HOME INDEX
MEGSOKASÍTOM GYÜMÖLCSÖMET


1989. augusztus 22.

Dicsértessék a Te Neved! Dicsérjen Téged Uram minden, ami lélegzik!

A Szeretet szeret téged. Az én természetfeletti szeretetem és irgalmam van veled. Támaszkodj rám! Én vagyok a te Vezetőd. Ne kételkedj kedvesem! Én mindig el foglak tölteni kegyelmeimmel. Hiszen folyóként küldtem rád békém és szeretetem kiáradását. Örvendezz tehát, mert én, az Úr vagyok veled! Olvasd Szavamat!

(Találomra felnyitottam a Bibliát Izajás 49,6 versénél.)

Később:

Saját kezemmel gondozom most szőlőmet. Mivel hallottam a szegények és az igazak segélykiáltását, amint gyümölcsöt kértek, ezért én, az irgalmas Úr, éppúgy megsokasítom gyümölcsömet, ahogy egykor megszaporítottam a kenyeret és a halat, és enni adtam a tömegnek. Ez a gyümölcs lesz a Föld szépsége és dicsősége. Falat építek szőlőm köré, nehogy letapossa ellenségem. Kedves, én, a szőlő Ura közöttetek vagyok. Bátorság szeretteim! Tudom, hogy miként vonták meg tőletek a világosságot, és tudom, miként börtönöztek be benneteket a sötétségbe, de leszállok, hogy szeretetem lángoló tüzével elűzzem ezt a sötétséget. Az egész Föld tündöklő fényben fog világítani, és én, aki Szeretet vagyok, közöttetek fogok élni.

previous index next