HOME INDEX
KERESZTEM VISSZAKERÜL MINDEN TEMPLOMRA


Karácsony előestéje, 1989. december 24.

Jézus?

Én vagyok. Dicsőség legyen Istennek!

Dicsőség legyen Istennek!

Imádkozz gyermekem, add át magad nekem! Közeledben van a Szeretet, közeledben volt bölcsőd óta, mind a mai napig, és mindig is közeledben lesz. Maradj közelemben, és vess el minden zavaró gondolatot! Egyedül csak rám támaszkodj! Légy velem egy, csillapítsd betölthetetlen szeretet szomjamat! Ó Pantokrator!


KERESZTEM VISSZAKERÜL MINDEN TEMPLOMRA

1989. december 24.

Virágom, én vagyok a világ Világossága. Énekelj és légy boldog! Énekelj örömödben, mert én vagyok az, Jézus, aki csodákat művel. Keresztem visszakerül minden templomra. Látod? 1 Hamarosan eljön az egyetemes béke, kezd megszületni a béke. Imádkozz a béke és a szeretet megszületéséért! A Föld már érzi az első szülési fájdalmakat. Szeretteim, ezek szeretetem első jelei. 2
Én vagyok az Ég és a Föld Ura, és hatalmamat minden nemzetnek megmutatom, mert mindenható vagyok. Megmondtam, hogy leheletemmel mindenkit legyőzök, aki rabszolgaságra vetett benneteket. Értsék meg a nemzetek, hogy minden az én hatalmam alá van vetve, és amit egyetlen lehelettel tettem, az dicsőségemet szolgálja. Egyetlen ember sem képes eltörölni törvényemet. Értsék meg a nemzetek, hogy én, az Úr vagyok az, aki eljöttem, hogy kiszabadítsam e rabokat a börtönből és magamhoz emeljem őket. Én taszítottam ellenségeiteket az örökös szégyenbe, és ez még nem minden. Nővéretekkel, Oroszországgal is aláírom a béke és a szeretet szerződését, és elfeledem bűneit. Újból jegyesemmé teszem. Ez az ének tör majd fel szívéből:
"Szeretetemet mindig megőrzöm iránta,
és szövetségem fennmarad Istennel."
Lelkem e dicsőséges pillanatra szomjazik. Nővéretek, Oroszország által készülök megmutatni ragyogásomat és dicsőségemet az ég alatt élő minden nemzetnek.
Szépségembe és tisztaságomba öltöztetem, bemutatom bátyáitoknak 3 , hogy általa és benne láthassák meg szépségemet és tisztaságomat. Leányom, közeledik nővéretek megtérésének ünnepe! Megmondtam, eljövök korszakotok nyomorúságába, hogy megvigasztaljam az elnyomottat, és kiszabadítsam a börtönből a foglyokat, és azokat, akik a föld alatti sötétségben élnek. Én vagyok a ti Szabadítótok, aki eljön, hogy megszabadítson benneteket a vörös sárkány torkából. Én vagyok a ti Jézusotok, galambjaim, aki eljön, hogy feltörje kalitkátokat, és megszabadítson benneteket . Én vagyok a ti Szent Istenetek, aki sohasem hagyott el benneteket, és bizony mondom, kapuid nem zárulnak be előttem. 4
Vassula, szégyent és megalázást hozok e gonosz hatalmakra, amelyek lerombolták házamat, és tátongó sírrá tették. Világosságom életre fogja kelteni nővéreteket, Oroszországot és minden szomszédját. Feltöröm kalitkátokat, és megszabadítalak benneteket! Tudjátok meg, hogy egyedül tőlem való az üdvösség és a szabadítás. Imádkozz nővéredért! Imádkozz szomszédaiért!

Uram, Te mondtad:
"Jaj annak, aki a máséból gyűjtöget,
- ugyan meddig! -
aki zálogok terhével terheli magát.
Nem kelnek-e fel hirtelen hitelezőid,
nem ébrednek-e fel végrehajtóid?
A zsákmányuk leszel!
{Habakuk 2,7.}
Pontosan ez történt Romániával, de az ártatlan emberek vérükkel fizettek érte.

Biztos lehetsz afelől, hogy velem van korszakod minden vértanú szentje, aki a Sátán dühöngésének áldozata lett! Mind velem van, aki áldozatként halt meg. Bizony mondom neked, hogy a Sátán - aki tudta, hogy kiszabadulnak markából - haragjában minden virágomat meg akarta semmisíteni.

(Ekkor Jézus letekintett a magasból Romániára.)

Ne sírj kicsim 5 , mert én, az Úr fogom felépíteni romjaidat. Megsokasítalak, hogy tanúságot tegyél Nevem mellett. Megengedem, hogy nagy eseményeket láss az én Nevem alatt. Végre szabad vagy! Szabad vagy, hogy hozzám, Szabadítódhoz siess, és Szentséges Szívemben élj! Világosságommal elűzöm ellenségeidet, akik az én ellenségeim is. Ne sírj gyermekeid miatt, akik nincsenek többé, mert mondom neked, hogy ma mindegyiküket Szívembe fogadtam.

Áldott legyen Urunk, irgalmas Istenünk, mert meglátogatta népét! Segítségére sietett, azért jött, hogy világosságot adjon azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában élnek.
Dicsőség az Úrnak,
aki azért jön,
hogy lépteinket
a béke és a szeretet útjára vezesse. Amen.

ÉN VAGYOK AZ, AKI MEGSZABADÍT


1989. december 29.

Uram, Istenem!
Éjjel nappal imádlak a csendességben.
Ránk tekintettél a mennyből,
szent és dicsőséges lakhelyedről
, és megkönyörültél gyermekeiden,
akik rabságban sínylődtek,
mint galambok a kalitkában,
éhezve és megtörve
az ellenség elnyomása alatt.

Szóljon dicséret Nevednek,
mert jósággal teljes.

"A nép, amely sötétben jár,
nagy fényességet lát.
Akik a halál országának
árnyékában laknak,
azoknak világosság támad.
Nagy ujjongással töltöd el őket,
kitörő örömet adsz nekik.
Úgy örülnek majd színed előtt,
ahogy aratáskor szoktak örülni,
s ahogy akkor örülnek,
amikor a zsákmányt osztják.
Epifánia - {Iz 9,1-2.}


Tőlem való a Szabadítás.


1Belső látomásban láttam egy templom tetejét, amint ketten hárman igyekeznek egy nehéz keresztet a helyére tenni, az eredeti helyére.
2 November 29-én, egy hónappal a romániai események előtt, Jézus és Szent Édesanyja karácsonyi üzenetet adott nekünk, amelyet december 22-én olvastam fel az imacsoportnak. A Szűzanya üzenete Románia szabadságára utalt.
3 az Úr a római katolikusokra gondol
4 Románia kapui.
5 Jézus itt Romániára gondol

previous index next