HOME INDEX
MOSTANTÓL FOGVA SZERETETEM RABSZOLGÁJA LESZEL


1990. december 10.

Istenem, milyen szenvedést okozol nekem szereteteddel! Milyen szenvedést okoz nekem, hogy Rád szomjazom!

Leányom, szívesen élnél Sebeimben?

Szívesen megteszek mindent, amit kérsz.

Akkor szentségbe öltöztetlek. Megerősítelek irántam érzett szeretetedben, hogy örökké tartson. Bár még távol vagy attól, hogy tökéletes légy, én tökéletessé tudlak tenni. Ezen a különleges módon neveltelek, hogy tégy tanúságot az igazság mellett, és dicsőíts engem.
  Egy olyan néphez küldtelek, hogy szeretetemet hirdesd, mely nem a tied. Hallják meg, akik hallani akarják, és ne hallják, akik nem akarják!
  Ne fáradj bele az elmélkedésbe és az írásba! Ne érezd magadat elhagyatottnak! Veled vagyok, melletted vagyok ebben a száműzetésben. Szeress, imádj és értem élj, a te Uradért! Engedd meg, hogy végtelen szeretetembe takarjalak!
  Ó ... mennyire örülök, amikor utánam vágyakozol és rám szomjazol. Te "újjá született", imádj engem! 1 A Vőlegényt bizonyára nem akarod túl sokáig várakoztatni! Jöjj gyorsan Szent Istenedhez, Ő majd Szentséges Szívére vonja fejedet, és ha meghallod szívdobbanását, már nem fogsz tovább ellenállni Neki. Csak azt fogod kívánni, hogy dicsőíthesd Őt. Kiárasztja rád Lelkét, hogy betöltse lelkedet, és mindent megsemmisítsen benned, ami te vagy.
  Többé már nem "te" leszel. A "te" már nem lesz.
  Egészen elárasztalak kicsim, szándékod az én szándékom lesz, kívánságod az én kívánságom, szavad az én Szavam, gondolatod az én gondolatom, és Szentséges Szívem legmélyebb helyére rejtelek. Ha megengeded, teljesen megsemmisítem benned azt, ami "te" vagy.
  Mostantól, Szentséges Szívemnek tett felajánlásodtól kezdve, teljes szívedből fogsz imádni engem, benső tűzzel szolgálsz majd nekem, hűségesebben és buzgóbban fogsz szolgálni nekem, mint valaha. 2 Gyenge vagy, de erőm majd támogat. Nem engedem, hogy szemed elől elveszíts, és azt sem engedem, hogy szíved más felé forduljon. Szíved egyedül csak engem fog keresni, és szüntelen utánam fog vágyakozni.
  Megutáltatom veled mindazt, ami ellenkezik szentségemmel és akaratommal.
  Át foglak rostálni, annak bizonyságára, hogy egyetlen vetélytársam sem maradt benned.
  Mától fogva még jobban megszorítom a kötelékeket, melyeket rád tettem. Szomjassá teszem lelkedet, hogy rám szomjazzon, és beteggé teszem szívedet az irántam, Istened iránti szeretettől. Arra várok csak, hogy egész lényedet felemésszem Szívem és szeretetem lángjával. Bármit teszel mától fogva, azt csak az én céljaimért és az én dicsőségemre fogod tenni, semmit sem magadért. Más szavakkal, mostantól fogva szeretetem rabszolgája, Szívem áldozata, örömöm ajándéka és Lelkem játékszere leszel. Vonásaidat hasonlóvá teszem az enyémekhez, amikor a lelkek süketsége miatt bánkódsz, és elbukásukat látva szenvedsz. Vassulám, egészen be fogom tölteni lelkedet.
  Nem, keresztemtől nem foglak megkímélni, ahogy az Atya sem kímélt meg engem. Hogyan is kímélhetnélek meg? Irántad való szeretetem mérhetetlen. Minden nagylelkűségemből és végtelen szeretetemből fakad. Foglyul ejtem szemedet, gondolataidat és vágyaidat, hogy Szívem rabjai legyenek. A Szeretet szeretetet keres. Méltatlan vagy, és semmit sem érdemelsz, de törékenységed, nyomorúságod, teljes alkalmatlanságod és semmiséged megostromolta gyengédségemet, és feltartóztatta haragomat. Nézz a szemembe!


(Megváltóm szemébe néztem.)

Felfogod? A Hűséget és az Igazságot látod szemtől szembe! Ettől fogva hűségesnek kell lenned felajánlásodhoz!
  Az én Nevemet kell szólítanod reggeltől estig és estétől reggelig! Arra késztetem lelkedet, hogy mindent visszautasítson, ami nem én vagyok. Kitikkadt vándorként fogsz mindarra szomjazni, ami szent, de én mindig készen állok, hogy vízzel kínáljalak az élet forrásából, és Vérrel Isteni Szívemből. Lelked - sok lélek megtérésére - az eddigieknél is erősebben fogja viselni Testem jegyeit. Emiatt lépsz önként a Kálvária útjára. Kibontakoztatom buzgóságodat, hogy továbbra is tetszésemre légy, megtartsd törvényeimet, és mindent felépíts és elültess, amit neked adtam. ... Kelj fel, és állítsd helyre házamat! Továbbra is szeress engem, különben olyan gyorsan elszáradsz és elenyészel, mint a fű.
  Ne feledkezz meg egy fontos dologról: a Szeretet szeret téged!

Dicsérjük az Urat! Dicsőség Istennek!

Miként a fazekas keze az agyagot, én is úgy foglak téged formázni tetszésem szerint, mivel megengedted és nekem adtad akaratodat.

Dicsérjük az Urat! Azt kérted tőlem, hogy legyek szereteted rabszolgája. Mivel nem vagyok méltó arra, hogy rabszolgád, az Isten rabszolgája legyek, vezess engem tisztító tüzedbe, és mint az aranyat, nemesíts engem Királyom, hogy képes legyek Téged dicsőíteni, mert én csak bűnt bűnre halmozok. Könyörületből engedd meg Uram, hogy világosságod felragyogjon sötétségemben! Taníts, hogy Szíved áldozata lehessek, és ne félelemmel, hanem lelkesen öleljem át keresztedet a Kálváriára vezető úton, amely a boldogsághoz vezet. A szentség útja ez, amelyen Te jártál először mint tökéletes Áldozat...
  Bár folytonosan vétkezem, Te nem büntetsz engem bűneim szerint. Állandóan megkímélsz, és megengeded, hogy bennem legyen világosságod. Innen tudom, hogy Isten az én oldalamon áll.
  Most eleget kell tennem fogadalmaimnak, melyeket Szentséges Szívednek tett felajánlásomban ígértem. Engedd meg, hogy mindörökre sátradban maradhassak! Engedd meg, hogy Beléd kapaszkodjak, Szent Arcodban gyönyörködhessek, és egész életemben áldani foglak.

Tanítvány! Örvendezz sátramban, és imádj engem!
  Ne feledd, hogy valami nagyon értékeset adtam neked! Őrizd meg, és öleld át szeretettel! Keresztem a szentségre vezet téged, kis lélek. Az én békémet adom neked.

Légy áldott, Jézusom!

Az áld meg, aki a legjobban szeret téged.


1 Így szólított meg Jézus.
2 Volt egy felajánlási szövegem Jézus Szentséges Szívéhez, és aznap este akartam megtenni a felajánlást.

previous index next