HOME INDEX
AZ ÉJSZAKÁNAK MÁR MAJDNEM VÉGE VAN
A MAI VILÁG ELTUNIK MINT FELGÖNGYÖLT KÖNYVTEKERCS


1992. február 11.

Üzenet New Yorknak, az Egyesült Államokban:

Vassula, engedd meg, hogy igénybe vegyem kezedet! Írj:
Béke legyen veletek! Gyermekeim, ünnepélyesen mondom nektek, hogy az igaz Világosság már visszatérőben van hozzátok. Azért mondom el nektek ezt, én gyermekeim, hogy mindannyian fel tudjatok készülni fogadásomra. Korszakotok éjszakája hamarosan véget ér. Ismerjétek fel, hogy a bunök miképpen sötétítik el bensőtökben a világosságot. E mulandó világ szeretete gyarló, és csak sötétséget tud hozni rátok. De mondom nektek, hogy
az éjszakának már majdnem vége van,
és hamarosan véget ér a ti toporgástok és bukdácsolástok is, mert Szentlelkem hatalma teljes egységben lesz veletek, hogy rávezessen bennetek, hogyan éljetek
igaz életet énbennem, a ti Istenetekben.
Boldogok azok, akik elismerik az Igazságot és az Igazság szerint élnek. Lakóhelyük nem marad üresen az örökkévalóságra, hanem benne fognak élni.
  Én, Jézus, kérem tőletek, hogy kínáljátok fel nekem szíveteket, Szentséges Szívembe helyezem és életre keltem őket. Illatot adok szíveteknek és megtisztítom. Az én világosságommal és melegségemmel töltöm el szíveteket. Betakarom szíveteket szeretetemmel, teljesen meggyógyítom, újból szentségre vezetem, és felékesítem istenségemmel.
  Ha rádöbbennétek, mit kínálok fel nektek, nem haboznátok, nem ingadoznátok, hanem rám figyelnétek:
A jót keressétek, ne a rosszat!
Szeretettel imádkozzatok
és ne ítélkezzetek!
Világosságom hamarosan mint tűz halad át rajtatok, hogy megtisztítsa lelketeket a tisztátalanságtól. Meglátogatom városaimat 1 és felragyogok bennük. Ez világosságot jelent, nem sötétséget. Túláradó világosság lesz. Akkor meg fognak újulni városaitok 2 és szentté válnak természetfeletti világosságomnál...
  Akkor eljön az új Ég és az új Föld hozzátok. A mai világ eltűnik mint felgöngyölt könyvtekercs. És titeket is, szeretteim, miként a virágokat, melyek a világosságtól kapják életüket, el fog árasztani világosságom, hogy életre keljetek.
  Megélhet-e víz nélkül a virág? Miért utasítják vissza közületek oly sokan Szentlelkem kiáradását, és miért kételkednek abban, hogy ez a víz trónomból ered és tőlem való? 3 Nem olvastátok?
"Isten és a Bárány trónja áll majd ott,
és szolgái hódolnak neki.
Látni fogják arcát,
és homlokukon hordják nevét.
Nem lesz többé éjszaka,
és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra.
Az Úristen ragyog rájuk." 4
Nem értettétek még meg? Lelkem olyan, mint a folyó, és
"amerre elér a folyó,
minden élőlény, amely mozog,
élni fog." 5
A betegek, a bénák, a vakok 6 mind meggyógyulnak és a Magasságbeli tanúi lesznek. Olyanok lesztek, mint a gyümölcsfa, amelynek lombja nem hull le, s gyümölcse nem fogy el: minden hónapban friss gyümölcsöt hoz, mert vize 7 szentélyemből fakad 8, abban lesz lelketek lakhelye.
  Szeretnélek kiszabadítani benneteket a gonosz lélek karmai közül, és szeretném meggyógyítani lelketek emlékezetét! Szeretném megnyitni kőszíveteket és arra indítani, hogy ezentúl csak nemes dicséreteket mondjatok nekem, a ti Isteneteknek. Ne mondd nemzedék:
"Az én sebeim gyógyíthatatlanok",
és eleve visszautasítod a gyógyulást. Ne mondd:
"Megváltóm sohasem hallgat meg."
Ma így szól hozzád Megváltód:
  Véres könnyeim, amelyeket éveken át ontottam miattad, nemzedék, tanúsítják szomorúságomat. Senkitől sem vonom meg irgalmamat. Jöjj hozzám, jöjj karjaimba, és meggyógyulsz. Ne félj tőlem! A szeretet és a megbocsátás kimeríthetelen Forrása vagyok.
És neked, aki azt mondod:
"Megváltóm sohasem hallgat meg",
azt mondom: Egész idő alatt veled vagyok, és mint szomjas utazó, szeretetteljes szavaidra szomjazom, imáidra szomjazom. A szíveddel szólj hozzám, és válaszolni fogok. Ne mondd:
"Elrejti előlem arcát",
majd másfelé tekintesz. Megfigyelem minden lépésedet, és nem veszítelek el tekintetem elől. Egész idő alatt veled vagyok, de sötétségedben nem tudsz észrevenni engem, szárazságodban nem hallasz meg engem! Tekints fel az égre, keresd az égi dolgokat, nemzedék, és meg fogod látni dicsőségemet.
Neked kell választanod!
Szívem nyitva áll minden ember számára, hogy jöjjön és benne éljen. Belém gyökerezzetek, és élni fogtok. Megáldalak benneteket. Szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.


1 lelkünket
2 lelketek
3 vö. Jel 22,1.
4 Jel 22,3-5.
5 Ez 47,9
6 a lelkileg vakok
7 Szentlelkem
8 vö. Ez 47,12

previous index next