HOME INDEX
CSAK AZÉRT HASZNÁLOM FEL AKARATODAT, MERT FELAJÁNLOTTAD NEKEM


1989. október 26.

Uram? Úgy érzem magam, mint az evező nélküli csónak...

Én vagyok. Virágom, az én utam egyenes, de keskeny, és igen kevesen találnak rá. Gyermekem, ne nyugtalankodj, amiért megmetszelek. Azért metszelek meg, hogy megerősödj, és több gyümölcsöt teremj. Meg akarom sokszorozni gyümölcsödet. Tudom, mit akarsz mondani; túl gyakran metszelek meg. 1 Tudom, hogy mi a legjobb számodra gyermekem. Végül is, nem magad ajánlottad fel nekem akaratodat?

De igen, mindörökre átadtam Neked.

Azt használom fel, amit átadtál nekem, lélek. Csak azért használom fel akaratodat, mert felajánlottad nekem. Bízzál bennem, higgy bennem mindig, mert nagylelkű vagyok. Tarts ki gyermekem, és szolgáld lelkesen a jó ügyet! Buzgón térítsd meg a lelkeket! Maradj kicsiny, és mindig kérj tőlem tanácsot, mielőtt bármiben döntenél! Mindig megkapod föntrôl a segítséget.A HÁROM VASRÚD - JÖJJ SZENTLÉLEK!

1989. október 26.

Vassulám, rajzolj három vasrudat és fejet is mindegyikre! Ezek a rudak római katolikusokat, a görögkeletieket és a protestánsokat jelképezik. Azt akarom, hogy hajoljanak meg és egyesüljenek! Ezek a vasrudak azonban még nagyon merevek, és maguktól nem tudnak meghajolni, ezért kell eljönnöm hozzájuk tüzemmel, hogy lángom erejétől meglágyuljanak, meghajoljanak, egyetlen erős vasrúddá váljanak, és az én dicsőségem fogja betölteni az egész Földet!

Imádkozd gyakran a Szentlélekhez ezt az imát:
"Jöjj Szentlélek,
jöjj a Te szeretett jegyesed,
Szűz Mária Szeplőtelen Szívének
hathatós közbenjárása által!
Amen."
Erre az imára Szentlelkem sietve kiárad rátok. Imádkozz, hogy kiáradjon rátok Szentlelkem!


1Ezen elmosolyodtam.

previous index next