HOME INDEX
HOL VAN AZ A NYÁJ, AMELYRE OLY BÜSZKÉK VOLTATOK?1989. augusztus 9.

Uram?

Én vagyok. Hallgass meg kedvesem!

(Üzenet az 1989. augusztus 18-án, Caux katolikus kápolnájában tartandó találkozóra:)

Szent vagyok, és arra készítelek fel benneteket, hogy a szentség útján járjatok. Kis gyermekeim, vigyázzatok, ne ragaszkodjatok a földi javakhoz, hanem ahhoz, ami föntről jön, ami isteni és szent! Szent vagyok, és mivel ti leszármazottaim vagytok, azt kívánom, hogy szentségben éljetek, tartsátok szentnek Nevemet, szenteljétek meg Nevemet!
Gyermekeim, jöjjetek hozzám, és találjatok rám a csendben! Érezzetek... igyekezzetek teljesen megnyílni felém! Ha megteszitek, akkor nagy örömmel felemellek benneteket. Elárasztalak tudással, magamhoz emelem lelketeket, és széppé teszem.
Én vagyok az, aki szent Szavamra állandóan emlékeztetlek titeket. Én vagyok a Tudás és a Bölcsesség. Én vagyok az Egy és az Egyetlen, aki felemelem mindazokat, akik rám bízzák magukat. Éljetek az én világosságomban, és leljetek oltalomra szárnyaim alatt! Belőlem egyetek, és ne igyekezzetek idő előtt elvágni köldökzsinórotokat! Engedjétek, hogy teljesen felkészítselek benneteket, és lelketeket mindaddig tápláljam, amíg el nem juttok az érettségre és a tökéletességre, hogy élni tudjatok. Ne forduljatok el tőlem! Velem járjatok! Egész éjjel és egész nap ismételten hívom mindazokat, akik még e pusztaságban tévelyegnek és engem keresnek. Jöjjetek, akik még mindig e pusztaságban tévelyegtek mondván: "Megváltómat kerestem, de nem találtam."

"Találj rám, kedvesem,
amikor önzetlenül szeretsz,
a szív tisztaságában.
Találj rám a szentségben,
az önátadásban, amit én kérek tőled.
Találj rám parancsolataim megtartásában!
Találj rám, amikor jósággal viszonzod a gonoszságot!
Találj rám a szív egyszerűségében!
Ne vétkezz többé,
ne tégy több gonoszat!
Tanulj meg jót tenni,
keresd az igazságosságot!
Segítsd az elnyomottat,
hadd ujjongjon ez a pusztaság és ez a szárazság!
Hadd legyen égő lánggá langyosságotok!
Hagyd el közömbösségedet, és váltsd buzgóságra!"

Mindezt úgy tedd, hogy ezt mondhasd: "Kerestem Megváltómat, és rátaláltam. Egész idő alatt ott volt mellettem, de sötétségemben nem vettem észre. Dicsőség legyen Istennek! Áldott legyen a mi Urunk! Hogyan lehettem ilyen vak?"
Akkor majd emlékeztetni foglak benneteket arra, hogy tartsátok meg és becsüljétek elveimet, hogy élhessetek.
Ó jöjjetek hozzám mindannyian, ti pásztorok, akik eltávolodtatok az igazságtól. Mondhatjátok-e, hogy nem ismeritek a törvénytelenség vagy a pusztulás útjait? Állíthatjátok-e, hogy ösvényt nem ismerve keltetek át a sivatagokon? Mit használt nyájamnak a kérkedés és az önteltség? Igen, hol van most a nyáj, amelyre oly büszkék voltatok? Most is azt állítjátok, hogy igazságosan vezettétek? Megkérdeztétek-e őszintén magatoktól valaha, hogy úgy viselkedtek-e, ahogyan én, a Pásztor szeretném?
Figyeljetek rám! Értsétek meg, és fogadjátok e szavakat figyelmeztetésként!
Ti, akik a hamisság jogarára cseréltétek pásztorbototokat, és ezrek felett uralkodtok, nem vettem-e le vállatokról a terhet? Nem én adtam-e jóvátételt helyettetek? Vagy tovább kellett volna néznem, hogy könnyek között eszitek kenyereteket?
Mindezt azért tettem, hogy könnyítsek rajtatok, segítségetekre jöjjek, és gyengéden pásztoraimnak neveztelek benneteket.
Az idő rövid. Csodákat és jeleket adok nektek, és csodálatos jelenségekkel árasztom el az eget. Egyik figyelmeztetést küldöm a másik után. Szeretetem és irgalmam nagy jeleit adom nektek, de ti nem vagytok ennek tudatában...
Felkészült-e szívetek arra, hogy fogadjatok engem? Felkészült-e ajkatok arra, hogy szóljatok és elismerjétek kegyelmem Lelkét, akit rátok árasztok-e napokban? Akar-e látni szemetek? Kész-e fületek arra, hogy felismerje szeretetem kiáltásait? Hajlandó-e megnyílni szívetek, hogy elismerjétek mai kegyelmeimet? Kész-e a lábatok elhozni benneteket, hogy leboruljatok Előttem és dicsőítve Imádjatok, mint az első pásztorok? Készen álltok-e arra most, hogy szívből dicsőítsetek engem, és nyájamnak megmutassátok irántam való szereteteteket és hűségeteket? Azt állítjátok, hogy éltek és nem vagytok halottak, akkor hogyan lehetséges, hogy hangotokat sem hallom? Hogyan lehetséges, hogy nem hallom áldásaitokat? Én vagyok az, aki megdorgálom és megfegyelmezem azt az embert, akit szeretek. Jöjjetek és tartsatok bűnbánatot! Töltsétek el örömmel Szentséges Szívemet, és emeljétek tekinteteteket rám, a ti Pásztorotokra, hogy ne tévelyegjetek tovább céltalanul ebben a pusztaságban! Azért vagyok jelen, hogy lábatokat a béke, a szeretet és az egység útjára vezessem. Könyörgök, vegyétek országom kulcsát és használjátok! Országom kulcsa a SZERETET , a megdicsőült szeretet. A szeretet az egyik és az alázat a másik kulcs, mely az EGYSÉGHEZ vezet. Vegyétek ezeket a kulcsokat és használjátok! Használjátok szeretteim, és legyetek eggyé, legyetek egyetlen szent néppé! Megáldalak benneteket, szeretetem sóhaját lehelem homlokotokra.
Ehhez az üzenetemhez szeretném hozzátenni:
Aki azt állítja, hogy világosságban van, de gyűlöli testvérét, az még sötétben van. Bocsássatok meg! Úgy bocsássatok meg, ahogy én, az Úr megbocsátok. Legyetek szentek, ahogy én Szent vagyok. Elmélkedjetek üzenetemen! Elmélkedjetek, szívjátok magatokba üzenetemet! A Szeretet szeret benneteket.

(Most Szent Édesanyánk ad üzenetet:)

Megáldalak benneteket.
Szeretném, ha állandóan dicsérnétek az Urat. Adjatok hálát Neki üzenetéért, amely ma is élő erő közöttetek, akik hisztek benne és követitek. Bizalommal közeledjetek tehát a kegyelem trónjához, veletek van irgalma és Szeretete, mivel könyörületes irántatok. Kövessétek utasításait, és éljetek üzenetei szerint! Ne csak azért olvassátok el, hogy azután félretegyétek, és várjátok a következőt, hanem valósítsátok meg, mert az tetszik Szentséges Szívének! Figyeljetek hangjára, gyermekeim! Ajánljátok fel Neki nehézségeiteket, és szenvedésteket, és Ő megáld benneteket. Tartsátok szentnek az Ő Nevét! Közöttetek van a Szeretet. Jöjjetek, megáldalak benneteket.


JÉZUS VAGYOK

1989. augusztus 12.

Jézus?

Én vagyok. Virágom, az egység a hozzám fűző kötelék. A hűség, a buzgóság hozzám emel téged. Imádj engem! Istened vagyok. Pihentess meg! Szent Társad vagyok. Vigasztalj meg! Jegyesed vagyok. Remélj bennem, és csak bennem remélj, mert én vagyok az, aki megment,
Jézus vagyok.


previous index next