HOME INDEX

TÜRELMETEK TEGYEN TANÚBIZONYSÁGOT MELLETTETEK!1991. május 13.

Szűzanyánk üzenete az imacsoportok részére:

Gyermekeim, arra szólítalak fel ma benneteket, hogy vizsgáljátok meg szíveteket! Türelmetek tegyen tanúságot mellettetek! Esedezve kérlek benneteket, vizsgáljátok meg újból szíveteket! Isten üzenete azt bizonyítja, hogy mennyire hűséges hozzátok. Isten nem azért nyilvánítja ki magát előttetek, hogy elítéljen. Isten azért nyilvánítja ki magát, hogy megmutassa hűségét a ti hűtlenségetek idején. Isten a ti kiengesztelődéseteket keresi. Azért jön, hogy kiemeljen benneteket a sötétség hatalmából, és megmutassa országát a Földön. A láthatatlan Isten dicsőségében fog láthatóvá válni a ti szívetekben. A mennyei dolgok láthatóvá fognak válni a ti szívetekben, és az a halvány tükörkép, amelyet ti azelőtt árnyéknak tartottatok, valósággá fog válni.

Isten országának uralma a Földön most igen közel van. Ezért kérlek benneteket esedezve, hogy készüljetek fel erre a napra! Azt állítjátok, hogy meghaltatok önmagatoknak és a világi elveknek? Akkor ne engedjétek, hogy szívetek a világban csapongjon. Éljetek Istennek, és őt helyezzétek az első helyre! Hagyjátok abba a veszekedést, a vitát és a vádaskodást! Ne engedjétek, hogy saját ajkatok hozzon rátok ítéletet! Féljétek az Urat, és a Bölcsesség mint hajnal hamarosan leszáll rátok. Az Úr osztatlan szívet keres és kíván.

Kértelek benneteket, de újból kérlek, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, a szívetekkel imádkozzatok! Egyszerűen csak beszélgessetek Atyátokkal, aki a mennyekben van. Ma azt kérem tőletek, osztatlan szívet ajánljatok fel az Úrnak! Megtanítalak benneteket arra, miképpen maradhattok hűségesek az elvekhez, amelyekre korábban tanítottalak benneteket. Isten előtt az a szív értékes, amelyik tiszteli őt, és távol tartja magát minden bűnre vezető kísértéstől. Ha böjttel megfegyelmeztétek testeteket, arra kérlek benneteket, hogy ajkatokat is fegyelmezzétek, hogy csak imádságot és dicséreteket mondjon az Úrnak! Ne engedjétek, hogy saját ajkatok hozzon rátok ítéletet! Fordítsátok szíveteket, értelmeteket, szemeteket és ajkatokat Jézus felé! Legyetek osztatlanok és egészek!

Hívlak benneteket, drága gyermekeim, hogy mindezt valósítsátok meg! Ne hanyagoljátok el azonban a törvény más értékeit sem! Ne feledjétek, hogy a törvény szíve a szeretet! Megáldalak benneteket.


previous index next