a Földön kaptál, csupán szellő fuvallatnak számítanak az enyémekhez képest.
  Én, a te Üdvözítőd vettem karomba lelkedet, hogy csak nekem éljen. Én, a magasztos Dicsőség, adtam ajkadra az új szeretet-himnuszt, hogy énekeld el a világnak és lágyítsd meg megkeményedett szívét. Lásd, te egy vagy két cseppet adtál nekem életedből, és én, mennyit adtam én neked? Keblem örök forrásából itattalak, és sohasem hagytalak el. Heves ütközetben nyertem meg szívedet, kicsiny kis teremtmény, és az enyémmé tettelek. Gyermekes, kihívó viselkedésed ellenére elnézőbben és gyengédebben bántam veled, mint bárki mással. Engem, a te Teremtődet elbűvölt kimondhatatlan gyengeséged és nyomorúságod, és téged, teremtményem, tiszteletteljes félelemre indított tökéletes szépségem és ragyogó fényem. Te agyagból vagy, és ugyanebből az agyagból gyúrtam és mintáztam meg másokat is. Én leheltem beléd életet, és mindegyikőtöket saját képmásomra alkottalak. Kérlek, olvasd el:
"Taníts meg számba venni napjainkat,
hogy eljussunk a szív bölcsességére!" 5
Ahogy mondtam, földi utad átsuhanó árnyék, ezért kapaszkodj belém!
Nem kell ártatlanságodat bizonyítanod 6, én, a te Teremtőd, ismerlek téged. Gyermekem, akit én választottam, ne félj! Jöjj hozzám, és felmelegítelek. Ne félj, amikor engem dicsőítesz! Hamarosan beteljesedik mindaz, amit megjövendöltem, és amikor a korábbi jövendölések valóra válnak, sokan borzongani fognak, ha felismerik, hogy a Bárány, aki Isten trónján foglal helyet, valóban küldött hozzájuk egy követet. Jó hírekkel és ajkán szeretet-himnusszal jött, hogy minden nemzetnek elénekelje a Magasságbeli új himnuszát úgy, ahogyan magától a magasztos Szeretettől hallotta, és felismerik, hogy te kezdettől fogva az enyém vagy.


1 megértettem, hogy a medugorjei Szűzanya
2 Az "Igaz élet Istenben" c. üzeneteket"
3 Jézus azokra az emberekre utal, akik elhatározták, hogy minden szót kiforgatnak ebben az üzenetben, hogy bebizonyítsák a világnak, hamisak az üzenetek és nem Istentől valók.
4 ahogy más üldöztetések alatt
5 Zsolt 90,12.
6 Vádlóim összejöttek, hogy megítéljenek és elítéljenek engem, mint olyant, aki nem Istentől való. Nem sajnálták a fáradságot és könyvet írtak ellenem. Öten vannak.

previous index next