HOME INDEX
KERESZTEM SZAVA A SZERETET


1990. szeptember 10.

Jahve Sabaoth, vígy vissza minket,
ragyogtasd ránk arcod, és megmenekülünk. 1


Béke legyen veled! Támaszkodj rám! Nem hiába neveltelek, nem azért kezdtem el veled ezt a művet, hogy befejezetlenül hagyjam. Megáldottam művemet, hogy megdicsőítsen engem. És te, te, aki semmi vagy, és semmi adományod sincs, amit nekem felajánlhatnál, a te válladra tettem igámat, hogy megzavarjam a bölcseket, szétszórjam őket, és megmutassam nekik, hogy amíg kitartanak álláspontjuk mellett, addig én, az Úr nem nyilatkoztatom ki magamat előttük.
És te leányom, igen... álmélkodj zavarodban választásom miatt, mert ugyan ki mondhatja: "Megtisztítottam szívemet, megtisztultam bűneimtől." Bár üldözőid süketek tanításomra, mégis azt remélik, hogy felhasználhatnak valamit ellened. Bizony mondom neked, az asszonyok szülöttei közül még nem láttak nálad kisebbet!
  A rajtad ejtett seb engem is megsebez.
Igen, e nemzedék egészben véve házasságtörő... de meg akarom menteni nemzedékedet, ahogy téged is megmentettelek, még ha ki is kell őket vinnem a sivatagba, hogy ugyanazt tegyem velük, amit veled tettem 1 Szemük elé tárom mezítelenségüket, és bűnbánatuk első szavára repülve megyek hozzájuk, ahogy hozzád is repülve jöttem, és akkor angyalaim jelenlétében elénekelem nekik szeretetem énekét.
 Letérítem őket tévedésük útjáról, és megadom nekik szeretetem kegyelmét.
Megfogom kezüket, hogy visszavezessem őket házamba, ahol megmutatom nekik Szentséges Szívem minden gazdagságát, azokat a kincseket, amelyeket Szívem a végső időkre tartogatott: hogy ezt a kialvóban lévő pislákoló lángot emésztő tűzzé élesszem, hogy világosságot adjak azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában élnek.
Vassula, leányom, üldözőid megkísérlik, hogy leszakítsák rólad ruháidat, amelyeket én adtam neked, és elrabolják tőled ékszereimet! De megígérem neked, hogy minden kezet távol tartok tőled, mely hozzád közelít. Véget akarok vetni kicsapongásaiknak és csábításaiknak.
Olyan figyelmeztető jelet akarok állítani, amely szilárd és mindörökre megmarad:
A királyok Királyát,
Isten Bárányát,
az Elsőt és az Utolsót,
Isten Igéjét,
a Feltámadottat,
Krisztust, a Megváltót,
hogy megszüntessem Egyházam elleni lázadásukat, és véget vessek Szavam és képmásom hamis bemutatásának.
Most nem beszélek hasonlatokban, egyenesen megmondom, hogy olyan nevet találnak ki, amely nem az enyém, és nem én vagyok: egy hamis krisztust, élettelen képet, hamis istent, melyet alattomosan a hamis ökumenizmus leple alá rejtenek... de megígérem neked gyermekem, hogy végül én fogok győzni. Legyőzöm korszakotok hamis tanítóit.
Odaadom nektek Szentséges Szívem rejtett kincseit, ajkatokra adom keresztem szavait, a szeretetet minden misztériumával, jelével és csodájával együtt. Majd e szavakra emlékeztetem pásztoraimat: "vezetés és szolgálat." Azt fogom tanácsolni nekik, hogy ne viselkedjenek úgy, mint a hatalmasok, akik tekintélyüket éreztetik a szegényekkel.
  Aki naggyá akar lenni a szegények között, az legyen a szolgájuk.
Aki első akar lenni közöttük, legyen az utolsó hozzám hasonlóan, aki nem azért jöttem a világra, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és áldozatul adjam sokakért életemet.
  És te, kisgyermek, ne félj tőlem! 3 Mindörökre megőrzöm benned világosságomat! Imádkozz korszakod megmeneküléséért és megtéréséért!
  Megáldalak. Áldj te is engem és szeress!


1 Zsolt 80,3.
2 Jézus a tisztítótűzhöz hasonló tisztulásra utal, amikor Isten szemével láttam bűneimet
3 Féltem, mert Jézus nagyon felindultan szólt hozzám.

previous index next