HOME INDEX
ENYÉIM ISMERNEK ENGEM


1989. december 4.

Uram, ne adj át üldözőim akaratának! Hamis tanúk keltek ellenem. Attól a naptól kezdve, hogy igyekszem megismertetni utaidat a fiatalsággal, és ösvényeidre tanítom őket, a gonosz lélek megkettőzte haragját ellenem. Igen, Uram, attól a naptól kezdve, hogy üzenetedet hirdetem, és felfedem Szent Arcod édességét, a gonosz lélek befolyása alatt tartja vádlóimat, akik félrevezetve és elvakítva üldöznek és "vadásznak rám".

Vassulám, légy erős! Szentséges Szívem a te erôdöd. Jöjj gyermekem, és rejtôzz el mélységeiben! Kezem emelt fel, a Szeretet szeret téged. Látod leányom, ezek az emberek nem beszélik az én nyelvemet. Az én szeretet-nyelvem valójában sohasem érintette meg őket . Te már igazán tudod, hogy akit magamhoz emelek, az én nyelvemet beszéli, és igyekszik teljes önátadásban a közelemben élni, de abban is biztos lehet, hogy támadás éri. Az én nyelvem a szeretet nyelve, de nem értették meg. Ha eretneknek neveznek téged, engem neveznek eretneknek, és eretneknek nevezik országomat, mivel országom alapja a szeretet. 1 Ezeknek a szolgáknak sok imára és áldozatra van szükségük. Minden léleknek, aki elítéli üzenetemet, velem kell találkoznia, és nekem kell számot adnia majd az ítélet napján, és hidd el nekem, szigorúan fogom megítélni őket. Ne feledd azonban, hogy állandóan melletted vagyok, és erre gondolj mindig, Vassulám! Jöjj, imádkozzunk!
Atyám!
Te, aki felemelted lelkemet
ebből a sötét száműzetésbôl,
és szárnyaid alá vettél,
könyörülj rajtam!
Emelj fel, ha félek,
add nekem a Te békédet
és a Te szeretetedet!
Erősítsd meg hitemet,
hogy újból dicsérhessem Szent Neved!
Amen.
A Szeretet közel van hozzád. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, de elveszem a látók látását, és látást adok a vakoknak. Jöjj, légy az én tömjénem, szerezz örömet nekem azzal, hogy semmit sem tagadsz meg tőlem! A Bölcsesség fog téged tanítani. Jöjj!

Mi ketten, Uram?

Mi ketten, kedvesem.


1Egy pap azért nevezett engem eretneknek, mert Jézus olyan kedves hozzám, és "jegyesnek" hív engem. Elfelejti, hogy minden apáca Jézussal köt "házasságot", és hogy Ő a Vőlegényük, így miért ne lehetne valaki Jézus jegyese!

previous index next