HOME INDEX
MEGOSZTOTTSÁG VAN EGYHÁZAMBAN, MINT KÁIN ÉS ÁBEL IDEJÉN


1990. szeptember 21.

Szeretett Jahvém, tégy bennünket újból istenivé 1 ! Alakíts minket isteni képmásodra, arra a képmásra, amelyet elvesztettünk.

Vassulám, meg fogom hallgatni kérésedet, és ahogy esőként hullattam rád
áldásomat, úgy fogom e Földet is ragyogó ruhákba takarni, dicsőséges tökéletességbe öltöztetni, és népeit arra indítom, hogy arcra borulva imádjanak engem.
De előbb még tisztító tüzemet kell e nemzedékre küldenem. Le kell szállnom, hogy kihúzzam a rókákat odúikból, mert tönkretesznek minden új szőlőt. Ezt megmondtam nektek még mielőtt megtörténne, hogy higgyétek, ha majd megtörténik. Ahogy a holttest életre kel a halálból, úgy fogom életre kelteni e Föld feloszló testét. Dicsőséges testté, isteni néppé teszlek benneteket, a papoktól kezdve a laikusokig. Ma nincs hite e nemzedéknek, és nem akar bennem hinni. Nap mint nap egyre több pásztoromat ragadja magával a világ és gazdagságának vonzása. A bölcsességet majmolják, és amikor a kegyelem eljön hozzájuk, a lábuk elé, visszautasítják. A legkisebb jóindulatot sem mutatják, hogy elnyerjék ezt a kegyelmet. Megosztottság van Egyházamban, mint Káin és Ábel idején, akik testvérek voltak ugyan, mégis megosztottak voltak.
Egy volt a vérük, mégis különböztek.
Ábel alkalmas volt, Káin alkalmatlan.
Az egyik őszinte volt, a másik nem.
Az egyik jóindulatú volt, és tetszett nekem, a másik rosszindulatú volt, és nem volt tetszésemre.
És ábeleim, akik ma Egyházamban szolgálnak, szenvednek... azért szenvednek, mert látják, hogy saját testvéreik árulnak el engem. Ez az a baj, ami súlyosan ránehezedik pásztoraimra, amely megtöri és megosztja testvériségüket.
Boldog az az ember, aki megtartja parancsolataimat, mert érezni fogja békés szeretetemet.
Boldogok a béke szerzői, akik a békéért dolgoznak, az én fiaimnak hívják majd őket. A Szeretet hamarosan veletek lesz, ezért szükséges, hogy állhatatosak legyenek ábeleim, akik megtartják parancsolataimat és hisznek bennem .
Vassulám, később mondom el neked a többit. 2 Tarts ki az imádságban, és légy hálás! Hadd lelje benned gyönyörűségét Atyád, aki a mennyben van! Ne félj!... Veled vagyok. A Szeretet tekintete rajtad nyugszik.
 Jézus a Nevem .

Alleluja!


1 az isteni természet részeseivé" (2 Pét 1,4)
2 a Biblia bizonyos szakaszait, amire Jézus meg akart tanítani

previous index next