HOME INDEX
HIGGY ABBAN AMIT KÉRSZ!1987. február 27.

Szent Mihály:

Béke legyen veled!

Szűz Mária:

Dicsértessék az Úr!

Ó hallgass meg, én vagyok az Úr. Jöjj hozzám, úgy ahogy most, amikor nekem ajánlod ezeket a lelkeket!1 Egyetlen imát sem utasítok vissza. Meghallom akkor is, ha langyos, és ha a "szegénységtől" származik. Ismerem gyengeségedet, de erőm fenntart téged. Imádkozz, hogy növekedjék hited! Én küldöm neked ezeket a lelkeket. Imádkozz; hogy felismerd akaratomat, szüntelenül imádkozz! Kérj, és adnak neked! Kérj, soha ne hagyd abba az imát! Meghallom még a sóhajtást is, amelyet felém küldesz. Mindent figyelembe veszek, ha szívből fakad. Higgy tehát abban, amit kérsz, és százszorosan megadom neked. Bocsánatot kérsz? Megbocsátok. Segítséget kérsz? Melyik apa nem adná meg gyermekének?

Uram, olyan apa is van, aki nem akar gyermekének segíteni.

Ezek az apák nem tőlem valók. Ha az enyémek lennének, szeretnének engem, ezért szeretnék leszármazottaikat is, és segítenének nekik. Azért vagyok itt, hogy segítsem lelki növekedésedet. Sohasem tagadom meg tőled táplálékomat. Jöjj, a Bölcsesség fog tanítani téged.


1 Az Úrhoz mentem, és minden lelket felajánlottam Neki, aki arra kért, hogy imádkozzam érte. Valahogyan száraznak éreztem magam.

previous index next