HOME INDEX
HÁTAT FORDÍTOTTAK NEKEM GYERMEKEIM
NE TEGYETEK ROSSZAT AKKOR VELETEK SEM TÖRTÉNIK BAJ


1989. március 29.

(Üzenet a courtelle-i találkozó részére 1 .)

Béke legyen veletek ! Én vagyok az Úr. Érezzétek meg jelenlétemet, ismerjétek fel jelenlétemet! Szolgálómon keresztül szólok ma hozzátok. Életetek minden pillanatában mindig veletek vagyok! Szentséges Szívem örül, amikor érzi irántam való szereteteteket. Bárányaim, mennyire szerettelek volna titeket mindig karjaimba gyűjteni, és elrejteni a gonosz elől! Szeretlek benneteket ! Örökké tartó, olyan féltékeny szeretettel szeretlek benneteket, amelyet majd csak akkor fogtok fel, ha az égben lesztek. Mérhetetlen szeretetem ellenére igen sokan fordítottak hátat nekem gyermekeim közül... Elfelejtették szenvedéseimet, és Nevem az evolúciós elmélet miatt ma jelentéktelen számukra. Ha bálványokat állítanak eléjük, azonnal imádni kezdik, a szent dolgokból azonban gúnyt űznek. Én, a ti Szent Istenetek, szenvedek, Testemet megcsonkította az engedetlenség, a tisztátalanság és e sötét világ gonoszsága! Ó teremtés! Szenvedésem kiáltása az egész mennyet megrendíti, angyalaim remegve borulnak le. Nem hallottatok még engem, leányaim és fiaim? Föntről jövő kiáltásaimat hallva még a démonok is megdöbbennek süketségetek láttán... Véres könny árasztja el szemem éjjel-nappal, óráról-órára szakadatlanul várok rátok. Mindörökre visszautasítottátok Lelkemet? Hangom visszhangzik ebben a letarolt pusztaságban, ahol nincs egyetlen zöld mező a pihenésre, nincs egyetlen forrás sem a felüdülésre. Leszállok trónomról, hogy felkeressem régi legelőimet, de elhanyagolva és terméketlenül találom. Egymásután pusztulnak el virágaim, amelyeket oly nagy szeretettel, saját kezemmel ültettem. Virágágyásaimat elhanyagolták és kiszáradtak, forrásaim mamár csak üres, piszkos, sötét gödrök, ahol viperák tanyáznak. Hová mentek őreim? Miért hanyagolták el kertemet? Találok-e egyetlen virágot is, ha visszatérek? Lelkemet összetöri a szeretet hiánya, a hit hiánya, a béke hiánya. Szentséges Szívem gyermekei, halljátok meg kiáltásaimat ebben a pusztaságban, ismerjétek fel hangomat, de legalább az időket ismerjétek fel! Jöjjetek mindannyian, akik még nem engesztelődtetek ki velem, jöjjetek és engesztelődjetek ki most! Bűneitek az égig hatoltak és elszakítottak benneteket tőlem. Ne tegyetek rosszat, és akkor veletek sem történik baj. Legyetek jók mindenkihez, szeressétek egymást, bocsássatok meg ellenségeiteknek! Azokat a szavaimat ismétlem, amelyeket már jól ismertek, de hányan fogadjátok meg?

Szívből imádkozzatok, szeretetre van szükségem! Jöjjetek és ékesítsetek szívből fakadó imával! Jöjjetek és merítsetek Szívemből, amely végtelenül szeret, és töltsétek meg a tieteket. Bizony mondom, hogy az órák elszállnak, drága lelkeim, jöjjetek vissza hozzám! Béke! Béke! Béke! Békéért kiáltsatok a népeknek! Békét, hogy egyesüljetek! Békét, hogy szeressetek! Békét, hogy dicsőítsetek engem! Eljön az a nap, amikor minden látomás beteljesedik, amelyet látnokaim láttak, mivel mindig beteljesítem azt, amit kihirdetek. Imádkozzatok szeretteim az én Péteremért, imádkozzatok a pátriárkáért, imádkozzatok minden papomért... 2 Imádkozzatok, hogy nyájam éppúgy egy legyen, ahogyan én és az Atya egy és ugyanaz vagyunk. Imádkozzatok, hogy visszatérésemig egyetlen nyájba gyűljenek bárányaim Péter vezetése alatt. Ó, bárcsak hallgatnátok rám és engedelmeskednétek! Elimádkozzátok most a Miatyánkot? Hallgatom (...), és megígérem, hogy eljön az én országom, és akaratom éppúgy meglesz a Földön is, minta mennyben. Gyermekeim, a béke gyümölcsét teremjétek, én, az Úr, szeretlek és megáldalak benneteket!

(Szent Édesanyánk üzenete ugyanarra a találkozóra:)

Szeretteim, vigasztaljátok meg Jézust, vigasztaljátok meg Jézust, éljetek békében egymással és szeressétek egymást! Legyetek hűségesek Istenhez, és teljesen adjátok át magatokat Neki! Adjátok át magatokat a Szeretetnek, és engedjétek meg, hogy szeretetével és békéjével tápláljon benneteket. Az Úr és én megáldunk titeket. Szeretlek benneteket. Az Úr és én minden kegytárgyat megáldunk, amelyek ebben a teremben vannak. Leányom, fogadd békémet! Add át magad a Szeretet kezébe, és mindig a Szeretet fog téged vezetni. Szeretlek, fogadd áldásomat!


1 Észak-Svájc
2 Amikor a papokról beszélt, Jézus Szentséges Szíve irántuk érzett különleges szeretettel telt meg, ugyanakkor fájdalom is átjárta érző Szent Szívét, és az enyémet is, amint fájdalmát megéreztem. Szemem könnybe lábadt.

previous index next