HOME INDEX
SOK SZŐLŐSKERTET ÜLTETÜNK


1989. szeptember 20.

Uram és Szabadítóm?

Én vagyok. Az én békémet adom neked. Vassulám, figyelj, és írj! Boldog vagyok, hogy közelemben vagy. Én, az Úr megáldalak. Készen vagy?

(Jézus az imacsoport részére készült üzenetet diktálni.)

Szeretteim! Úgy nézzetek rám, a ti Istenetekre, mint együtt érző Szent Társatokra, amint dicsőségben, istenségemben foglalok helyet trónomon fenn a mennyben, ugyanakkor lehajolok hozzátok a Földre, lehetővé teszem számotokra, hogy érezzetek, halljatok, értsetek és így megismerjetek engem, Uratokat. Igen, lehajolok hozzátok trónomról, hogy magamhoz emeljem lelketeket, és világosságomban életre keltselek benneteket. Úgy nézzetek rám szeretteim, mint Jegyesetekre, aki bőkezűen gondoskodik mindenről, amiben szükséget szenvedtek! Leveszem rólatok gyászfátylatokat és a nemzeteteket takaró halotti leplet. Letörlöm arcotokról a könnyeket, és megvigasztallak titeket. Örökké tartó szeretettel szeretlek, és könyörületből meggyógyítalak benneteket. Én, a ti Jegyesetek, mindent megosztok veletek, amim csak van. Velem vannak legdrágább kincseim, keresztem, szögeim és töviskoronám, hogy ezekkel ékesítselek benneteket. Kész vagyok megosztani veletek. Hajlandók vagytok-e, és készen álltok-e osztozni velem a béke, a szeretet és az igazságosság keresztjén? Úgy nézzetek rám, mint Megváltótokra ! Mindenkit megmentek, aki belém kapaszkodik, mindenkinek válaszolok, aki hozzám könyörög. Könyörülettel tekintek rátok, mert tudom, mennyire törékenyek vagytok, és milyen könnyen megkísért a kísértő. Végtelen szeretetemben, annyira félreértett Szeretetemben váltottalak meg titeket... Szeretet vagyok, és aki bennem él, az Igazságban él. Én vagyok az élet fájának Gyökere, és az életadó Forrás. Mindkettőt magammal hoztam, az élet fájának gyümölcsét és kiapadhatatlan forrásomból az élő vizet. Jöjjetek hozzám, jöjjetek, és teljetek el, jöjjetek, és egyetek, jöjjetek, és igyatok élő vizemből mind, akik szomjaztok! Sohasem utasítalak vissza benneteket. Én, az Isten, hozzászoktatlak benneteket az igazi ételhez, amely bennetek marad, hogy szegénységtől sújtott lelketek élni tudjon. Földetek terméketlenné vált, és a tikkasztó szelek kiszárították torkotokat. Én azonban, aki Szabadítótok vagyok, látom mindezt a gonoszságot a magasból. Ne mondjátok tehát, hogy "az Úr elfeledkezett rólunk!" Hűséges vagyok, és irántatok érzett magasztos szeretetem megment benneteket. Sohasem fordítottam el tőletek Szent Arcomat. One agio omga elneah rima, rima, pudri pgara nedro ha unu Amen rima. 1
Írd! Békét és szeretetet árasztok halottaitok földjére. Szándékomban áll, hogy mindent elárasszak békémmel és szeretetemmel, azokat az országokat is, ahol nincs szeretet. Szándékomban áll megdönteni minden igazságtalanságot. Feltámad ez a halott korszak, és követni fog engem arra az új Földre, amelyet számára készítek. Az új Ég alatt fog engem dicsőíteni és dicsérni éjjel és nappal. Még mindig nem értettétek meg, hogy kegyelmem Szentlelke miképpen készíti nektek szőlőskertjeit, amelyeket szelíden és oly sok szeretettel ültet el minden nép körében? Nem értitek, hogy Szent Édesanyátokkal fölétek nyújtjuk kezünket, és áldásunkat adjuk rátok? Szőlőskerteket készítünk nektek, amelyek elegendő gyümölcsöt fognak hozni sok ember táplálására. Kegyelmem Szentlelke olyan, mint a szőlőtő, kegyelemmel teljes vesszőket hoz. Bimbóim a szeretet és a béke gyümölcsét termik.
"Jöjjetek közelebb hozzám,
akik utánam vágyakoztok,
és teljetek el gyümölcseimmel!
Rám gondolni édesebb a méznél,
s engem birtokolni jobb a lépes méznél.
Aki engem megízlel, még jobban kíván,
s aki iszik belőlem, még jobban szomjazik.
Nem szégyenül meg, aki rám hallgat,
akik hozzám szegődnek, azok nem vétkeznek." 2
Nem mondtam, hogy az eljövendő napokban vesszőket hajtok, amelyek kirügyeznek, bimbót hoznak, és az egész világot betöltöm gyümölccsel? Ez a gyümölcs szaporodni fog fényemben, és az ég lehullatja rátok harmatát, hogy felüdítse száraz torkotokat . Ezeket az áldásokat árasztom népemre. Érezzétek, hogy szeretlek benneteket, kicsinyeim! A Szeretet szeret, és megáld egyenként mindenkit közületek. Szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.
Legyetek egyek!


1 váratlanul egy számomra, és feltehetően az emberiség számára is ismeretlen nyelven hangzott el egy mondat
2 Sir 24,17-22.

previous index next