HOME INDEX
MINT JEGYES BŐSÉGESEN GONDOSKODOM MINDARRÓL, AMIRE SZÜKSÉGED VAN

1987. március 5.

Fogadd békémet, Vassula. Szeretsz?

Szeretlek, Jahve, Istenem, teljes szívemből, és közeledben kívánok maradni.

Én is szeretlek. Sohasem hagylak el.

A béke és a szeretet királya vagyok. Előtted vagyok, és mindnyájatok előtt felfedem szent Arcomat.

Ez a "Béke és szeretet" felhívás kezdete. Leányom, még több bölcsességre tanítalak. Nagyon elégedett vagyok veled. Szerezz nekem örömet, hallgasd meg és írd le üzeneteimet! Ne fáradj bele az írásba! Jöjj, semmi sem lesz hiába. Áldásomat adom rád, jöjj, támaszkodj rám,dicsőíts meg engem szereteteddel leányom! Mindenkor keress, soha ne tagadj meg, engesztelj másokért, teljesítsd Szavamat, fogadd örökkétartó békémet!

Vassula, maradj közelemben! Emlékeztetlek arra, hogy mint Jegyes, bőségesen gondoskodom mindarról, amire szükséged van. Szeretlek. Minden szót le fogsz írni, amit mondok. Együtt fogunk dolgozni. Ne fáradj bele az írásba!

(Elimádkoztam a Szent Mihály imát.)

Szent Mihály Én, Szent Mihály, Isten erejével le fogom taszítani a pokolba a Sátánt, és mindazokat a gonosz szellemeket, akik megrontják a lelkeket.

(Ezután elmondtam Szent Bernát "Legkegyesebb Szűzanya" kezdetű imáját.)

Szűz Mária: Kedves leányom, segítek neked, fogadd örökkétartó békémet! Mindvégig melletted leszek. Teljesítsd az üzenetet, Vassula, teljesítsd Isten szavát! Támaszkodj Szent Atyádra, mert Ő végtelenül hatalmas. Szeresd és dicsőítsd Őt! Megteszed mindezt? Maradj közelünkben!Szeretlek.

previous index next