HOME INDEX
ISTEN AZT AKARJA, HOGY MINDENKI MEGMENEKÜLJÖN


1990. szeptember 25.

Szent Édesanyánk üzenete minden ember részére:

Béke legyen veletek, szeretett gyermekeim!
Hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy az Úr minden szívet ismer. Az Úr a szíveteket keresi. Tiszta szívvel jöjjetek Hozzá, és tanítani fog benneteket. Az Úr megvigasztalja lelketeket. Ösvényére vezet titeket az igazságban... Kérlek benneteket, akik még ingadoztok, ne csukjátok be szíveteket a józan ész előtt, térjetek vissza az Úrhoz, és Ő is vissza fog térni hozzátok.
A mennyből most öröm száll közétek, világosság ragyog fel közöttetek. Készüljetek fel e Világosság fogadására, készüljetek az Úr fogadására!
Kinek a keze tiszta manapság? És valójában ki mondhatja, hogy tiszta a szíve? Kinek a szíve van tökéletes összhangban az Úrral?
  Szeretteim! Enyéim! Gyermekeim!...
  Az Úrhoz vezető út közöttetek van, az élők földjén van.
Nyújtsátok ki kezeteket szentélye felé, és az Úr is kinyújtja kezét a mennyből, hogy magához vonjon benneteket.
  Nyújtsátok feléje kezeteket, és Ő részvéttel lehajol hozzátok.
  Késlekedés nélkül jöjjetek az Úrhoz!
Emeljétek szemeteket az égre, és rajta kívül ne nézzetek másra, csak az Úrra, a ti Istenetekre!
Senki másban ne leljétek gyönyörűségeteket, csak Őbenne, a ti Szabadítótokban!
  Ne keressetek mást, csak az Urat, Megváltótokat!
  Senki másnak ne énekeljetek, csak Szent Isteneteknek!
Emlékeztetnem kell-e titeket arra, hogy az Úr maga a gyengédség és a részvét, aki nehezen haragszik meg és igen jóindulatú hozzánk? Jézus az a kő, amelyet az építők elvetettek, és amely szegletkővé vált. Bizony mondom nektek, hogy Isten országa közöttetek van, és kegyelmének Szentlelke gyengéd szellőként árad ki nemzetetetekre, hogy életre keltsen benneteket.
Jöjjetek és lássátok a Szentlélek menyegzőjét! A Szentlélek egybe akar kelni országaitokkal.
  Ne utasítsátok vissza a Szentlelket, akit oly nyilvánvalóan árasztok rátok!
Ne legyetek olyanok, mint az "építők", akik elvetették azt a követ, amelyből szegletkő lett.
Isten azt akarja, hogy mindenki megmeneküljön, és ez most ünnepélyes figyelmeztetésem mindazok számára, akik hallják e könyv jövendöléseit:
ne fojtsátok el a Lelket,
aki most munkálkodik közöttetek, amikor hitehagyástok elérkezett tetőfokára.
Ne mondjátok majd az ítélet napján: "Sohasem hallottam, sohasem tudtam ezt." Jézus és én ezeket már azelőtt kinyilvánítjuk, mielőtt még megtörténnének, hogy ne mondhassátok, amikor színről színre találkoztok Istennel: "Nem tudtam róla."   A kevélyek fellegvára össze fog omlani... és a gonosz lelkeket kivetik belőle! Légy áldott, legyetek áldottak mind, amiért meghallgattatok! Jóságos Édesanyátok vagyok, a Theotokos, aki szeret benneteket .


previous index next