HOME INDEX
ROPPANT NAGY ENGESZTELÉST KELL NYÚJTANI!




Jézus?

Én vagyok, érezd jelenlétemet! A Szeretet szeret téged. Mindig előkészítem utadat ezekre a találkozókra. Engedd, hogy Lelkem lélegezzen benned! Megtanítalak arra, hogy készséges légy, hogy ne tarsd magadat nagyra, megtanítalak arra, hogy kicsiny maradj. Az én Lelkem van rajtad. Szeretetet akarok! Szeretetet, hogy eltöröljem az igazságtalanságot, szeretetet, hogy jóvátegyem az Egyházamnak okozott kárt. Szeretetet, hogy tápláljam kiéhezett bárányaimat. Szeretetet, hogy betöltsem csillapíthatatlan szomjamat. Ó gyermekem! Roppant nagy engesztelést kell nyújtani, de olyan kevesen vagytok, csupán maroknyian, akik őszintén engeszteltek. Teremtésemnek csak kis maradéka őszinte. Sokakat, akik jeleimet követik, csak a szenzáció vonzott, semmi más! Te látod ezeket a lelkeket. 1 Jeleimet nem azért adtam nektek, hogy feltűnést keltsek ezen a Földön! Mindazokat, akik a szenzációt keresik, komolyan kérem, hogy jöjjenek alázattal hozzám és imádkozzanak. Jöjjetek hozzám anélkül, hogy csodákat és jelet keresnétek! Imádsággal jöjjetek hozzám! Legyetek szentek, térjetek meg és kezdjetek böjtölni ti, akik hiábavaló illúziókkal töltitek meg lelketeket, de mivel nem teszek eleget elvárásotoknak, hátat fordítotok nekem. Hol van az a Lélek, akit nektek adtam? Engedjétek, hogy szívetek befogadja törvényeimet. Süssétek le szemeteket előttem, térdeljetek le szent jelenlétemben és bánjátok meg bűneiteket! Én, az Úr, fölemelem a kicsinyeket. Jöjjetek hozzám, hogy meghalljátok hangomat! Jöjjetek, hogy alázattal és őszintén felfedezzétek a Bölcsességet. Szent Szívem nem leli örömét azokban, akik a szenzációt keresik, és azokban sem, akik azt állítják magukról, hogy helyesen cselekednek, miközben kíváncsiságból jönnek. Milyen keveset fognak tanulni! Gyermekem, bár képtelen vagy Bölcsességemet teljesen megérteni, én voltam, és én vagyok a te egyedüli Tanítód. Én haladok veled lépésről lépésre. A Bölcsesség útjain tanítalak, az erények ösvényein vezetlek. Ne igyekezz se jobbra, se balra fordulni, ragaszkodj mindahhoz, amit én adtam neked! Gyermekem, az én békémet kínálom fel neked. Megcsókolnád Úrad lábát?

Igen Uram.

Jöjj, én-jelen vagyok.


1 Felismerem azokat, akik a szenzációt keresik.

previous index next