HOME INDEX
FELFEDEM ELŐTTETEK SZENT ARCOMAT


1991. február 24.

Angliai, skóciai és írországi utam előtt:

Vassulám, vedd e szakaszt bevezetésként minden ország számára!

Jézus megmutatta János 10,14-16. versét.

Mondd meg nekik, hogy én, az Úr küldelek téged hozzájuk. Azok a juhok, amelyek hozzám tartoznak, figyelni fognak hangomra. Azért jövök hozzájuk, hogy sokukat visszavigyem az igazsághoz, arra az ösvényre, amely idáig ismeretlen volt előttük. A szeretet lángoló tüzével jövök hozzátok, hogy hazavezesselek benneteket, szeretteim. Szentséges Szívem a ti pihenőhelyetek.
  Mit meg nem tennék érted, teremtés!
  Szent Istenetek vagyok, de a ti korszakotok újból keresztre feszített engem. Én szeretlek benneteket a legjobban, és könyörtelen ostorcsapásokat kapok mégis e korszak közömbösségétől. Én vagyok a világ Világossága, aki eljön e sötét korszakba, hogy elhozza nektek az élet világosságát.

Fogadjátok az én békémet, kis gyermekeim! Az én békémet kínálom fel nektek, szeretetem adományát kínálom. Úgy jöjjetek hozzám, amilyenek vagytok! Ne várjatok arra, hogy szentté váljatok! Úgy jöjjetek, amilyenek vagytok! Ne féljetek tőlem! Én igen gyengéd Atya vagyok. Szent Társatok lehetek. Én és ti, ti és én, és felfedem előttetek Szent Arcomat. Istenetek Szent Arcát fogom felfedni előttetek! Szemetek szemtől szembe fogja látni a Szeretetet. Amikor ez megtörténik, a gonosz lelkek rémülten elmenekülnek, és meg fogjátok érteni szeretteim, hogy kezdettől fogva az enyémek voltatok, és én a tiétek voltam az egész örökkévalóságban. Legyetek egyek velem! Ajtótokban áll a Szeretet. Én, Jézus Krisztus, megáldalak benneteket.

previous index next