HOME INDEX
NEM FIGYELNEK A MI KÉT SZÍVÜNKRE


1992. január 31.
"Mert amilyen magas az ég a föld felett,
olyan nagy irgalma az igazak iránt." 1
Jöjj és fogadj magadba mindent, ami én vagyok! Fogadd be a Szeretetet! Én vagyok a Szeretet, mégis szenvedek az egyedülléttől, mert enyéim elutasítottak. Gyermekeim megfeledkeztek az igazságosság útjairól, a bölcsesség forrásáról. Nem figyelnek a mi két Szívünkre.
  Hallottátok, hogy a lázadó, aki a lázadás lelke, "beszédeket mond a Fölséges ellen és eltiporja a Fölséges szentjeit" 2 , próbára fogja tenni hatalmamat. A lázadás lelke "azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és törvényemet" 3.
Nézzetek csak körül, és meg fogjátok érteni. A racionalizmus és a modernizmus Egyházam fő ellensége, mert mindkettő istentagadáshoz vezet. Mindkettő meg akarja semmisíteni az egész Földet leányom, de rá fogom lehelni tüzemet e hitehagyottakra! Ha majd egyszer lehullik szemükről a hályog, megláthatják, mekkora zűrzavart keltettek, és mennyire elnyomták a mi két Szívünket. Keresztül fogok vonulni rajtatok.
Tartsatok bűnbánatot,
mert igen közel van a mennyek országa!
Jöjj, írd le következő üzenetemet azok számára, akik összegyűlnek, hogy meghallgassák Szavamat Nizzában!


A SZERETETNEK NINCS HATÁRA


Franciaország

Béke legyen veletek! Eljövetelem a küszöbön áll. A világ gonoszsága ellenére is meg fog nyilvánulni Arcom a mennyből. Készüljetek fel rá! Aki hűtlennek bizonyult, meg fogja látni, milyen halálos sebet ejtett lelkén.
  Ragyogásban és dicsőségben jövök el hozzátok. Az igazság Lelke fog megnyilatkozni bennetek, hogy megtisztítsa lelketeket. Szemtől szembe 4 fogtok látni engem, és olyannak fogjátok látni magatokat, amilyenek vagytok.
Jöjjetek ezért hozzám úgy, amilyenek most vagytok!
Ne várjatok arra, hogy szentté váljatok!
Jöjjetek és értsétek meg, mi az, amit leginkább várok tőletek. Örökké tartó szeretettel szeretlek benneteket. Felkínáltam nektek életemet, magamra véve bűneiteket. Összebékítettelek benneteket az Atyával, és megengedtem, hogy azok a kezek
feszítsenek keresztre,
amelyeket én alkottam. Mit tehettem volna még mást azon kívül, amit megtettem? Ha azt állítjátok, hogy szerettek, vegyétek keresztemet és kövessetek! Ne nézzetek félelemmel azokra a kisebb keresztekre, amelyeket utatokra állítok! A szeretetnek nincs határa, a szeretet türelemmel elvisel bármit. A szeretet nem tesz szemrehányást, de örül az igazságnak és mindannak, amit az igazság felkínál. A szeretet könnyen elfelejti a rátok szórt rágalmakat. Keressétek a szeretetet, áldjátok ellenségeiteket!

Azt akarom, hogy szentek legyetek! Szeretteim, ti azonban még igen messze vagytok a tökéletességtől, mert ebbe a nemzedékbe mélyen beleivódott a pénz szeretete.
Kedves gyermekeim! Valóban követni akartok engem? Akkor határozzátok el, hogy követitek lábnyomaimat, amelyeket az én Vérem itat át. Ne féljetek! Lábnyomaim hozzám vezetnek, Abbátok karjaiba. Ahhoz vezetnek benneteket, aki elsőként tartott kezében titeket. Bízzatok és hagyatkozzatok megmentő szeretetünkre!
Mondom nektek:
Végül a mi két Szívünk fog győzni!
Fogd meg a kezemet, leányom, ne félj! Vigyázok rád.
ÉN VAGYOK veled van.


1 Zsolt 103,11.
2 Dán 7,25
3 vö. Dán 7,25
4 a lélek látni fogja a Lelket

previous index next