HOME INDEX
SZENT MIHÁLY ÜZENETE


1991. január 19.

Üzenet az imacsoport számára.

Szent Mihály:   Béke legyen veletek! Én, Szent Mihály, kérem, hogy szenteljétek a nappalokat és az éjszakákat is a könyörgésnek, a böjtnek és az imádságnak. Hamarosan kinyilvánul előttetek minden, ami eddig rejtve volt.
  Bár az lenne majdan az Úr akarata, hogy elnyerjétek irgalmát az ő napján!
  Bárcsak meghallgatnátok Őt ma ti, akik megkeményítettétek szíveteket!
  Bárcsak kinyitnátok szíveteket, hogy meghalljátok hangját!
  A szíveteket nyissátok ki, ne az elméteket!
  Minden az Írások szerint történik. Hamarosan sokan meghajtják térdüket Isten előtt és imádkozni kezd sok száj, amely azelőtt nem mondott imát. Ti, akik Isten népe vagytok, legyetek egyek meggyőződésben és szeretetben! Egyesüljetek az imádságban! Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
  Pihenj meg az Úr Szívében, Vassula! Légy az ő szeretetének jele! Fogadd békémet!
Szent Mihály


1991. január 21.
" ... kegyesen tekintettél nyomorúságomra,
és segítettél lelkem kínjaiban." 1
Leányom, ha ez a kegyelmi idő véget ér, irgalmam is véget ér. Korszakotoknak akkor igazságosságommal kell szembenéznie. Megáldalak, mert kölcsönadod figyelmedet, idődet és kezedet. Megáldalak téged és társaidat. Fogd meg a kezem! Örömet és békét kínálok neked. Fogadd békémet!


1 Zs 32,8.

previous index next