HOME INDEX
A RACIONALIZMUS GYÜMÖLCSE A HITEHAGYÁS


1989. szeptember 13.

Körülvesznek üldözőim, Uram, elhatározták, hogy eltipornak. Hallgasd meg imámat, őrizz meg gőgös vádjaiktól és hazug nyelvüktől! Védelmezőm, engedd meg, hogy Szentséges Szívedben keressek menedéket!

Gyermekem, helyezz mindent az én kezembe! A te vádlóid valójában engem vádolnak. Akik téged elítélnek, engem ítélnek el. A te üldözőid engem üldöznek. Gyermekeim elpusztulnak tudás hiányában, és amikor ingyen kapják fölülrôl a tudást, mégis visszautasítják.

De Uram, Te mindig terjesztheted a "Béke és szeretet" üzenetet olyan lelkeken keresztül, akik nyitottak feléd és hajlandók szolgálni. 1

Virágom, fájdalmaidnak nincs látható jele.
Figyelj! Isteni műveim el fognak terjedni ezen a Földön. Gondom lesz rá, hogy elterjedjenek, és egyetlen ember sem tudja majd tervemet keresztezni. Virágom, légy ebben biztos, mert ez az akaratom. Engedd meg, hogy úgy vegyelek igénybe, ahogy én akarom. Szeretlek, és irántad való nagy szeretetemben megengedem, hogy igyál keserű kelyhemből. Minél nagyobb lesz irántad való szeretetem, annál többet engedek inni belőle. Én, aki Jegyesed vagyok, legdrágább kincseimet kínáltam fel neked. Nem bíztam-e rád keresztemet, szögeimet és töviskoronámat? Látod, mennyire szeretlek? Az én útjaim nem a ti útjaitok. Megtisztítom lelketeket, tökéletességre viszem és a megszentelődés útjára vezetem. Menyasszonyom, engedd meg, hogy kincseimmel ékesítselek! Engedd meg, hogy megmutassam neked szenvedésemet! Az önmegtagadás tökéletesít téged. Hagyd, hogy szabadon azt tegyem veled, ami a legjobb lelkednek, és ne feledd el, ha nem is érted meg teljesen Szavaimat és útjaimat, ne feledd, hogy Jézus Szabadítót jelent!

Uram, azok, akik visszautasítanak minden magánkinyilatkoztatást, avval érvelnek, hogy az egyedüli igaz kinyilatkoztatás a Biblia. Ezt mindanyian tudjuk, de Uram, Te mit mondasz?

A Szent Biblia valóban az igazság, az igazi kinyilatkoztatás, de én nem szűntem meg létezni! Lásd, én vagyok az Ige, és a Lélek által cselekszem. Veletek van Szószólóm, az igazság Lelke, akit sokan igyekeznek elfelejteni vagy semmibe venni. Mindazt, amit a Lélek mond nektek, az enyémből veszi. Ô emlékeztet titeket az én Szavaimra, Ô ad sugallatot elméteknek. Ezért ismétlem előttetek, gyermekem, ugyanazokat az igazságokat. Értsd meg az indítékokat, és értsd meg, hogy miért rázlak fel benneteket ismételten az Emlékeztető által. Fogadjátok el igazságom Szentlelkét! Azért jövök, hogy Szavamra emlékeztesselek benneteket. Azért jövök, hogy felszólítsalak, tartsatok bűnbánatot, mielőtt eljön az én napom. Gyermekem, hirdesd az Evangéliumot szeretettel a Szeretetért!
Melletted vagyok. Soha ne félj! Az Ecclesia újra életre kel, mivel az élet fájának gyökere a Szeretet, és a Szeretet közöttetek van. Az én fámról fogom táplálni ezt a haldokló nemzedéket, magam adom a szájukba gyümölcseit. Engedd meg, hogy írótáblámnak használjalak. Egyél belőlem! Jöjj! Mi ketten? Igen, együtt vagyok Édesanyátokkal. Szeretlek, aghapa mé ! 2 Imádkozz! Vassula, szerezz nekem örömet, és gyakran jöjj hozzám napi munkád közben!

(Gyakran abbahagyom, amit otthon csinálok, hogy az Úrhoz menjek, és ha két percig is, de Vele legyek. Olyan nagyon vágyakozom utána...)

Légy gyönyörségemre, és bizonyítsd be, hogy hozzám vagy kötve. Ne feledkezz meg a váltságdíjról, amelyet érted adtam. Jöjj mindig hozzám, és beszélj velem! Maradj kicsiny! Értsd meg, hogy szeretetből minden lelket magamhoz fogok hívni! Azt akarom, hogy értsd meg, tudósaitok szíve a siralomházban van. Vélt nagyságukban már-már megfeledkeznek az én hatalmamról és istenségemről. Romlottságuk elvakítja őket nyílt teret engedve a Sátánnak, hogy megszólítsa őket, mivel becsukták szívüket a Szeretet előtt! Elméjük és szívük közelebb van a racionális világhoz, mint az én szellemi világomhoz. Ez a ragályos betegség beszivárgott Egyházamba. Pásztoraim közül sokan olyanok, mint a varjak abban a példabeszédben, amelyet adtam nektek. Sok széthúzást okoznak Egyházamban. Beszédeikben és előadásaikban nincs lélek, nem hűségesek Szavamhoz és tanításomhoz. Jelenlétemben tagadják meg misztériumaimat, kigúnyolják a jámborságot. Emlékszel, hogy milyen tetteket vitt végbe ősapjuk, Káin? Az ő beszédét vették át, amely a bűnt szolgálja az erény helyett, az erkölcstelenséget a tisztaság helyett. Fenntartás nélkül a bűn rabszolgaságába adták magukat. Ezek a káinok a bűnnek élnek, de igazságom Lelkének meghaltak. Amikor az én napom eljön, válaszolniuk kell majd nekem, és számot kell adniuk arról, hogy miért nem őrizték meg Pásztoruk hagyományát. Saját szájuk ítéli el őket ma, és saját ajkuk tanúskodik ellenük . Ez hitehagyásuk gyümölcse.

De Uram, figyelj Ábel kiáltására, ne engedd, hogy elhagyatva itt feküdjünk, anélkül, hogy valaki felemeljen! Házad romokban hever, és a Te házad a mi menedékünk, ezen kívül nincs hová mennünk. Ezrek halnak éhen kenyér hiányában. Kövek között élünk. Halld meg hangunkat és gyermekeid panaszát, hallgasd meg Ábeledet!

Gyermekem! Imádkozz! Soha ne hagyd abba az imádkozást! Leányom, megígérem neked, hogy váratlanul fogok templomomba lépni, és hangos kiáltással fordulok majd Jeruzsálemhez: épülj újjá! És a templomhoz: rakják le alapjaidat! És Jeruzsálem lesz új városom, amelyet Lelkem éltet, és a Szeretet él majd közöttetek, szeretett maradékom. Az élet fáival ültetem be, és ti szeretteim, a jóllakásig ehettek. Én vagyok a világ Világossága, aki felettetek ragyog. Legyetek éberek, és ne aludjatok, mert a napok meg vannak számlálva ! Az én békémet fogadd gyermekem! Én, Jézus szeretlek. Engedd, hogy tápláljalak, és tápláljam ezt az éhező nemzedéket! Pihenj meg most Szentséges Szívemben, sohasem fogsz bennem csalódni, a Szeretet közel van hozzád.


1 Hirtelen fájdalmat éreztem mindkét tenyeremben.
2 Szeress - görögül.

previous index next