HOME INDEX
A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY


A Napba öltözött Asszony 1991. május 6.

Uram, Istenem! Ki tudná nekünk megadni az üdvösséget, ha nem Te? Ki tudna minket hazavinni, ha nem Te? Ki tudna nekünk boldogságot adni, ha nem Te?
  Ezért: Maranatha! 1

Leányom, a holtak nem tudnak engem dicsérni, ezért fogok teljes erővel leszállni rátok. Életre keltelek benneteket, emlékeztetlek titeket nagyságomra, ragyogásomra és korlátlan uralmamra!
  Jöjj, írj Vassulám!

Béke legyen veletek! Fiaim és leányaim! Megszámláltam juhaimat, és Szívemet szomorúság nyomja, mert juhaimnak ma már csak egy maradéka van meg, akiket nem ragadott el a hitehagyás. Csupán maroknyian vannak, akik nem vesztették el hitüket. Kevesen maradtak, akik túlélték a racionalizmus veszélyeit, és én a magasból várva várom, hogy felajánljátok nekem szíveteket és rám hagyatkozzatok, de e nemzedék szíve megtelt esztelenséggel.
  Bár nem követtétek szeretetem törvényét, hanem elfordítottátok tőlem szíveteket, saját törvényt és szabályokat alkottatok magatoknak, én mégsem fogom végignézni, hogy sorra elhagyjátok törvényemet. Meg foglak menteni téged, nemzedék! Észhez foglak téríteni, és nagy szeretettel visszavezetlek az igazságosság ösvényére. Meg foglak tanítani arra, hogy segítségül hívd Nevemet. Meg foglak tanítani arra, hogy jelenlétemben élj. Meg foglak tanítani gyermekem arra, hogy imádságos életet élj. Meg foglak tanítani arra, hogy teljes lelkedből szeress engem. Ha nekem adod akaratodat, gyermekem, eloldom halálos kötelékedet, amely ahhoz köt téged, amitől az én Lelkem irtózik.

Nézz, nézz magad köré!
Szentlelkem azért jön el, hogy életre keltsen benneteket. Én magam koldusnak öltözve jövök el, véres könnyek folynak végig arcomon. Leszállok trónomról, egészen lehajolok hozzátok, hogy megmentsem lelketeket a csapásoktól és az éhségtől.
  Szent Nevemért éppen azokban a jelenségekben fogok megnyilvánulni, amelyekben ti már nem hisztek. Csodák és jelenségek által fogom kinyilvánítani Szentlelkemet. Hatalmamat úgy fogom kinyilvánítani a gyengeség és a nyomorúság által, mint eddig még sohasem.
  Sok ezerszer tízezer angyallal jövök, hogy rád öntsem, nemzedék, mennyei mannámat, ezt a rejtett mannát 1 , és jóllakassalak táplálékommal, hogy szájad az én dicsőségemet hirdesse. A hitehagyás próbára tette irgalmamat, és korszakod csapása, a racionalizmus, próbára tette hatalmamat.
  Magam előtt küldöm a Napba öltözött Asszonyt, a második Évát, hogy neveljen és tanítson benneteket, és lépésről lépésre a mennybe vezessen titeket.
  Elküldöm nektek Szentlelkemet ezen az estén, hogy Társatok és Vigasztalótok legyen és Szavamra emlékeztessen benneteket.   Elküldöm nektek a reménység angyalainak seregét, hogy eluzzék félelmeiteket. Jöjjetek, és figyeljetek mind, akik éheztek! Boldog az az ember, akit meghívok Szentlelkem menyegzőjére, mert eltelik égi táplálékkal, és bár hibája számtalan, Szentlelkem megtisztítja őt, míg benne pihen .
Értsd meg, kedvesem, hogy nem azért látogatok el a Földre, hogy elítéljelek, hanem, hogy megmentselek benneteket. Ki akar látni engem? Ki fog felfigyelni rám? Ki fogja felismerni a trónt, mely a mennyekből szállt le közétek? Ne álljatok ellen kegyelmem Szentlelkének! Mindig veletek vagyok. Buzgón imádkozzatok korszakotok megtéréséért! Nyissátok ki szíveteket, és szóljatok hozzám! Fel akarjátok-e ajánlani nekem akaratotokat? Ó házam! Jöjjetek, jöjjetek hozzám, és járjatok az én világosságomban! Nagy visszatérésemkor vajon találok-e hitet a Földön?
Ma nyíltan beszélek, kis gyermekeim, a Szeretet Szeretetként tér vissza hamarosan. Vissza fogok térni hozzátok, és bizony mondom nektek, azért ismertétek fel Szentlelkemet, és azért láttátok meg őt, mert hozzám tartoztok. A világ nem tudja felismerni, látni és fogadni őt. Ó kicsinyeim, mit meg nem tennék értetek! Vágyom arra, hogy megerősödjetek az adományoktól, amelyeket kiárasztok rátok. 3
Merítsetek erőt az imádságból,
a hozzám szóló, szüntelen imádságból!
Megáldalak benneteket, és te 4 , aki azért jöttél, mert kereszted nyomaszt, támaszkodj rám, kedvesem, és ajánld fel nekem gondodat és szenvedéseidet! Szeretlek. Segítségedre fogok jönni. Dicsőítsetek engem Nevemet dicsérve! Fogadjátok Szentlelkem leheletét homlokotokon, és legyetek egyek Szent Nevemben!


1 Jöjj el Uram!
2 vö. Jel 2,17
3 Jézus itt szünetet tartott, majd fenségesen, egyenesen állva, mozdulatlanul mondta e szavakat.
4 Jézus itt kifejezetten egy bizonyos személyhez szólt a csoportban

previous index next