HOME INDEX
JAHVE VELED VAN!


1990. december 23.

Ó Atyám, mint kiszáradt föld, úgy vágyakozom utánad! Pihentess meg térdeden egy időre, és vigasztalj meg engem! Hadd érezzem, hogy vigasztaló Szívedbe takartál. Szükségem van melegségedre!

A mennyei Atya:  Tedd fejedet Szívemre, pihenj meg, és érezd, hogy megvigasztallak ... a te Abbád vigyáz rád. A te Abbád boldog, hogy a közelében vagy. Gyermekem, tedd Szívemre fejedet, és figyelj Szívem vágyaira: Szívem még mindig keresve, vágyakozva kéri gyermekeim szeretetének maradékát...

(Néhány pillanat múlva:)

{Az Atya hirtelen felém fordította fejét és rám nézett.}

Mit adnál azért, hogy megvigasztalhasd Atyádat?

Ó Uram, amit csak akarsz! Szeretetemet, akaratomat, szívemet és lelkemet!

És ezen kívül még mit?

Életemet, vágyad szerint elégtételül.

Szállj le akkor térdemről, és tégy Nevemben tanúságot! Menj, és beszélj nagy szeretetemről a nemzeteknek! Emlékeztesd őket, hogy ígéretem már igen közel van a beteljesedéshez, és eljövetelem küszöbön áll. Itt van már az új Jeruzsálem. 1 Meg fogom újítani Egyházamat és népemet.
  Ezért, gyermekem, szállj le térdemről, és menj ki a világba... az én kedvemért... és ismertesd meg a világgal nagy szeretetemet! Hadd ismerje fel a világ, mennyire szeretem gyermekeimet.
  Valójában nem te kerestél engem, hanem én találtalak meg és választottalak ki, hogy menj ki a világba még az én nagy napom előtt. Én neveltelek téged, és bár távol voltál tőlem, kiválasztottalak, és felfedtem előtted Szent Arcomat. Majd ha már teljesítetted mindazt a feladatot, amit rád bíztam gyermekem, felveszlek magamhoz, és akkor megpihenhetsz térdemen. Én foglak téged megvédeni elnyomóidtól addig is míg a világban vagy. Csupán azt kérem tőled, hogy tekints szüntelenül az égre! Keress engem, és szólj hozzám!
"Jahve veled van."
E szavakat vésd elmédbe és szívedbe, mert
ÉN, AKI VAGYOK, VELED VAGYOK.
Őrizze szíved kincsként mindazt, amit mondtam neked, és ne feledd: ajánlj fel nekem imákat, hogy tömjénfüstként szálljanak hozzám a lelkek megtérésére és Egyházam megújulására!


1 Az új Egyház.

previous index next