HOME INDEX
LÉGY ÓVATOS!


Újból Svájcban,1989. augusztus 4.

(Amikor tegnap az éjszaka kellős közepén felébredtem, azt hallottam, hogy a Szentlélek a Hiszekegyet imádkozza bennem. A felénél tartott, amikor hangjához csatlakoztam, majd befejeztem az imádságot. Azon az éjjelen később ismét felébredtem, és azt hallottam, hogy a Szentlélek a Szent Mihály imát mondja. Valahol az ima közepén ébredtem fel. A Szentlélekkel együtt fejeztem be az imát. A Szentlélek akkor is szüntelenül imádkozik bennem, amikor alszom.)

Uram, Istenem, Jézus Szentséges Szíve, ha az a Te akaratod, hogy { ... } az azokért lesz, akik szeretnek Téged. Kérlek adj választ Szavad által! Később az Úr a Kolosszei levél 3,1-4 szakaszát mutatta.

Én fogom leírni: "Mivel visszahoztalak az igaz életbe, amelyet velem töltesz el, arra kell figyelned, ami a mennyben van, ahol én az Isten jobbján foglalok helyet. Csak a mennyei dolgokra gondolj, ne a földiekre, mivel meghaltál és életed bennem van elrejtve. Amikor majd megnyilatkozom - mivel én vagyok a te életed - te is megnyilatkozol velem együtt teljes dicsőségedben. Mert minden jó megdicsőít engem, amit az én Nevemben teszel. Szeretet vagyok. Mi ketten?

Igen, mi ketten.

Szűz Mária:   Mi ketten?

Igen, Szűzanyám, mi ketten.

Uram! Kérlek, segíts megtudnom, hol állok most, mert mintha mozogna a talaj ott, ahol állok. Biztosítottál, hogy nem lesz lelki vezetőm, és csak Tőled kapok igazi tanítást és tanácsot. Most gondterhelt a szívem, mert nem tudom, mit tegyek 1 Azt mondtad, hogy tökéletes tanítást adsz nekem, és pontosan kinyilvánítod számomra a tudást. Most durván helyreutasítottak engem, mert megpróbáltam valakit figyelmeztetni és jó útra téríteni. Szükségem van tanácsodra! Elsősorban arra kérlek Téged Atyám, mondd meg nekem, ha tévedek. Adj bizonyosságot, válaszolj nekem kérdésemre Szavadból! Azután szólj hozzám, Uram!

Ahhoz az igaz tanításhoz tartsd magad, amelyet abban a hitben és szeretetben hallottál tőlem, amely bennem lakozik. Nagyon értékes dolgot bíztam rád, őrizd meg a Szentlélek segítségével, aki bennetek lakik. 2 Vassula, engedd meg, hogy ezt is leírjam. Egész életedben úgy kell élned, ahogy azt tőlem, a te Uradtól tanultad. Bennem kell gyökerezned, rám kell épülnöd; szilárdan ki kell tartanod abban a hitben, amelyre tanítottalak, és szüntelen hálaadásban ~I kell élned! Legyen gondod arra, hogy senki se ejtsen csapdába, és ne vegye el szabadságodat valamely alaptalan, üres, racionális filozófiával, amely nem rajtam, a Krisztuson, hanem világi elveken nyugszik.

(A mi Szent Édesanyánktól is szeretnék tanácsot kérni.)

Szent segítség Anyja, jöjj, és segíts meg újból, mint az üldöztetés idején, járj közben értem! Nyomorúságosan érzem magam, mivel nem tudom, hogy nem tévedtem-e, amikor helyreigazítottam azt a személyt, lehet, hogy durva voltam? Kérlek, adj tanácsot az Úr SzAvából, amikor kinyitom. 3 Ezt olvastam:

"Befejező intelmek: Örvendjetek az Úrban szüntelen! Ujra csak azt mondom: örvendjetek! Lelki jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van."

Köszönöm Szűzanyám, mindig adj tanácsot! Szükségem van tanácsaidra!

{ A Szűzanya bátorításul még a következő három szakaszt mutatta nekem a Szent Bibliából: }

"Te azt hirdesd, ami az üdvös tanításnak megfelel" 4 "Senki se vessen meg ifjú korod miatt, de légy is a hívek példaképe beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben és tisztaságban" 5 , ... "és buzgóságotok sokakat fellelkesített..." 6

Uram?

Én vagyok. Az én tanításom igaz, ne aggódj! Inkább azok miatt aggódj, akik a jót rosszal cserélik fel, és úgy tesznek, mintha jót tennének, pedig a valóságban gonoszat tesznek. Aggódj az Egyházamban lévő szétszóródás és megosztottság miatt! Azok miatt aggódj, akik semmibe veszik a Szentlélek műveit, mert az ilyenekre kiöntöm haragom, Ők okozzák gyermekeim bukását.
Uram, ne rejtsd el Szent Arcodat
azok elöl, akik szeretnek Téged!
Hajolj le hozzánk, és jöjj segítségünkre,
jöjj vissza hozzánk, fordulj vissza hozzánk!
Siess, és fordulj vissza!
Hadd lássák gyermekeid,
hogy segítségükre sietsz,
hadd lássák dicsőségedet!
Imádkozz, és adj elégtételt! Engesztelj a korszak bűneiért, és gonoszságaiért! Áldozatos lelkekre van szükségem, éleszd fel szeretettel ezt a halott korszakot! Bár semmi vagy, csillapíthatod haragomat, ha szeretsz. Szereteteddel dicsőíts meg engem! Ne feledd, miképpen vezetem lelkedet a szentség felé. Kedves, jöjj hozzám! Miért tekintenél másfelé? Légy óvatos leányom, a szavakkal, a híreszteléssel, a megzjegyzésekkel! Helyette maradj inkább csendben, az én csendességemben!

Pió atya:  Sono co te, Padre Pio. Recordatelo sempre! 7


1 azzal a nagy problémával, amellyel szembekerültem.
2 2Tim 1,13-14
3 A filippiekhez szóló levél 4,4-6 szakaszánál nyitottam ki a Szent Bibliát.
4 Titusz 2,1
5 1Tim 4,12
6 2Kor 9, 2
7 Veled vagyok, én, Pió atya, ezt soha ne feledd! - olaszul.

previous index next