HOME INDEX
A TEOLÓGUSOK ÉS A FILOZÓFUSOK MÉG NEM TALÁLTÁK MEG AZ EGYSÉG KULCSÁT


1990. november 15.
"Az Úr kegyelméről énekelek örökkön örökké,
hűségedet hirdeti ajkam
minden nemzedéken át.
Így szóltam ugyanis:
Kegyelmed alapját
örökre megvetetted a szövetségben,
hűségedet megszilárdítottad a mennyben." 1
Most egy görögkeleti teológusnő támad engem, és üldözi üzeneteidet. Ó Uram, mutasd meg nekik, hogy Te vagy az én segítségem és vigaszom, és csak nagy szeretetedből mentettél meg engem és másokat is.

Szentséges Szívem Vassulája! 2 Szentlelkem volt a te vezetőd, ezért ne szentelj figyelmet a teológusnő véleményének. Imádkozz, hogy ő is elnyerje a Lelket, hogy megértse, az emberi számítások és az emberi tanok tették kietlen pusztasággá Egyházamat.

Uram, azon háborodott fel a teológusnő, hogy üzeneteidben azt olvasta, Te koldusként könyörögsz szeretetünkért.

Nem olvasta-e, hogy "boldogok azok a szolgák, akiket Urunk érkezése ébren talál? Bizony mondom nektek: felövezi magát, asztalához ülteti és gondosan kiszolgálja őket". 3
Engem nem csupán úgy ismernek, mint Mindenhatót, Fenségest, mint igazságos Istent, hanem mint gyengéd Apát is. Csak azok hívnak engem Abbának , akiket Lelkem indít erre. Könyörületes Isten vagyok, és irgalmam határtalan.

Uram, a teológusnő mélységesen felháborodott azon a bensőséges kapcsolaton, ami kettőnk között van. Édesnek és érzelgősnek minősíti!

Nem hatolt be Sebeimbe, hogy megértse.
Ha behatolt volna Sebeimbe, megértette volna, hogy Sebeimet iránta érzett szeretetemben kaptam. Senkinek sincs annál nagyobb szeretete, mint annak, aki életét áldozza barátaiért!
És ti, ti mindannyian barátaim vagytok. Szeretetből áldoztam fel értetek életemet.
Leányom, éppen ezt a Keresztet tettem válladra. Ne feledd, hogy veled együtt hordozom! Az igazságosságnak kell közbelépnie, hogy titeket 4 egyesítselek.
Vassulám, mindvégig veled leszek. Ne félj hát, és ne légy vigasztalan! Én mindig tudtam, hogy ezek az emberek üldözni fognak téged, angyalom. Fegyvert fognak, mint a vadászok, és üldözni fognak, mert olyan néphez küldelek téged, amely nem a tiéd. Nemzeted vezetői üldözni fognak és megvetnek. Úgy bánnak veled, ahogy akarnak, mert amit kezedbe adtam, az nem emberi tanítás, hanem az enyém. Mivel az én nyelvem és az én tanításom nem járta át őket, nem értenek egyet vele, téged pedig csalónak tartanak. Mondtam már neked, hogy a világ elítél téged, de ha elítél is, hirdesd nekik, amit tőlem tanultál!
Leányom, ha a világ nem érti nyelvemet, az azért van, mert tanításuk alapja nem az igazság, nem a szeretet.
Egyiptomból hoztalak ki egy oly néphez, amely nem a tied, hogy egyesítsd Egyházamat, de még senki sem ismeri teljesen az egységhez vezető utat, és még senki sem fogott hozzá tervem megvalósításához. Még nem ismerték fel az utakat, amelyeket számukra készítek. A teológusok és a filozófusok még nem találták meg az egység kulcsát, amely a bölcsességet őrzi. Beszélek, de nem értik, amit mondok.   Csak enyéim értenek meg engem. Ismerem őket, és ők is ismernek engem.
Ezért Vassulám, végezd be munkádat a kijelölt idő előtt. Rád bíztam keresztemet, viseld szeretettel!
Hamarosan olyan veszélyes idő következik, ami semmi máshoz sem hasonlítható.
Kisvártatva azonban egy forrás fakad házamból, hogy megöntözze ezt a pusztaságot.
Bátorság leányom! Viseld szeretettel ezt a gerendát a válladon, és semmi sem lesz hiába. Az agyagot elmossa ugyan az első esőcsepp, de lelked örökké él. 5
A halál semmivé válik a győzelemben. A Szeretet közel van hozzád, hogy vezessen téged. Őrizkedj ezektől a teológusoktól és filozófusoktól! Szigorúbb lesz az ítélet, amelyet ők kapnak! Szeress és áldj engem! Olyan bensőségesen szeress, ahogy tanítottalak, de soha ne feledkezz meg arról, hogy Szent vagyok!


1 Zsolt 89,2-3.
2 Jézus szándékosan szólított így, mert a Szentséges Szív nem görögkeleti megszólítás.
3 Luk 12,37
4 az egyházakat
5 Más szavakkal: te, aki por és hamu vagy, meghalsz ugyan, de a lelked halhatatlan.

previous index next