HOME INDEX
JÖJJETEK, NE ENGEDJÉTEK, HOGY TOVÁBBRA IS MEGKISÉRTSEN AZ ERŐSZAK!


1991. október 24.

Üzenet a Fülöp-szigetek népének:

Béke legyen veled! Mondd meg népemnek, hogy gondolkozzon törvényemen! Írd:
Össze fogom békíteni a világot!
Mondd meg nekik, hogy én vagyok az, Jézus. Ha megkérdezik, milyen üzenetem van számukra, mondd meg nekik:
Azért jöttem, hogy összebékítselek benneteket
Szentséges Szívemmel,
és ha kibékítettelek magammal, azt fogom kérni tőletek, hogy nagy szeretetemért béküljetek ki egymással is! Az a szándékom, hogy az egész világot összebékítsem Szentséges Szívemmel, és így új teremtést alkossak belőletek.
Ez Lelkem ígérete.
Bizony mondom nektek, aki saját vágyai kielégítésének magját veti el, az a romlottság termését fogja learatni. Amikor majd az ítélet napján elém áll, azt fogom mondani neki: "Menj el tőlem! Menj ahhoz a romlotthoz, aki megrontott téged!"
Amíg meg nem hallom a bűnbánat kiáltását, továbbra is az égig fog emelkedni a halál lehelete, amely halálra visz benneteket. Ebből nem kérek többet!
Tömjént
kívánok tőletek! Azt kívánom, hogy olyanok legyetek, mint teli tömjéntartó az oltáron. Szeretett gyermekeim, legyen országotok hatalmas oltárrá, amelyen a tömjén illatát ajánljátok fel nekem. Azt akarom, hogy szentül éljetek, mivel én Szent vagyok. Nap mint nap kinyújtom felétek kezemet, hogy magamhoz emeljelek benneteket. Minden korszakban kifejeztem irántatok érzett szeretetemet, és ma újból ezt teszem. Segítségetekre jövök, mint a pásztor, aki kimenti juhait az oroszlán szájából. Azért jövök, hogy megmentselek a viperától. Hihetetlen romlottságotok ellenére sem foglak megsemmisíteni benneteket, ahogy Szodomát és Gomorrát megsemmisítettem. Tudom, mennyire elnyomják a szűkölködőket, és miként sanyargatják a szegényeket nap mint nap. Tudom, milyen nyomorúságosak vagytok! Ó, ismerem bűneiteket… sok bűnötök van, a fiaitok ellen elkövetett erőszak következtében sok ártatlan vért ontanak országotokban!
 A bűn okozta szerencsétlenségetek kihívta irgalmasságomat, és nagy szeretetemben ma összehívom népeteket. Szent Nevemben hívjatok ma mindenkit, és mondjátok meg nekik, hogy senkit sem vádolok, és nem azért jövök, hogy megfenyegesselek.
 Mondjátok meg népeteknek, hogy kiárasztom rájuk szeretetem Lelkét. Fátyolként ereszkedem a magasból országotokra, és szeretetem Lelke páraként fog beborítani titeket, behatol még az ajtó- és az ablakréseken is. Látogatásom nem fog csalódást okozni népeteknek. Tisztító tüzemmel felemésztem a romlottságot.
 Megfogom sarlómat, mint az arató és levágom a bűn termését. Kévébe kötöm és tűzre vetem, hogy elégjen. Helyébe mennyei magokat hintek: a szeretet magjait. A ti Uratok mondja ezt, aki annyira szeret titeket, hogy azt senki fel nem tudja fogni.
  Én vagyok az,
Jézus, a ti Üdvözítőtök,
aki most ajtótok előtt áll. Újból mondom nektek: Jöjjetek! Jöjjetek hozzám ti, akiket elnyomnak! Megerősítelek és megvigasztallak benneteket. Jöjjetek! Jöjjetek, és vegyétek Szentséges Szívem minden kincsét! Isten országa 1 közöttetek van, csupán be kell lépnetek. Az én házam a ti házatok. Mindenki előtt kitártam országom kapuját. Jöjjetek, ne engedjétek, hogy továbbra is megkísértsen az erőszak! Szeretettel fizessetek a gonoszságért!
Bocsássatok meg!
Másképpen hogyan bocsásson meg nektek az Atya, ha ti nem akartok megbocsátani? Az én gyümölcsömből egyetek, ne ellenségem gyümölcséből! A sötétség gyermekei övéikkel is rosszul bánnak, mivel a gonosz lélek a mesterük, aki azt tanítja nekik, hogy legyenek olyanok, mint ő, és az az ember, aki becstelen a kis dolgokban, becstelen lesz a nagy dolgokban is. Hívjátok össze barátaitokat és imádkozzatok! Meghallgatom imátokat. Minden bűnbánó bűnös meghallgatásra talál a mennyben.
Én, Jézus, megáldalak benneteket! Szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.


1 az Egyház

previous index next