HOME INDEX
NÖVEKEDJ LELKEMBEN!


1990. január 15.

Oly csodálatos, hogy Benned élhetek!

Virágom, mily örvendetes ez a pillanat számomra! Szemlélődés közben magamhoz emelem lelkedet, és Lelkem gyönyörűségét leli e pillanatokban. Érzed a különbséget? A tudatosság határáig emelem lelkedet. E percben 1 biztosabban tudod, mint máskor, hogy jelen vagyok. Bízd magadat rám, és növekedj Lelkemben! Én legyek számodra az első!

Istenem, csodálatos dolog Veled lennem!
Uram?

Én vagyok. Kicsim, 2 elhagynálak-e valaha téged?

Úgy értem, HIHETETLEN dolog, hogy így lehetek Veled, Mózes Istenével, Ábrahám Istenével, Jézusom, Veled!

Virágom, bizonyára hallottál már ennél nagyobb csodáimról is. 3

A Szeretet közel van hozzád, a Szeretetet hallod, a Szeretet emészt el téged. Te csak szeress engem, a többit én teszem meg. Fogadd békémet! Én, az Úr megáldalak. Veled vannak a szentek.


1990. január 17.

Béke legyen veled! Virágom, engedd meg, hogy ma üzenetem leírására vegyem igénybe kezedet!

{Ez az 1990. január 18-ra szóló üzenet, amely az egység ünnepének első napja, és az én születésnapom is. Ezt az üzenetet azért kaptam, hogy 18-án olvassam fel.}

Az én békémet adom nektek!
Szeretteim, azért emeltelek fel benneteket, hogy eszközként használjalak üzenetem megismertetésére az egész világon. Azért emeltelek fel, hogy élő oltárt készítsek belőletek, és nektek adjam lángomat. Azért emeltelek fel, hogy élő templomokká alakítsalak benneteket. Veletek van kegyelmem. Tekintetemet nem veszem le rólatok. Jöjjetek, és merítsetek gazdagságomból! Jöjjetek, szerezzetek nekem örömet, és mondjátok e szavakat:
"Áldott légy irgalmas Uram,
Tiéd minden nagyság, hatalom és ragyogás,
Tiéd a korlátlan uralom,
és Te uralkodsz mindenek felett.
Általad és Rajtad keresztül száll le
villámként az egység
Tested tiszteletére is megdicsőítésére."
Amen.
Mondom nektek, hogy az egységben olyanok lesztek, mint világosságomat hordozó edények. Országomat hirdetitek, és teljes szabadsággal tanítjátok az igazságot, és ebben senki sem fog megakadályozni benneteket.
{Írj még néhány sort választottaim számára!}
Készüljetek fel további megpróbáltatásokra! Előttetek vagyok, hogy utat nyissak nektek. Ne féljetek hát! Sokakat ér majd rágalom, de soha nincs megpróbáltatás híján az, aki az igazságot hirdeti. Elnyomóitok körülvesznek benneteket, de észrevettétek-e őket? Mondom nektek, szétszórom őket, még mielőtt hozzátok érnének. Én, az Úr járok mellettetek ! Hallgassatok meg! Az egyesüléshez mindannyiotoknak meg kell hajolnotok!
Ne legyen se vetélkedés, se hiúság közöttetek, maradjatok mindannyian szerények! Isteni vagyok, és azt szeretném, hogy legyetek ti is isteniek!
Szeretteim, mindannyiotoknak meg kellene hajolnotok, mivel mindannyian osztoztok Lelkemben. Én, az Úr, megáldalak benneteket!


1 írás közben
2 sóhajtottam
3 Isten arra a csodára utal, hogy kapcsolatban állok Vele írás közben.

previous index next