HOME INDEX
BENSŐDBEN LEGYÉL SZÉP!


1989. november 3.

Hadd csatlakozzunk mi is a Téged körülvevő angyalok seregéhez, Istenem, aki egyetlen Isten vagy a Szentháromságban, és miként az angyalok szüntelenül Téged dicsérnek, és Neked énekelnek himnuszokat, hadd hirdessük mi is egyetlen tabernákulum körül minden csodádat!
Szeretem házadat Uram, sietve egyesíts bennünket házadban! Angyalaid és szentjeid legyenek példaképeink, hadd tanuljuk meg tőlük, hogy egyetlen tabernákulum körül imádjunk Téged!

Virágom, minden beteljesül a maga idején. Addig is szerezz örömet Atyámnak, bensődben légy ékes és szép, mert minden szívet alaposan megnézek és megvizsgálok. Örvendeztess meg, lelked ékességével és szépségével, légy szeretetre méltó szememben! Meríts belőlem! Minden, ami az enyém, értékes és maga az élet. Meríts kincstáramból! Ingyen adom. Szomjazz gazdagságomra, meríts Szívemből, és töltsd meg a tiédet! Vassulám, folytasd mindazt, amit bölcsességemből tanultál, amit szelíd Mestered tanított neked, és amit az igazság Szavától hallottál. Légy békében, ne feledkezz meg jelenlétemről!

Igen Uram, áldott légy!

Megáldalak téged és minden lépésedet.

Uram?

Én vagyok. Könyörögj hitért! Ne feledd, hogy bőséggel adhatom neked a hitet!

Nem is tudom, hogyan kérjem Tőled helyesen az erősebb hitet, Uram!

Ha nem tudod, akkor is próbáld meg! Nagy az én irgalmam. Virágom, bízz!... Örvendeztess meg virágom, és olts el még több tüzet, amelyek a tisztítóhelyen szenvedő lelkeket égetik. A szeretet eloltja az őket tisztító tüzet. Ezt ne feledd soha! Tanuld meg, hogy irántam való szereteted lényegét használom fel arra, hogy tüzüket eloltsam és feljebb emeljem őket, néhányan pedig végleg hozzám jöhetnek. Én, az Úr, neked adtam Szavamat, ez a te lelki táplálékod. Lassabban írj, és jól figyelj rám! 1 Teljes gyengeséged ellenére is át tudom adni minden üzenetemet. Én, az Úr, semmiséged és alkalmatlanságod ellenére is be fogom fejezni művemet . Maradj kicsiny, gyermekem, maradj hűséges hozzám! Én, az Úr, teljes Szívemből szeretlek. Dicsőíts és tisztelj! Végy magadhoz, mert az örömet szerez nekem! Engedd meg, hogy igénybe vegyelek! A szíveddel imádkozz mindig! Jöjj! Mi ketten?

Igen Uram, igen Édesanyám.


1Jézus arra utal, hogy addig ne engedjem kezemet "nekilendülni", amíg meg nem hallom szavait.

previous index next