HOME INDEX
NE HAGYJÁTOK ABBA A RÓZSAFÜZÉR IMÁDSÁGOT!


1991. március 18.

Szent Édesanyánk üzenete:

Vassulám, íme itt az üzenetem.

Fogadd békémet!
  Szívem gyermekei, Isten közöttetek van, és országa közel van hozzátok. Ha van szemetek, észre fogjátok venni.
  Drága gyermekeim, figyeljetek Isten hangjára e böjti napokban! Figyeljetek Isten hangjára! Váljatok kicsinnyé, hogy Isten növekedhessen bennetek! Húzódjatok a háttérbe, hogy az ő Lelke váljék láthatóvá bennetek! Haljatok meg önmagatok számára, hogy Isten élhessen bennetek! Váljatok semmivé, hogy ő lehessen minden! Így engedjétek meg Neki, hogy teljesen birtokba vehessen benneteket, és saját birtokává tehessen benneteket! Ezért mondom nektek Szívem gyermekei: ameddig azért küzdötök, hogy valamivé váljatok, elfojtjátok a szentség Lelkét, aki bennetek akar élni.
  Ne engedjétek, hogy saját lelketek legyen Isten vetélytársa! Váljatok kicsivé, hogy ő növekedhessen! Engedjétek meg, hogy Lelke ily módon vezessen benneteket a szentség útjára. Jegyezzétek meg, hogy az alázat, az engedelmesség és az önzetlenség Istennek tetsző kulcserények, általuk váltok lélekben szegénnyé és így feddhetetlenné. Jézus olyan alázatos volt, hogy még a halált is elfogadta.
  Soha ne mondjátok: Mindenem megvan, mindent tudok, és nincs szükségem senki tanácsára!
  Maradjatok szegények! Legyetek szegények, hogy Isten uralkodhasson és ő lehessen a Király a ti szegénységetekben! Ne engedjétek, hogy az önteltség hatalmába kerítsen! Azért imádkozom, hogy a ti szentségetek növekedjék Őbenne, aki titeket teremtett, és hogy egymás iránti szeretetetek erősödjék, árassza el és tisztítsa meg ezt a világot gonoszságától és hitehagyásától!
  Ne hagyjátok abba a rózsafüzér imádságot! Örömmel jöjjetek, és mondjátok a rózsafüzért!
  A gazdag nem válaszol, de a szegény eljön hozzám rózsafüzérével szegénységében. Meghallgatom, amint ezt az egyszerű imát mondja .Mert mindaz, ami szegény és egyszerű, az halálos veszély a Sátánnak, aki maga a hiúság. Ez az egyik fő oka annak, amiért a Sátán gyűlöli a rózsafüzért. A Sátán hatalmas, és ma megrostál mindenkit, mint a búzát, mivel ez az ő órája. Ez a sötétség uralma. Maradjatok hűségesek Isten házához! Tartsátok meg a hagyományokat, amelyekre tanítottalak benneteket, és figyeljetek Fiam szeretett és áldott helyettesére!
  Minden pap kegyelmet kapott Istentől arra, hogy cselekedjék és képviselje Fiamat. Így imádkozom azokért, akik még nem vetették alá magukat alázatosan az Egyház helytartójának, hogy tegyék meg és legyenek készségesek. Jézus hűséges és igaz. Kövessétek Isteneteket, aki maga a Tökéletesség. Legyetek ti is tökéletesek, kövessétek Őt alázatában, alárendeltségében, engedelmességében és készségességében, hogy ti is megkapjátok a szenvedés és a megalázottság nagyobb adományait. Ezek vezetnek titeket a szentségre és az ő Szentséges Szívébe: a ti lakóhelyetekre.
  Papjaim, legyetek olyanok, mint a föld, amelyet jól megöntözött a gyakori eső, és zöld legelői odahívják Jézus bárányait, akik táplálékot találnak rajtuk. Egyetlen bárányt sem vonz a bogáncs és a tüskés bokor.
  Engedjétek, hogy újjáépítsem templomaitokat, és Istennek tetszővé tegyem. Boldogok a fülek, amelyek meghallják és megértik, amit mondok, mert mondom nektek, nem írták bele minden ember nevét az Áldozati Bárány életkönyvébe.
  Imádkozzatok azokért, akik nem értenek meg és nem akarnak megnyílni, hogy ők is kapják meg Isten kegyelmét, hogy halljanak a fülükkel, értsenek a szívükkel, térjenek meg, és lássák meg Isten dicsőségét! Külön-külön megáldalak benneteket drága gyermekeim. Szeretlek titeket.


previous index next