HOME INDEX
VÁGYAKOZÁS ISTEN UTÁN


1989. október 2.

Jézus?

Én vagyok. Jöjj gyermekem, fogd meg a kezem, és együtt fogunk dolgozni. Én vagyok a Bölcsesség, a te Tanítód. Ezért egyedül bennem bízz! Tanuld meg, hogy senki más nem adhat neked jobb tudást, mint én, aki az Úr vagyok. Figyelj és írj!

Teremtés! Lélek! Te, aki olvasol, aki hallasz engem, dicsérj, dicsőíts engem! Napkeltétől napnyugtáig dicsérj engem, szüntelenül dicsérj és magasztalj, engesztelj azok helyett, akik sohasem dicsérnek és dicsőítenek engem! Áldj engem, imádj és vágyakozz utánam! Senki sem beszélt nektek a három ifjú énekéről? 1 Tanuljátok meg, és hirdessétek a nemzeteknek! Az igazság Lelke van veletek, kis gyermekeim! Emlékeztetlek benneteket, hogy Isten vagyok, és ti azért jöttök hozzám, hogy találkozzatok velem és imádkozzatok. Mivel élő Isten vagyok, megérzem, ha csupán ajkatok imájával fordultok hozzám. Azt akarom, hogy vágyakozzatok utánam, vágyakozzatok utánam, vágyakozzatok utánam, szomjazzatok engem, buzgón keressetek! Ne legyen rajtam kívül más vágyatok! Vágyódjatok arra, hogy állandó kapcsolatban legyetek velem! Vágyódjatok arra, hogy örömöt szerezzetek nekem! Vágyódjatok arra, hogy érezzetek és halljatok engem! Vágyódjatok jelenlétemre! Ne hagyjátok, hogy e világból bármi is megtévesszen benneteket ! Mert ha gyűlöl benneteket a világ, ne feledjétek, hogy engem előbb gyűlölt. Engem helyezzetek az első helyre! Ne sebezzétek meg Szentséges Szívemet azzal, hogy nem törődtök velem. Közelemben megérzitek szeretetemet, békémet, és ha még közelebb jöttök hozzám, ti is élvezhetitek az égi harmóniát, amelyben angyalaimmal élek. Örökkétartó szeretettel szeretlek benneteket, olyan szeretettel, amelyet ti a Földön nem tudtok felfogni. Jöjjetek, és megmutatom nektek, ha akarjátok, mit jelent az igaz élet Istenben! Bizony mondom nektek, hogy aki a szeretetben él, bennem, Istenetekben él, és én őbenne. Ébredjetek álmotokból, ébredjetek fásultságotokból, és ne csapjátok be magatokat mondván: "Hiszen én szeretem az Urat, és Ő tudja, hogy mindig is szerettem, ezért tiszta a lelkiismeretem." Ma azt mondom nektek: "Térjetek vissza hozzám!" Azt kérdezitek: "Dehát hogyan térjünk vissza?" Megmondom hogyan: "Térjetek meg!" És ha azt mondjátok: "Hiszen mi már megtértünk, hogyan kell megtérnünk?" Megmondom hogyan: Vágyakozzatok utánam, szomjazzatok, keressetek engem, a Szentet! Jöjjetek és imádjatok, hadd legyek én a ti Szent Istenetek, a ti sorsotok! Hullassátok a szeretet könnyeit jelenlétemben! Legyetek éberek, legyetek éberek! Bárcsak tudnátok, mennyire aggasztó, hogy nem ismeritek bűneitek okát, nem érzitek buneiteket, és elveszítettétek érzéketeket a jó és a rossz megkülönböztetésére! Álljatok ellen az ördög taktikájának! Legyetek éberek az imádságban! Szüntelenül imádkozzatok! Hadd érezzem, hogy állandóan vágyakoztok utánam. Az állandó imádság, a szívből jövő ima vágyakozás Isten után! Szeretteim, ha növekedni akartok szeretetemben, vessétek le fásultságotokat, és hagyjátok abba az ajkak imáját! Állandó imádságban lenni annyi, mint utánam, Istenetek után vágyakozni! Próbáljátok meg! Értsétek meg üzenetemet! Örömmel vágyakozzatok utánam! A szívetekkel vágyakozzatok utánam, és ne az ajkatokkal! Hadd halljam, amint azt kiáltjátok, Abba! Jöjjetek újból kisgyermekként hozzám! Forduljatok vissza hozzám, és szívből kérjetek, a szívetekkel keressetek engem! Jöjjetek, és ajánljátok fel nekem szíveteket! Az odaadás széppé teszi lelketeket. Ne térjetek el az igazságtól, mert az igazság szeretet. Jöjjetek hozzám szeretettel, merítsetek Szívemből! Legyetek az igazságban, éljetek az igazságban szüntelenül utánam vágyakozva! Mindezt úgy tegyétek, hogy éljetek!

Ezekben a végső napokban kiárasztom a kegyelem Lelkét az egész emberiségre. Nem veszitek észre, hogy még a legkisebbnek is adok? Kiárasztom nemzedéketekre a kegyelem Lelkét, Ő fog megtanítani titeket, hogy szeressetek engem. Azért jövök, hogy emlékeztesselek benneteket Szavamra, azért jövök, hogy világosságommal eloszlassam ezt a sötétséget! Azért jövök, hogy figyelmeztesselek és felébresszelek benneteket mély álmotokból. Nem haraggal jövök, hanem szeretettel, békével és irgalommal, hogy levegyem a halál szemfedőjét, amely nemzeteteket takarja. Azért jövök, hogy emlékeztesselek, Szent vagyok és szentül kellene élnetek! Azért jövök, hogy emlékeztesselek, hogyan kell imádkozni és megtanítsalak rá. Mindent megadtam nektek, hogy hozzám emeljétek lelketeket, és osztozhassatok velem királyságomon. Koldusként jövök hozzátok kérlelve benneteket. Bölcsességként jövök hozzátok, hogy újból mindent buzgón megtanítsak nektek a szentségről. Felkínálom nektek Szívemet. Nagy alázattal felkínálom magamat, hogy mindennapi Kenyeretek lehessek. Eledelt adok nektek, hogy kedvetek szerint egyetek és jóllakjatok. Jöjjetek hozzám, forduljatok vissza hozzám, és dicsérjetek engem, Isteneteket! Megáldalak benneteket. Szeretetem leheletét hagyom homlokotokon. A Szeretet szeret benneteket. Legyetek eggyé!


1Dániel 3,52-90.

previous index next