HOME INDEX
NE LÉGY TÜRELMETLEN AZ IMÁBAN!1990. július 31. Szent Nektario kolostorában

Uram, kelts életre engem, ahogy Szavaddal megígérted! Vedd le rólam ezt a közömbösséget, mely rám nehezedik! Meddig lesz még rajtam ez a lélek? Oltsd belém a kitartó buzgóság lelkét! Ne fossz meg Szentlelkedtől!

Vassula, csupán arra várok, hogy segíthessek rajtad, felemelhesselek, és Szentséges Szívembe rejthesselek. Ha éberen figyelnél tanításomra, lelked állandóan Szentlelkemmel lenne. Panaszkodsz, sóhajtozol, pedig Szentséges Szívem túlcsordul az irántad való szeretettől és részvéttől!
Használd fel mindazt, amit adtam neked!
Ne feledkezz meg jelenlétemről!
Szedd össze minden erődet!
Távolodj el mindattól, ami nem én vagyok!
Ne vedd le rólam tekintetedet!
Egyedül rám figyelj!
Szavam hordozóedénye vagy.
Ne sodródj el az első áradattal!
Szólítottalak, házasságra léptem veled, az enyém vagy.
Veled vagyok, amikor át kell kelned ezeken az áradatokon és hurrikánokon. Nem fognak elsodorni téged. Ha viperafészekbe lépsz, nem ér harapás. Könnyűvé tettem utadat. Felemellek, valahányszor tövisek és tüskés bozót közé kerülsz. Ismerem gyengeségedet és elképesztő tehetetlenségedet, ezért oly nagy a türelmem irántad. Nyugodtan kérdezd meg: "Hol van a Te Lelked?" Az én Lelkem mindig veled van, gyermekem! Figyelj, és ne légy türelmetlen az imában... Ne beszélj így: "Isten figyelembe veszi gyengeségemet, mert irgalmas" -, ha továbbra is vétkezel. Inkább nyisd ki füledet, készségesen figyelj szavaimra és megadom világosságomat, hogy megértsd még a meggondolkodtató példabeszédeket is, mert veled vagyok hogy megóvjalak...

Tedd készségessé szívemet, édes Uram, hogy állhatatosan dicsérjelek! Olyan kísértések vesznek körül, amelyek elfeledtetik velem jelenlétedet.

Látod? Kezdesz magadhoz térni... kezded felismerni, milyen nyomorúságos állapotban van lelked. Fény gyúlt benned. Örvendj lélek! Örvendj! Mert, ha nem állnék melletted, egyáltalán nem tudnál állva maradni. Figyelj ezentúl, és ne hagyd elkeseredni szíved! Mindig hozzám jöjj segítségért! Vassulám, ez nem az utolsó esésed. Én, az Úr, egyre nagyobb részvéttel és szeretettel emellek fel, ha elesel. Áldj most engem és szeress!

Áldalak Uram, aki atyaként nevelsz. Ha újból letérne lábam igazságos ösvényedről, siess segítségemre!

Hagyatkozz szilárd erőmre, hagyatkozz szeretetemre! Gyakran keress fel ma! A Szeretet közeledben van. Megáldalak!

(Később ugyanazon a napon valamiről beszéltem, ami kérkedésnek tűnt.)

Leányom, tekints művemre, amely rajtad nyugszik! Ne állítsd, hogy ismered! Az ember mindaddig nem ismeri meg, hogy mi a szeretet, míg meg nem adom neki. Még a bölcs sem tudja felismerni, ha azt állítja is, hogy ismeri. Parancsot adok a magasból, és Szavam villámként jön a Földre. Elküldöm Szavamat, hogy felolvassza és felmelegítse a jeges szíveket. Emeld fel lelkedet, és keresd a felismerés Lelkét! Hibáid ellenére melletted állok. Képessé teszlek ennek az egész üzenetnek hirdetésére, hogy mindenki meghallja.

Szent Nektario kolostor, 1990. augusztus 10.

Uram, igazság Szentlelke, tudom, hogy nem véletlenül vagyok itt. Igazság Szentlelke, aki vezettél engem, és most is vezetsz, mit kell mondanom e két, itt élő apácának? Mit tegyek értük? Kérlek, először a Szentírásból szólj hozzám! Tudom, hogy nem csalatkozom Benned.

(Találomra kinyitom a Bibliát, és tekintetem a Római levél 16,1-2-re esik.)

Ajánlom nektek nővérünket, aki Egyházam szolgálatában áll. Fogadjátok őt szentekhez méltóan az Úrban, és támogassátok őt, amiben csak rátok szorul, mert ő is sokaknak volt támasza.1

(Jézus akkor elfordította fejét, s a távolba tekintve szinte magának beszélt, mintha a két apáca helyett beszélt volna. Így szólt:)

Dolgoztam és munkálkodtam, gyakran alvás nélkül. Éhes voltam és szomjas, gyakran éheztem, mert nem volt szeretet. Szeretet hiányában átjárt a hideg. Te, aki most ezt olvasod, akarsz-e velem törődni? Akarsz-e bárányaimmal törődni? Ne mondd: "Ne zavarj, nem tudok odamenni, nem tudom ezt megtenni Neked!"

(Majd Jézus újból úgy folytatta, mint üzenete elején.)

Mondom neked, aki ezt olvasod, hogy áldásaimat annak adom, aki segít e ház ínségén, mert bármit teszel, még a legkisebb dolgot is nekem teszed. Légy áldott, aki meghallgatsz engem, és megteszed Atyám akaratát. Aki e ház ínségén segít, azt gazdagon megjutalmazza Atyám a mennyben. Mégis óvakodj azoktól, akik nehézségeket és bajokat okoznak. Kerüld el őket! Tégy mindent állhatatosságban, abban a békében, amelyet én adok neked! Tégy mindent szeretettel a Szeretetért! Csak szeretetet kérek, ezt soha ne feledd!

 


1 Társával együtt, imáik, nekem mondott dicséreteik, bűnbánatuk, önmegtagadásuk és áldozatuk révén.
 
 

previous index next