HOME INDEX
LÁTOMÁS A MENNYORSZÁGRÓL ÉS A SZENT ÜTKÖZETRŐL

1987. március 26.

(Isten az alábbi látomást adta nekem:)

Szerezz nekem örömet Vassula, és értsd meg, hogy én, az Isten, Egy vagyok. Szívesen mutatnék meg neked többet dicsőségemből. Gyermekem tudod-e, hogyan történt az ég teremtése?

Általad történt.

Igen, kimértem minden szélességet, magasságot és mélységet, és valamennyi tökéletes. Minden kis élő teremtmény tőlem származik, és valóban enyém. Minden élet tőlem származik. A leheletem élet. Kívánsz-e többet megismerni égi műveimből?

Igen, Uram.

Akkor hát tegyünk egy sétát dicsőségemben.

(Egyszercsak Isten jelenlétében egy gyönyörű, színpompás kertben sétáltam, melyet ragyogó, de nem az általunk ismert Napból érkező fény töltött be. Séta közben észrevettem egy óriási fénygömböt, amely majdnem a horizontot érintette. Olyan volt, mint egy óriási Nap, de bele lehetett nézni anélkül, hogy szemünket elvakította volna.)

Hogy érzed magad, leányom?

Csodálatos, és minden olyan különös!

Mit látsz?

Ezt "Nap-félét".

Igen, ez az én szent hajlékom. És mit látsz e fény körül?

(Elöször az tűnt fel, hogy foltok mozognak körülötte, de aztán kiderült, hogy ezek kis angyalok, akik körülötte köröznek. Úgy tűnt, hogy több millióan vannak.)

Kerubok ők, dicsőségem körül köröznek. Mit látsz még?

Néhány lépcsőfokot, amelyek a "Nap" belsejébe vezetnek.

Lépjünk be ebbe a fénybe, készen vagy? Vedd le cipődet, mert szent helyre lépünk.
Most a fény belsejében vagyunk.

(Úgy képzeltem, hogy amikor belépek, nagy fényben fogom találni magam, de nem, minden kék színű volt. Ami leginkább meglepett, az a csönd volt, és a békének, a szentségnek az érzése. Lenyűgöző volt! Belül minden körben helyezkedett el!)

Igen, ez gömb.

(Köröskörül a "fal" nem fal volt, hanem élőlények, angyalok voltak. Angyalokból való fal, és ehhez kapcsolódva mennyezetként a kupola is angyalokból állt... mind kék volt, millióan, sok millióan voltak, szorosan egymás mellett. Magas angyalok voltak, egyik a másik fölött, szorosan egymás mellett, szilárd falat képezve.)

Szeráfjaim őrködnek e szent hely felett, és szüntelenül imádnak engem. Hallod őket?

"Szent, szent, szent a mi Istenünk, a Magasságbeli."

Uram, hányan vannak?

Ezrével vannak, gyermekem. Tudod-e, ki az ott, az arany karddal, aki olyan szép?

(Láttam valakit, angyalhoz hasonlót, aki abban különbözött a többitől, hogy "természetes" színe volt. Hosszú fehér ruhában volt, arany haja válláig ért, és kezében csodaszép arany kardot tartott. Ruhája ragyogó fehér volt.)

Vassula, a kard az én Szavam. Szavam tiszta, átjár és megvilágosít.

(A "kupola" hirtelen kinyílt, mint a virág:)

Látod, kicsim, próbáld felismerni! Melletted vagyok, segítek neked. Most azt a szent csatát fogod látni fent, ami hamarosan elkezdődik. Ó leányom, figyelj éberen, és légy tudatában annak, hogy a gonosz létezik. Látsz valamit?

Azt láttam, ahogy a "fal" virágként kinyílik, lovakat láttam fekete, bársonyos, vad szemekkel. A kép eltűnt, és azután egy csatát láttam.

Seregem harcolni fog a Sátán és követői ellen, beleértvemindazokat, akik megkísérelték megsemmisíteni törvényemet.Ne feledd, hogy én vagyok az alfa és az omega, az első- és az utolsó, Szavam örökké fennmarad.Most mit látsz?

Egy hüllőt, nagy kígyóhoz hasonlót, lóról vetették le.

Ezt a sárkányt szentjeim lándzsája fogja legyőzni. Ha ez megtörténik, követői is mind elesnek. Vassula, most gyere és látogasd meg ítélő csarnokomat.

Nagy termet láttam, de még üres volt. Az egyik sarokban hirtelen lelkek csoportját vettem észre, láncuk csörgése miatt figyeltem fel rájuk. Leírhatatlanul soványaknak látszottak, tele szénfoltokkal vagy más fekete foltokkal. Rémültnek látszottak és bizonytalannak, nem tudták, hol vannak. Nem láttak bennünket. Így tűnt, csodálkoznak azon, hogy hova jutottak.

Figyelj a trombitákra! Angyalaim jelentik jövetelemet. Add ide a kezed, mert te az én kis látogatóm vagy.Igen, minden angyal arcra borul előttem. Láttad ezt a tömeget? Ezek a lelkek éppen most érkeztek az alvilágból 1 Meggyötört lelkek ők, akik megszabadultak. A Sátán kapuinál voltak.

Ki szabadította meg őket?

Én szabadítottam megőket égi műveimmel és mindazok segítségével, akik engesztelnek és szeretnek engem. Látod, miért akarom, hogy szeress engem? Minél mélyebben szeretsz, annál nagyobb esélyük van arra, hogy felemelkedjenek és hozzám jöjjenek.Akarod-e tudni, mi lesz ezekkel a lelkekkel?

Igen Uram, mi történik most?

Engedd, hogy elmondjam. Megkeresztelem őket Szentlelkemmel, és teljesen megszabadítom őket. Mert ameddig meg nem keresztelkednek a Szentlélekben, addig nem részesülhetnek királyságomban.

Úgy érted, hogy nem voltak megkeresztelve?

Igen.

És most szeretnének megkeresztelkedni?

Igen. Jöjj, megmagyarázom, üljünk le! Amit láttál, csak látomás volt. Valójában ők nem voltak csarnokomban, a lelkek nem kerülnek az ítéletre a végelőtt.

Hol voltak ezek a lelkek, ha nem voltak csarnokodban?

Ezek a lelkek a Hadesben 2 voltak, és akik a Hadesben vannak, nem tudnak magukon segíteni. Ha engem választotok, és engem akartok követni, megmenekültök, de ha makacsságotok miatt elmulasztjátok, hogy felismerjetek, akkor elvesztek. Ahová ezután mentek, ott véget nem érő gyötrelem vár rátok.Előre figyelmeztetlek benneteket, nem mintha ezt már nem tettem volna meg, de ha valaki a Szentlelket gyalázza, az nem kap bocsánatot, mert ez a törvényem.

Süsd le szemedet előttem gyermekem!

(Megtettem.)

Hadd áldjalak meg! Megbocsátom bűneidet, mondd utánam:

"Áldott legyen az Úr, és a mindenható Isten,
királysága maradjon fenn örök dicsőségben,
dicsőíttessék szent Neve,
Szava járjon át minden Szívet és maradjon bennük!
Amen."

Vassula, ne dolgozz többet ma, pihenj! Holnap majd lediktálom üzenetemet azokról, akik engem képviselnek, de nem adnak nekem elég szeretetet és nem is merítenek végtelen szeretetemből. 3 Leányom, jöjj, légy velem, pihenni vágyom, jöjj közelebb hozzám, osztozz bánatomban!

Istenem, megteszem, amit kívánsz, de azt se felejtsd el, hogy sokan vannak, akik forrón szeretnek Téged, és ne feledd áldozataikat, amelyekkel irántad érzett szeretetüket bizonyítják.

Igen, ők enyhítik szomorúságomat, és gyógyítják Sebeimet,de a lelkek nagyobb seregére van szükségem, akik készek engesztelni, akik terjesztik, akik páraként kiárasztják végtelen szeretetemet.Azt kívánom, hogy nyissák ki szívüket, és fogadjanak be engem. Meg akarom tölteni szívüket szeretetemmel. Ha szívük túlcsordul a szeretettől, akkor képesek lesznek szeretetet árasztani, és táplálni bárányaimat. Kedvesem, megengeded, hogy megpihenjek benned?

Igen Uram, pihenj meg bennem!

Akarsz-e bennem megpihenni?

Igen Uram, szeretnék.

Jöjj hát!Szeretlek.

Én is szeretlek Téged, Istenem.


1 a Sátán kapuinál lévő tisztítóhelyről.
2 a tisztítóhelyen
3Úgy éreztem, hogy Isten hirtelen keserűséggel telik meg.

previous index next