HOME INDEX
SEMMISÍTS MEG MINDENT, AMI TE VAGY, HOGY MAGADBA FOGADHASD MINDAZT, AMI ÉN VAGYOK!


1990. július 20.

Ó Uram, pihentesd rajtam Lelkedet és árassz el engem!

Hadd áldjalak meg! Az én békémet adom neked! Megpihentetem rajtad Lelkemet. Én, az Úr megadom neked a biztonságot, amely után vágyakozol. Maradj szilárd hitedben, mert hűséges vagyok ígéretemhez!

Szeretetem törvényét akarom nemzeteitek szívébe ültetni, és soha többé nem emlegetem bűneiket. Áldozatomra fogom őket emlékeztetni, keresztemre fogom őket emlékeztetni, arra fogom őket emlékeztetni, hogy Isten vagyok. És te, akit kerestelek és megtaláltalak, ajánld fel nekem szívedet, és úgy fogadom mint illatos tömjént. Maradj hűséges hozzám! Áhítozz mindarra, ami én vagyok, hogy háttérben maradjon minden, ami te vagy. Semmisíts meg mindent, ami te vagy, hogy magadba fogadhasd mindazt, ami én vagyok!

Imádkozz a lelkek megtéréséért! Imádkozz a békéért, a szeretetért és az egységért! Ne feledd, hogy szeretetem határtalan! Szeretetem olyan, amit a Földön egyetlen ember sem tud teljesen felfogni. Megáldalak. Fordulj felém, és te is áldj engem!

previous index next