HOME INDEX
SZENTÉLYEM FALA FELÉPÜL


1989. július 9.

(Az Úr elolvastatta velem azt a részt a Szentírásból, hogy újjá fogja építeni Jeruzsálemet:)

Uram?

Én vagyok. Mindaz megvalósul, amit olvastál. Újjáépítem Egyházamat. Ma romokban és rettenetes pusztulásban van Egyházam, de hamarosan eljön az az idő, amikor majd minden ember követi törvényemet, mert a szeretet magjait vetem el most szívükben. Szívük mélyén hordozzák majd törvényemet, és a Magasságbeli tanúinak nevezik majd őket. Ők lesznek az én népem, és én az ő Istenük. Közvetlenül ajkamról tanulják majd a Bölcsességet. Én leszek Mesterük, és ők lesznek az én tanítványaim. Akkor életbe léptetem a rendet, ami soha el nem múlik. Mindannyian Szent Nevemben ismernek majd engem, még azok is, akiknek semmi érdemük sincs, mert én vagyok a végtelen irgalom, megbocsátás és könyörület. Igen, szentélyem fala felépül, egyik tégla a másik után, egyik sor a másik után. Saját kezemmel építek újjá mindent. Kimegyek akkor minden utcasarokra, és megkeresem a halottakat, egymásután feltámasztom őket, hogy ők legyenek az én új hírnökeim. Lelkemmel együtt küldöm őket, hogy beszéljenek előttetek. És ha azt kérdezitek tőlük: "Ki adta nektek ezt a hatalmat?"- ők azt felelik, hogy maga a Hatalom adta. És ti, kedveseim; akik itt szenvedtek ebben a pusztaságban, olyanná lesztek, mint az öntözött kert, mint a soha ki nem apadó forrás. A Szeretet lakik majd közöttetek, és enyéim vesznek majd körül dicsérve és dicsőítve engem, mindannyian az én új Szent Nevemben egyesülve. Megszűnik a lázadás. Holtan fekszik Szavamtól eltalálva, és nem támad fel többé. Ki akarlak menteni benneteket a gonosz kezéből, hogy világosságomban megerősödjetek. 1 Tüzemet csak azok kedvéért fogom vissza, akik szeretnek engem, és feláldozzák magukat értem: Szeretteim, a ti kedvetekért nem sújt le olyan keményen kezem, ahogyan hirdettük nektek. Ma is igen nagy a ti korszakotok bűne, és megszámlálhatatlan a vétke. Gonoszsága olyan súlyos, hogy fáitok már nehezen teremnek gyümölcsöt. Meglep benneteket, hogy nem láttok szőlőfürtöt a tőkén, sem termést a gyümölcsfán, és sehol sincs zöld levél? Meglep benneteket, hogy többé nem virágoznak, és illatot sem árasztanak? Ellenségeim megmérgezték forrásaimat, amelyek kertemet öntözik, hogy leszáradjon az a kevés gyümölcs, ami megmaradt. Láttam, amint egymás után tépik ki a virágokat, olyan ravaszak és gonoszak, mint a viperák. Éjjel jönnek szentélyembe. Félelem nélkül követik alávaló hajlamaikat. A gonosz emberek annyira felbujtották őket, hogy egyik sem mond le gonosz cselekedeteiről.

De Uram tudniuk kell, hogy figyeled őket!

Lázadók ezek, az én törvényem ellen lázadnak. Ok azok, akikről azt mondja az Írás: "Bekötik ugyan népem sebeit, de nem törődnek velük. Azt mondják, hogy béke, béke, de egyáltalán nincs béke, nincs bennük szégyen, és nincs szeretet, szívtelenek." De egyetlen leheletemmel legyőzöm. ezeket a káinokat, akik a hamisság magas trónjára helyezték magukat. Mi hasznom van nekem az ő trónjaikból? Figyelmeztettem őket, és minél inkább figyelmeztettem őket, annál kevésbé akartak hallani arról, hogy felém forduljanak és megtérjenek. Ezek a káinok évtizedeken keresztül kitartottak hitehagyásuk mellett, és nem mondtak le gonosz tetteikről. Ragaszkodtak elképzeléseikhez és a hamissághoz. Rátapostak híveimre és azokra, akik hűségesek Péteremhez. Igen, mindazokat kigúnyolják, akik még hisznek benne. Ezek a káinok annyit ártanak Egyházamnak, hogy szememből patakzik a könny, éjjel-nappal szüntelenül sírok...

Istenem, milyen fájdalmat okozol nekem... Végzéseid oly csodálatosak, hogy tehetik ezt veled? A Te végzésed az én örökségem,ó Uram, aki mindig olyan szeretetteljes és gyengéd vagy. Az én szemem is könnybe lábad, mert mások megvetik törvényedet.

Ezért küldöm hozzátok 2 azokat, akiket ti gyengének, értéktelennek, megvetettnek és oktalannak tartotok. Meg akarlak szégyeníteni titeteket, akik bölcsnek nevezitek magatokat. Váratlanul ér majd benneteket. Annyira összezavarlak, hogy saját neveteket is elfelejtitek, és azt is, hogy honnan származtok. Kedves, pihenj most, remélem, hogy majd több időt töltünk együtt. Légy éber minden veszéllyel szemben, maradj erős a hitben, bármit teszel, azt szeretettel tedd! Megáldalak. Mi ketten?

Mindörökre, Uram.

Jöjj, pihenj meg Szentséges Szívemben, a te otthonodban!


1 Hirtelen eszembe jutott a tűz által való megtisztulás.
2 a mi nemzedékünkhöz, a mi korszakunkhoz

previous index next