HOME INDEX
LÉNYEGES, HOGY IMÁDKOZZ, ÉS KÉRD A KEGYELMET!


1989. november 16.

Uram?
Hozzád emelem szememet,
Hozzád emelem lelkemet,
Utánad vágyakozom, Szabadítóm!
Szent jelenléted az én örömöm,
fogd pártomat, és védj meg engem!
Virágom, a Szeretet közeledben van! Bár csupán "lelked szemével" látsz, ne fogyatkozzék meg hited! Mosolyogj rám, az örömet szerez nekem. Ó gyermekem, jöjj, vedd fel igámat! Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Úgy imádkozz, ahogy tanítottalak, a szíveddel! Lényeges, hogy imádkozz, és kérd kegyeimet! Ez a törvényem . Térj be minden pillanatban Szentséges Szívembe! Vágyom arra, hogy megvigasztaljalak, vágyom arra, hogy megpihentesselek! Engedd, hogy Édesanyám tanítson!

Szűz Mária:   Vassulám, a közeledben vagyok, légy biztos ebben! Vigasztald Fiamat szereteteddel! Vigasztald Jézust azzal, hogy beszélgetsz Vele, és Őt helyezed az első helyre. Soha ne engedd el kezünket, soha ne akarj Jézus háta mögé tekinteni! Légy békében velünk! Imádd Őt, és szeretettel evangelizálj az Ő kedvéért! Bízzál Benne, ne aggódj a holnap miatt! A holnapi nap majd gondoskodik magáról. Ne tekints se jobbra, se balra! Az Úr teljes odaadást kíván, hogy az Ő isteni képmását tükröző tökéletes lénnyé alakítson téged. A ti korotok elveszítette ezt az isteni képmást. Jézus és én nem azért "szállunk le" üzeneteink által, hogy megítéljünk benneteket. Mi nem azért jövünk, hogy megítéljünk vagy elítéljünk benneteket. Azért jövünk, hogy nagy szeretettel visszavigyünk magunkhoz, és isteni lényekké alakítsunk benneteket. 1
Megáldalak benneteket, veletek vagyok.


Áldott légy Szűzanyám! Amen.


1989. november 20.

Ó Vassula! Ismerd fel, ismerd fel, hogy mit adtam neked! Jöjj, én és te, te és én. Engem helyezz az első helyre! Leányom, csupán szeretetet kérek tőled. Én, Jézus Krisztus, Isten szeretett Fia és a te Szabadítód már úton vagyok vissza hozzátok! Érted? Már ráléptem a visszavezető ösvényre, nemsokára egyre tisztábban halljátok lépéseimet, mert közeledem hozzátok. Szeretlek benneteket! Legyetek egyek!


1 A szerk. megj.: A görög egyházatyák igen merészen így foglalták össze az üdvtörténetet: Isten emberré lett, hogy az ember istenné legyen. - Nyilvánvalóan nem értettek ezen mást, mint amiről Szent Péter apostol ír: "Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek..." (2 Pét 1,43.)

previous index next