HOME INDEX
VEZESD NÉPEMET HITBELI ENGEDELMESSÉGGEL!


1990. június 30.

Uram, nem tudták értékelni nagy szeretetedet, amit nem olthat el semmilyen áradat, és semmilyen zuhatag. És most meg kell mondanom Neked, hogy erőm elfogyott, és lelkem nem talál vigasztalást. Úgy gondolom, hogy bőven juttattál nekem keserűséget, jön-e még ennél is több? Odatartottam arcomat, hogy megüssék, és elhalmozzanak igazságtalansággal. Bárányaid, amelyeket összegyűjtöttél, most szétszóródtak. "Egyedül tapostam a szőlőt, népemből egy sem volt velem."

Látod, ki érkezik az égből egyenesen a te szobádba? Én vagyok az, Jézus... a te Jegyesed! Ezért ne félj! Újból megmentelek. Tested gyenge, és lelkedet e napokban egy hurrikán ragadta el. A közeledben vagyok, melletted! Ne félj leányom, menyasszonyom! Részvéttel látom, hogy elkapott téged a hurrikán, de kimentelek belőle. Ellenségeim 1 ismét felkeltik Atyám igazságosságát. Egyre nagyobb lesz haragja. Hogyan csillapodhatna? Hogyan csillapodhatna, amikor a gonoszság az egyedüli kenyerünk?

Istenem, ne hagyj el engem!

Ragaszkodj mindahhoz, amit adtam neked, gyermekem! Kapaszkodj belém! Ezek az emberek nem nyugodhatnak, amíg nem ártanak neked. Figyelem őket, és Atyám haragja fellobban, amikor hallja, hogy élettelen szavakkal jönnek hozzám... Talán nem olvasták a Szentírásban:
"Némelyeket megáldott és fölemelt,
megszentelt és maga mellé vett." 2
De ha majd az én napom eljön, egyet sem kímélek meg közülük! Ami pedig téged illet leányom, te az én tulajdonom vagy, mert szegény vagy, de ők nem értették meg...leányom...ne sírj ...jöjj...ők gazdag kereskedők árui voltak, mint értékes anyagot megvásárolták őket...remélj Vassulám, remélj... higgy gyermekem... higgy bennem! Sohasem hagylak el... soha...soha...áldott gyermekem. Már megbocsátottam nekik, igen, nekik, akik nem nyugosznak, amíg rosszat nem tesznek. Ezért hadd halljam, hogy te is megbocsátasz nekik...

Megbocsátok nekik Uram, mert nem tudják, hogy mit tesznek.

Szemem őrködik feletted. Én vagyok erős védelmeződ és igazi támaszod. Nem állhat ezért semmi közénk, ha üldöznek, fenyegetnek vagy támadnak is téged. Volt-e olyan próféta, akit nem üldöztek, nem fenyegettek vagy nem támadtak? Őket illeti a második hely Egyházamban az apostolok után. Mindig rosszul bántak velük és szidalmazták őket, mert ajkukról az igazságot hallották, és az igazság zavarta őket.

Mit tegyek most? 3

Vezesd népemet hitbeli engedelmességre!... 4 Terjeszd üzenetemet! Jöjj, megadom neked az eszközt üzenetem terjesztésére. Alkalmas időben minden szükséget betöltök. Virágom, terjeszd tömjénillatomat külföldön!

Legyen meg a Te akaratod! Használj fel, ahogy akarsz, tégy engem békéd és szereteted eszközévé!


1 Jézus szelíd hangja itt szigorúvá vált
2 Sir 33,12.
3 Nagyon szomorúan kérdeztem Jézust.
4 Méltóságteljes hangon mondta ezt a legkisebb habozás nélkül.

previous index next