HOME INDEX
A GYENGESÉGET VÁLASZTOM, HOGY MEGMUTASSAM ERŐMET


1989. október 31.

Kedvesem, béke legyen veled! Figyelj rám! Szeretettel tanítalak, bölcsességgel tanítottalak, felemeltelek és neveltelek. Maradj kegyeimben, maradj meg tanításomban! Mindent tőlem kapsz, maradj tanításomban rendíthetetlen! Vassulám, enyhítsd azzal Atyám haragját, hogy örömet szerzel Neki! Viszonozd szeretettel a gonoszságot, enyhítsd szereteteddel e gonosz nemzedék elleni haragját! Engem ismerjenek fel benned, amikor szeretettel evangelizálsz a Szeretetért! Veled van az Isten, gyermekem. Az a küldetésed, hogy evangelizálj! A gyengeséget választom, hogy megmutassam erőmet, a szegénységet, hogy megmutassam gazdagságomat és bölcsességemet. Ne tartsd magadat nagyra, maradj semmi, válj még kisebbé, hogy véghez vihessem művemet!


1989. október 31.

Uram és Üdvözítőm?

Én vagyok. Béke, gyermekem! Ne félj, ne félj jelenlétemben! Csak akkor félj tőlem, ha ellenem lázadsz! Aki nincs velem, szétszór. Erre gondolj! Kinyilatkoztatásom, amelyet neked adtam, nem szór szét, hanem összegyűjt. Kinyilatkoztatásom egyetlen testté egyesít benneteket. Fogadd békémet, gyermekem! Maradj semmi, maradj bennem! Én, az Úr megáldalak.

(Ezt kételyeim miatt mondta nekem az Úr, mert időnként azt gondolom, hogy talán tévedek...)


FELTÁMAD EGY NEMZET, AMELYET A TE SZENT NEVEDBEN AJÁNLOTTAK FEL


1989. október 31.

(A fatimai Szűzanya szobrához hajolok, amely ott áll kis asztalomon, ahol írok. Jobb füléhez közelítek, és fülébe súgom:)

Tudod, hogy Jézus valami nagyon értékeset adott nekem, hogy őrizzem meg. Teste megdicsőülésével kapcsolatos, és a lelkek üdvösségére is szolgál. Ezért jövök Hozzád, drága Édesanyám, és arra kérlek, ha teheted, őrizd meg, óvd meg és védd meg részemre! Igen, az Úr kinyilatkoztatása ez. Egészen átadom Neked, a Te kezedbe teszem!
Nekem ugyanis Jézus Szent Szívének művével kell törődnöm, Ő emelt ki erre a küldetésre, és Ő nevelt engem. Hangjára hamarosan felkelnek a halottak sírjukból, minden az Ő dicsőségére lesz.
Hamarosan feltámad egy nemzet, amelyet a Te Szent Nevedben ajánlottak fel, ahogy ezt már régen megjövendölték! 1

Gyermekem, semmi sem tartóztathatja fel Isten szeretetét az emberiség iránt. Még ha üldöznek, bántalmaznak, megtámadnak is, légy okos, és engedelmeskedj Istennek! Senki sem jogosult arra, hogy vádolja Isten választottait. Megőrzöm ezt a kinyilatkoztatást, ahogy Istennek más kinyilatkoztatását is. Bízzál a Szent Istenben! Ő gondot visel műveire. Félelem nélkül beszélj Isten szeretetéről, Vassulám! Jöjj, szüntelen imádkozz az Atyához!

Köszönöm Szent Édesanyám, áldott légy!


1Anélkül, hogy tudatában lettem volna, megjövendöltem a kommunizmus bukását Oroszországban. ( Ezt a megjegyzést később - 1992-ben - tették hozzá a műhöz.)

previous index next