HOME INDEX
SZERETEM A GYERMEKI HITET


1989. november 26.

Gyermekem, béke legyen veled, hallgass meg! Légy okos! Ne mondj olyasmit, ami nem ebből a kinyilatkoztatásból való! Azokat a szavaimat használd, amelyek ebből a kinyilatkoztatásból és a Szentírásból valók! Én vagyok Tanítód. Légy okos, hagyatkozz rám, aki Megváltód, Szent Istened vagyok; én vagyok, aki vagyok, miért ne hagyatkoznál rám? Örömet szerez nekem, ha rám mosolyogsz! Szeretem a gyermeki hitet!
Vassula, bátorság! Le fogom győzni ellenségeimet.
Bátorság leányom! Tudom, hogy nehéz a száműzetésben és a halál völgyében élni, de légy biztos szeretetemben! Melletted vagyok, és segíteni foglak még a legkisebb dolgokban is. A Szeretet szeret téged!


MEGÁLDALAK AZÉRT A KIS HITÉRT, AMIT NEKEM ADSZ

1989. november 27.

Uram, Te légy az én erőm! Mindvégig átölelve tartom keresztedet. Köszönök mindent, amit nekem adtál!

Fogadd békémet, Szentséges Szívem Vassulája! Ne félj! Karizmád, amelyet adtam neked, a tied marad addig a napig, míg érted nem jövök. Légy boldog, hogy ilyen módon akarlak táplálni! Légy boldog, hogy mindvégig meghagyom ezt az adományt neked! Légy boldog, hogy annyira kedveztem neked! Légy boldog, hogy ismét életet adtam neked! Megáldalak azért a kis hitért, amit nekem adsz. Vedd keresztemet, öleld át keresztemet! Keresztem a te életed. Én, a názáreti Jézus megáldalak téged, és mindenkit, aki üzenetem terjesztésén dolgozik. Mindannyiukat megáldom. Jöjj, mi ketten?

Igen, Uram.

Mi ketten?

Igen, Szűzanyám!


1989. november 28.

Jézusom?

Én vagyok. Közeledben van a Szeretet. Vedd keresztemet, és pihentess meg, gyermekem! A Szeretet fáradt, és pihenésre van szüksége. Ó gyermekem, ne hagyj el! Tudást és felismerőképességet öntök beléd, de azt akarom, hogy mindennap teljesen hagyatkozz rám, mert másképpen hogyan tudnám véghezvinni benned akaratomat? Jöjj, ne feledkezz meg jelenlétemről! A Szeretet megáld téged .


1989. november 29.

Szívem készen áll fogadásodra, Istenem! Hallgatlak, itt vagyok!

(Üzenet a decemberi imatalálkozóra:)

Vassulám, nagyon örülök, ha megengeded, hogy igénybe vegyelek. Hallgass meg és írj!
Béke legyen veletek! Én vagyok Szabadítótok, a béke Királya, én vagyok Vigasztalótok. Szeretet vagyok, és ti most a Szeretetre figyeltek, és a béke Királyának kedvéért utaztatok ide messziről, hogy meghallgassátok. A ti Szabadítótok - akit ma meghallgattok - váltott meg benneteket. Azért jöttök, hogy békét leljetek. Az én békémet adom nektek. Vigasztalást kerestek szeretteim? Jöjjetek, bőséggel árasztom a vigaszt. Szeretetre szomjaztok? Jöjjetek kitárt karjaimba, én vagyok a Szeretet!

Kis gyermekeim, ne bánkódjék szívetek, sohasem hagytalak el benneteket. Én, Jézus mindig mellettetek vagyok. Az a célom, azért jövök le közétek, hogy megvigasztaljalak és törvényemre emlékeztesselek benneteket. Újból szeretetre, békére és egységre szólítalak benneteket. Nem azért jövök, hogy megítéljelek, nem azért jövök, hogy elítéljelek benneteket. Végtelen irgalmamban jövök, hogy emlékeztesselek: Szent vagyok, és nektek is szentül kellene élnetek! A Szeretet Istene vagyok, nem kergetlek benneteket kétségbeesésbe. A reménység Istene vagyok, és azért jövök, hogy reményt nyújtsak nektek. Áldott gyermekeim, én szeretlek benneteket a legjobban! Szeretetből adtam oda értetek életemet! Én ne ragadnék meg minden eszközt, hogy e sötét napokban eljöjjek figyelmeztetéstekre, távol tartsalak benneteket a gonosztól, közelebb vonjalak Szívemhez, és megmutassam nektek, hogy a ti lakóhelyetek valóban az én Szentséges Szívemben van? Azért jövök, hogy hívjam mindazokat, akik még nem engesztelődtek ki velem. Engesztelődjenek ki, és kössenek békét velem! Csupán SZERETETET kérek tőletek!

Lelkem bőséggel árad ki erre a nemzedékre. Mindezt végtelen irgalmamban adom, és ne tartsátok hihetetlennek, hogy ily módon beszélek, mivel én vagyok a Mindenható. Azért adom üzeneteimet, hogy sokakat visszahozzanak, akik közületek eltévedtek, hogy észre térítsenek és az igazságra emlékeztessenek benneteket. Akik még mindig nem hisznek az irgalmasság isteni műveiben, azoknak ugyanazt a kérdést teszem fel, amit egykor a farizeusoknak: "Ha közületek valakinek fia vagy ökre gödörbe esik, nem húzza ki szombaton is?" 1 Szeretteim, én vagyok a határtalan Irgalom, én vagyok a végtelen Gazdagság, és hangomat mindenütt meghallják a földkerekségen, de még a föld alatt is, a föld sötét gyomrában, ahol a halottak feküsznek, ott is meghallják hangomat. Elmegyek hozzájuk, és életre keltem, fényoszlopokká alakítom őket. Akik továbbra is elítélik műveimet, azoknak azt mondom: A szív egyszerűségében keressétek az Urat!

Papjaim, papjaim... akik isteni Arcom tükrei vagytok, engedjétek, hogy ez év végére emlékeztesselek benneteket, jöjjetek hozzám, és merítsetek Szívemből, a végtelen Szeretetből, és töltsétek meg vele a tieteket! Hallgassatok Szavaimra, és valósítsátok meg! Ne legyetek olyanok, mint a homokra épített ház, melynek nincs alapja, mert a legközelebbi áradás elsodor benneteket. Legyetek szilárdak, és valósítsátok meg a tőlem kapott feladatokat, és a Szeretet Lelke kinyilvánítja nektek Szent Arcomat! Azért jövök, hogy bátorítsalak benneteket, szeretett testvéreim! Maradjatok szeretetemben! A Szeretet kedvéért ezentúl is szeretettel viseljétek gondját népemnek! Járjatok világosságomban, és én foglak vezetni benneteket. Én vagyok a világ Világossága. Ti pedig az én barátaim. Választottaim, térjetek be Szentséges Szívembe, térjetek be a szeretet kemencéjébe, hadd lobbantsam lángra szíveteket, hogy ti viszont mások szívét lobbanthassátok lángra! Jöjjetek hozzám olyan tökéletlenül, amilyenek vagytok, és osztozzunk nagy szeretetemen! Ne csupán szavakkal szeressetek, hanem valóságos hatékony cselekedetekkel! Viszonozzátok jósággal a gonoszságot... igazságossággal az igazságtalanságot... Szeretettel a gyűlöletet. bocsássatok meg, bocsássatok meg! ... Legyen szeretet minden cselekedetekben! Szentséges Szívem gyermekei, nehéz időkben éltek, ellenségem fátyolként teríti rátok uralmát. Ezért jövök, és kérem, hogy kétszerezzétek meg imátokat! A szív imái jutnak el hozzám! Jöjjetek, tartsatok bűnbánatot!...

Gyónd meg bűneidet gyermekem! Ne jöjj méltatlanul hozzám, amikor magadhoz akarsz venni a kis fehér Ostyában! Jöjj, és igyál engem, jöjj, és egyél engem, és ne feledd, kit veszel magadhoz e szent pillanatban!
Engem veszel magadhoz, az Életet veszed magadhoz!
Legyetek tiszták, amikor befogadtok! Jobban vágyakozzatok erre a szent pillanatra, mint valaha! Vágyakozzatok arra, hogy befogadjátok Isteneteket! Még angyalaim is titeket figyelnek a magasból, erre a táplálékra vágyakoznak, és szívesen lennének helyetekben! Nemes szándék vezérelje szíveteket! Mondjátok nekem: "Jézusom, én, a bűnös kérem, bocsáss meg, nem vagyok méltó, hogy magamhoz vegyelek, de tudom, hogy egyetlen szavadra meggyógyulhatok." E szavakat mondjátok, ezek tetszenek nekem és arra indítanak engem, Isteneteket, hogy hozzátok siessek. E szavak részvétet keltenek Szívemben. Kiáltsátok felém: "Kyrie eleisson! Christe eleisson! 2 Bocsáss meg nekem bűnösnek! Alázzátok meg magatokat, és én felemellek titeket... váljatok semmivé! Felemellek és Szentséges Szívembe rejtelek benneteket. Mostantól kezdve azt kérem, éljetek állandóan hitben, szeretetben és szentségben! Ez a kérésem legyen jövő évi jelmondatotok!
Jöjjetek, legyetek eggyé Szent Nevemben, ahogy én és az Atya egy és ugyanaz vagyunk. Én, az Úr Jézus Krisztus megáldalak benneteket, és a Szeretet leheletét hagyom homlokotokon! A Szeretet szeret téged.


1 Luk 14,5.
2Uram irgalmazz! Krisztus kegyelmezz! - görögül.

previous index next