HOME INDEX
A SZENVEDÉS MEGTISZTÍTJA A LELKED

1987. március 17.

(Jézus a keresztjével együtt jelent meg.)
Vassula, akarod-e most hordozni keresztemet?

Akarom Jézus, a te akaratod szerint.

Érezd, érezd, milyen nehéz! Pihenésre vágyom, kövess engem, jöjj közelebb hozzám, át akarom adni neked drága keresztemet.

(Aznap, később kimondhatatlanul meggyötörtnek éreztem magam. Levert voltam és vigasztalást vártam, de nem találtam.)

Mérhetetlen terhemet érezted magadon, soha ne utasítsd vissza keresztemet! Az én terhem súlyos. Vassula, ne kérdezd, miért emellek magamhoz. 1 Engedd, hogy szabadon tegyem veled azt, amit akarok, amíg el nem jövök, hogy megszabadítsalak. Kedves, ennek a lelki vezetésnek megvan a maga gyötrelme. Keresed benne az igazságot, és ha nem találod meg, az gyötrelmet okoz. Szenvedj értem. A szenvedés megtisztítja lelkedet. áldozd fel magad értem, és ne keress, csupán higgy. 2 Engedd, hogy szabadon cselekedjem benned, rajtad keresztül nyilvánítsam ki Szavam, így gyógyítva gyermekeimet. Higgy megváltó Szeretetemben. Keresztem súlyos. Igen, még sokszor eljövök, hogy rád bízzam. Menyasszonyomvagy, kedvesem és virágom. Hogyha értem hordozod, könnyítesz rajtam. Kinyilatkoztatásaimban - amelyeket beléd lehelek - a szomorúság, a fájdalom és a szenvedés keserű érzései törnek fel lelkem mélyéről. Jöjj és hallgasd meg még egyszer Szívemet és érezd, érezd, mennyire keres benneteket!
(Aztán, mintha már nem bírná tovább, olyan kiáltás tört fel szenvedő lelkének mélyéről, mintha a szomorúság miatt már halálán lenne.)
Teremtmények, akiket Atyám saját kezével teremtett, miért okoztok nekem ennyi bánatot!!
(Aztán hozzám fordult, arca és hangja nagyon komor volt, amint megszólalt:)
Gondoltál-e rám azelőtt, hogy eljöttem hozzád?

Nem, nem gondoltam Rád. 3

(Még mindig komoran:)
Eljöttél volna hozzám, ha nem kereslek és meg nem talállak?

Nem, nem hiszem. 4

Most szeretsz?

Igen, Uram, szeretlek. 5

Lelki vezetésem ugye megváltoztatott téged?

Igen, megváltoztatott.

Össze fogod-e gyűjteni gyermekeimet és táplálod-e őket?

(Tehetetlennek éreztem magam. Szeretnék tetszésére lenni, hálámat kifejezni, de nem tudom.)
Istenem, hogy tehetném meg, és milyen eszközökkel?

Bízzál bennem, engedd, hogy én vezesselek Vassula, engedd, hogy én gyűjtsem össze gyermekeimet! Tudom, hogy tehetetlen vagy, tudom, hogy gyenge vagy. Látod, semmit sem tehetsz nélkülem. Megengeded hát, hogy amíg be nem fejezem üzenetemet, eszközként használhassalak?

Igen, amíg az üzenet Tőled jön, Jézus.

Jézus vagyok, ne kételkedj soha! Ne fáradj bele az írásba! Minden szó, amely elhagyja ajkamat, éreztetni fogja veled Sebeimet. Levittelek magammal ellenségem sötét birodalmába, megmutattam neked, mennyire szenvednek a lelkek. 6Reád öntöm minden szenvedésemet, amelyek mélyen megsebeznek. Mint papom - mert papom vagy - fogsz velem járni. Sohasem hagylak el. Együtt fogjuk hordozni keresztemet. Együtt fogunk szenvedni. Együtt fogunk küzdeni. Nyugalmadat bennem találod meg, én pedig tebenned.


1Jézus arra emlékeztetett, hogy mindent olyannak fogadjak el, amilyen.
2Azt próbáltam megtudni, hogy vajon igazi-e ez a lelki vezetés.
3 bűn
4 nagyobb bűn
5 Ekkor valóban éreztem, hogy semmi vagyok, és nem érdemeim miatt közeledett hozzám. Sőt, kezdetben majdnem visszautasítottam Őt!
6Amikor a poklot mutatta meg.

previous index next