HOME INDEX
ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET


1990. január 22.

(Üzenet Nizza, Franciaország, számára az 1990. II. 20-i imatalálkozóra:)

Béke legyen veletek! A szeretet, a béke és a kiengesztelődés Lelke vagyok. Én vagyok az, aki titeket a legjobban szeret. Teremtőtök vagyok. Bizony mondom nektek, hogy továbbra is kiárasztom Szentlelkemet fiaitokra és leányaitokra, ahogyan eddig még nem történt nemzedékeken át: közvetlenül, saját kezemből táplállak titeket, és szívetekbe helyezem minden törvényemet.

Felfedem napjaitokban Szent Arcomat előttetek, igen, rátok ragyog Szent Arcom, szeretteim, kinyilvánítom nektek dicsőségemet. Hozzátok is eljövök, akik talán még nem ismertek, kezembe fogom kezeteket, és Szentséges Szívemre helyezem. Érezzétek Szívem dobbanását, és ha hagyjátok, magamhoz édesgetem kicsi szíveteket, égő szeretetemmel felemésztelek, és teljesen magamévá teszlek titeket.

Ha rám hagyatkoztok, isteni képmásommá alakítalak, visszaadom istenségeteket , 1 és szentté teszlek benneteket, mivel én Szent vagyok. Jöjjetek hát hozzám, Szabadítótokhoz! Miért tekintetek másfelé? Miért keresitek azt, amit a világ kínál és nem időtálló? Azt keressétek, ami szent és örök! Miért támaszkodnátok arra, amit a világ kínál, amikor nem időtálló? Nem hallottátok, hogy megmondtam, olyan minden test, mint a fű? A fű elszárad, a virág elhervad, de Szavam mindörökre megmarad. Forduljatok hozzám, és támaszkodjatok az én szeretetemre!

Kis gyermekeim, én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Ne hallgassatok a kísértőre, aki tönkre akarja tenni lelketeket! Az ô birodalma a világban van. Inkább hallgassatok rám, a ti Istenetekre, aki ma kezemet nyújtom felétek, és hozzátok hajolok, hogy felemeljelek a porból, és szentté tegyelek benneteket Szívemben . Hallgassatok rám, és ti lesztek országom örökösei. Jöjjetek hozzám, kössetek velem békét, és rátok hagyom békémet, olyan békét, amelyet a világ nem adhat nektek.

Jöjjetek, akik még nem ismertetek el engem Megváltótoknak, és szakadjatok el a mindennapi dolgoktól, mert ezek nem képesek sem felemelni, sem táplálni lelketeket! Miért lennétek rabszolgái? Jöjjetek vissza hozzám! Még nyomorúságosan és bűnösen is elfogadlak benneteket úgy, amilyenek vagytok, és bizony mondom, hogy már megbocsátottam nektek.

Hadd mondjam meg gyermekem, hogy senki sem szeret jobban téged, mint én. Emeld rám tekintetedet, és szemléld, ki az, aki téged kér! Én vagyok az, Jézus, a te Szabadítód, aki ma hozzád eljött, és annak ajkával szól, aki a legkisebb közöttetek. Mezítláb jövök 2, mint a koldus, hogy a szeretet viszonzását kérjem tőled. A szívedet keresem, ne utasíts vissza!... Éjjel-nappal feléd nyújtom kezem. Mikor jössz hozzám? Mikor hallom meg válaszodat? Kapok-e választ ebben a pusztaságban, gyermekem? Vagy csend veszi körül Lelkemet? Hallgass, hallgass kérésemre, mert ezzel megvigasztalhatsz!

Ne félj! Segítek rajtad! Érted? Teljesen megújítalak, ha átadod magad nekem. Egészen ajtódig jöttem, és ma, amikor összegyűltetek, hogy meghallgassátok, mit mond nektek Lelkem, azért történt így, mert ezt a módot választottam. Azért jöttem, hogy reményt nyújtsak neked, azért jöttem, hogy világosságot adjak. Nem azért jöttem, hogy elítéljelek, hanem, hogy felébresszelek gyermekem, hogy megmutassam Szentséges Szívemet, és azt, hogy KI áll előtted !

Az enyémek vagytok, de nem mindannyian, mert néhányan fontosabbnak tartják, hogy az emberektől kapjanak megbecsülést, mint Istentől. Ünnepélyesen kérem:
Fogadjátok ma Szentlelkemet...
fogadjátok ma Szentlelkemet...
fogadjátok ma Szentlelkemet!
Fordulj vissza hozzám ! Meg akarlak szabadítani a gonosztól, és fel akarom kelteni irántam való szeretetedet! Fel akarom fedni magamat előtted, jelenlétem jelét akarom adni - ahogy másoknak is megadom - elárasztva téged tömjénem édes illatával. Jöjj hát hozzám, és beszélj velem! Ha velem beszélsz, akkor imádkozol, szívből imádkozol. Az éjszaka csendjében jöttem, hogy tanításomra emlékeztesselek. Nem tudod, hogy az idők kezdetétől fogva, és amióta Isten az embert a Földre helyezte, már készen vár téged egy lakóhely a mennyben? A te lakóhelyed a mennyben van énmellettem! Térj be lakóhelyedre, ne szomoríts azzal, hogy lakóhelyed örök időkre üresen marad... Térj vissza hozzám! Hagyj fel céltalan pusztai bolyongásoddal! Engem keress gyermekem! Ne tégy több rosszat! Tanulj megbocsátani, tanulj jót tenni! Bennem, Istenedben bízzál! Tanuld meg ellenségedet szeretni! Köss békét velem!

Bizony mondom neked, ha a Földet ma csapások sújtják, az az emberek hitehagyásának gyümölcse.

Ó, barátaim, ti, akik szerettek engem, és nekem szentelitek egész életeteket, ti, akik segítettetek a szegényen, amikor kérlelt benneteket, és melegséget nyújtottatok az árvának, akit

senki sem szeretett, ti, akik megérzitek a szegények szükségét, megvigasztaljátok az özvegyet, és szélesre tárjátok ajtótokat az apátlanok előtt, és ti, akik az igaz ügyet akarjátok szolgálni, és sohasem emelitek fel kezeteket a bűntelen ellen, örvendjetek! Ti valóban az én gyermekeim vagytok!

Ma arra kérlek benneteket szeretteim, hogy forrón imádkozzatok és engeszteljetek azokért, akiket Szívem szeret, de ellenem fordultak. Kérlek, áldozzátok fel magatokat azokért, akik súlyosbítják Sebeimet, mert látom, amint megölik gyermekeiket, még mielőtt megszületnének. Imádkozzatok az anyaméhért, amelyben testet ölt a gyermek, de elfelejti gyermekét, és többé nevére sem emlékezik. Fohászkodjatok hozzám nehézségeitekben, és hozzátok sietek. Vegyétek számba áldásaimat, és dicsérjetek engem! Nem hallottátok, hogy mindazokat megsegítem, akik ragaszkodnak hozzám? Nem vagytok apátlanok! Van Atyátok a mennyben, aki végtelenül szeret titeket, és Neve mirhaként csordul Belőle rátok, hogy felkenjen és megáldjon benneteket.

Kedvesem, neked adom szeretetem adományát. Legyetek bátrak, áldozzátok fel magatokat másokért! A közeletekben vagyok, hogy megvigasztaljalak. Legyetek bátrak gyermekeim! Istenetek igen közel van hozzátok, és sokan hallották lépteit. A Szeretet Szeretetként tér vissza hozzátok, és közöttetek fog lakozni.

Megáldalak benneteket, és szeretetem leheletét hagyom homlokotokon. Legyetek egyek!


1 a szerk. megj.: isteni életeteket
2 mezítláb, azaz egyszerűségben, mert nem választott ki szükségképpen szent lelkeket, hogy rajtuk keresztül nyilvánuljon meg

previous index next