HOME INDEX
FELNYITOTTAM MENNYEI ÉLÉSTÁRAMAT
ISMERJÉTEK FEL AZ IDŐKET!


1989. február 20.

(Üzenet a találkozóra:)

Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Úralkodó vagyok és mindenek fölött állok. Én teremtettelek benneteket. Isten vagyok, nincs vetélytársam. Én vagyok a Szentek Szentje. Minden rendből számtalan angyal borul arcra jelenlétemben; és szüntelenül imád engem. Kihez tudtok engem hasonlítani? Az én kiválóságomat dicséri naphosszat az egész mennyország. Fenségbe és hatalomba öltözve trónolok a kerubok fölött. Én vagyok az Ige, az igaz Világosság , Korlátlan uralmamban, teljes fenségemben, nagy könyörületemben mégis leszállok és lehajolok hozzátok, hogy elérjelek benneteket. Én jövök hozzátok, nagyra becsült nemzetetekhez, én jövök hozzátok szeretteim. Mezítláb és koldusként állok előttetek, felétek nyújtom kezem. Szeretetet, békét és egységet koldulok, meghalljátok-e kiáltásomat? A felismerhetetlenségig megsebeztek. A hamis eskük; a gonoszság és a bűn iránti nagy vonzódás egyre több sebet üt rajtam. Meddig akar teremtésem istentelen és bűnös maradni? Azokat kérdezem, akik dacolnak parancsolataimmal: "Mit tesztek majd a büntetés napján? Kihez siettek segítségért? Hol hagyjátok gazdagságotokat?" 1 . Végtelen irgalmamban és nagy könyörületemben csodás jelekkel borítottam be az eget. Az egész emberiségre szüntelenül kiárasztom Lelkemet, ifjaitoknak látomásokat adok, jelekkel és keeyelmekkel árasztalak el benneteket. Látod? Felnyitottam mennyei éléstáramat ennek az éhes nemzedéknek. Szívetek örömére ehettek, addig ehettek, amíg el nem teltek. Az Írás kezd beteljesedni. Az utolsó idők jeleit adom most nektek, enyéim közül mégis olyan sokan nem akarják felismerni ezeket a jeleket... Hogyan lehet, hogy nem tudjátok felismerni az időket? Bár gyermekeim többsége hátat fordított nekem, és elhagyott engem, én örökké tartó szeretettel, mindig fáradhatatlanul keresem őket. Nem hagyok fel azzal, hogy ismételten hívjam őket. Jöjjetek vissza hozzám egész szívetekkel! Böjtöljetek és tartsatok bűnbánatot! Nyissátok ki nekem szíveteket és én meggyógyítalak benneteket ! Forduljatok felém, Atyátok felé, és én olyan jól fogok bánni azokkal, akik bűnbánatot tartanak és visszajönnek hozzám, ahogyan az apa bánik gyermekeivel. Mert én vagyok a leggyengédebb a gyengékhez, és szívből együttérzek a nyomorultakkal. Könyörületes vagyok és kegyelmekben gazdag. Ó szeretett lelkek, halljátok meg felülről jövő kiáltásomat: "Töltsétek meg szíveteket isteni szeretetemmel!"Töltsétek meg szíveteket és tanuljatok meg egymásnak megbocsátani! Ne ítéljétek el egymást! Ha egymásnak megbocsáttok, lassan ráléptek az egység útjára. Ha nem ítélitek el felebarátotokat, akkor valóban az enyémeknek nevezlek benneteket. Engedjétek bárányaim, hogy én, a ti Istenetek bennetek örvendezzek.

Az én békémet kínálom nektek. Fogadjátok el békémet és osszátok meg másokkal! Fogadjátok el szeretetemet, és engedjétek, hogy virágfüzérként vegyen körül benneteket! Szívem gyermekei, mennyire bánt, hogy ezt kell mondanom nektek, de meg akarlak őrizni titeket az igazságban. Hozzátok intézett könyörgéseim és minden figyelmeztetésem ellenére sokan továbbra is megmaradnak bűneikben, lelkük pusztulása felé haladnak. Lázadó korszakban éltek és megjövendölték, hogy a ti napjaitokban ez a nép megveti a vallást, és tréfát űz az ígéretből. Ezek az emberek szívük keménysége miatt nem akarnak hallani. Ti az utolsó napokat élitek a tisztulás napja előtt. Legyetek éberek éjjel nappal, soha ne hagyjátok abba az imádságot! Bizony mondom nektek, hogy közel vannak a tisztulás napjai. Örökkétartó szeretettel szeretlek benneteket, és emiatt a végtelen szeretet miatt szállok le a Föld különböző helyein, hogy figyelmeztesselek titeket. Ne értsétek félre, és ne vegyétek fenyegetésnek ezeket a figyelmeztetéseket. Szent vagyok, és azt akarom, hogy ti, akiket saját képmásomra teremtettem, szentül éljetek. Az idők kezdete óta támasztottam szenteket és prófétákat, hogy emlékeztesselek titeket: Szent vagyok. Én készítettem elő nektek mindent arra a napra, a tisztulás napjára, amikor rátok engedem tüzes Lelkemet, aki megtisztít minden gonoszságtól. Mindentől megtisztít, ami nem szent, készüljetek erre a napra, és hallgassatok kiáltásomra, hallgassatok könyörgésemre! Aki bölcs, értse meg ezeket a szavakat: Jöjjetek vissza hozzám, forduljatok vissza, én vagyok menedéktek, ismerjétek fel a jeleket, ismerjétek fel a végső idők jeleit! Ne zárjátok be fületeket, ne csukjátok be szemeteket! Ismerjétek fel az időket... Ne feledjétek, hogy én az Úr vagyok a ti menedéktek ! Szeretett lelkek, legyetek szilárdak, mindenkit megáldok közületek, megáldom szeretteiteket.


1 Iz 10,3

previous index next